CH3CH2OH với CH3OCH3 đều có chúng cách làm phân tử là C2H6O. Tuy nhiên, lắp thêm tự links giữa những nguyên tử trong phân tử ra sao? lý do lại gồm sự khác biệt đó? nội dung bài viết dưới phía trên sẽ vấn đáp thắc mắc trên một phương pháp tường tận nhất.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo biểu diễn

Bạn đang xem: Công thức kết cấu là gì, công thức cấu trúc hợp chất hữu cơ

CÔNG THỨC CẤU HỢP CHẤT HỮU CƠ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học

Ngay trường đoản cú năm 18611861, Bút-lê-rốp đã giới thiệu khái niệm kết cấu hóa học cùng thuyết cấu trúc hóa học bao gồm những luận điểm chính sau:

- trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử link với nhau theo như đúng hóa trị và theo một sản phẩm tự nhất định. Máy tự link đó được điện thoại tư vấn là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự link đó, tức là thay đổi cấu tạo ra hóa học, sẽ khởi tạo ra hợp chất khác.

VD: phương pháp phân tử C2H6O có nhì công thức cấu tạo (thứ tự liên kết khác nhau) ứng với 2 hợp hóa học sau:

1. H3C−O−CH3 : đimetyl ete, hóa học khí, không tính năng với Na.

2. H3C−CH2−O−H: ancol etylic, chất lỏng, chức năng với Na giải phóng hiđro.

- trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon bao gồm hóa trị 4. Nguyên tử cacbon ko những có thể liên kết với nguyên tử những nguyên tố khác nhưng còn liên kết với nhau thành mạch cacbon

- Tính chất của các chất dựa vào vào thành phần phân tử (bản chất, con số các nguyên tử) và kết cấu hóa học (thứ trường đoản cú liên kết các nguyên tử).

VD:

- nhờ vào thành phần phân tử: CH4 là hóa học khí dễ dàng cháy, CCl4 là hóa học lỏng ko cháy; CH3Cl là chất khí ko có tác dụng gây mê, còn CHCl3 là hóa học lỏng có công dụng gây mê.

- Phụ thuộc cấu tạo hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3khác nhau cả về đặc điểm hóa học.

2. Đồng đẳng, đồng phân

a) Đồng đẳng

Các hiđrocacbon trong dãy: CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,...,CnH2n+2 hóa học sau hơn chất trước một nhóm CH2 nhưng đều phải có tính chất hóa học giống như nhau.

Các ancol trongdãy: CH3OH,C2H5OH,C3H7OH,C4H9OH,...,CnH2n+1OH cũng đều có thành phần hơn hèn nhau một hay các nhóm CH2 nhưng có đặc thù hóa học tựa như nhau.

Khái niệm: đầy đủ hợp chất bao gồm thành phần phân tử hơn hèn nhau một hay những nhóm CH2 nhưng có đặc điểm hóa học tương tự nhau là các chất đồng đẳng, chúng hợp thành hàng đồng đẳng. * Giải thích: tuy vậy các hóa học trong cùng dãy đồng đẳng bao gồm công thức phân tử khác nhau một hay các nhóm CH2 nhưng vị chúng có cấu tạo hóa học tương tự nhau cần có đặc thù hóa học giống như nhau.

b) Đồng phân 

Etanol với đimetyl ete là hai chất khác nhau (có tính chất khác biệt ) nhưng tất cả cùng phương pháp phân tử là C2H6O. Metyl axetat (CH3COOCH3), etyl fomiat (HCOOC2H5) cùng axit propionic (CH3CH2COOH là ba chất không giống nhau nhưng có công thức phân tử là C3H6O2.

Giải thích: Những chất đồng phân tuy gồm cùng phương pháp phân tử cơ mà có kết cấu hóa học khác nhau, chẳng hạn etanol tất cả cấu tạo H3C−CH2−O−H, còn đimetyl ete có cấu tạo H3C−O−CH3, bởi vậy chúng là mọi chất khác nhau, có tính chất khác nhau.

3. Những loại phương pháp cấu tạo

Công thức cấu trúc biểu diễn máy tự và phương thức liên kết của những nguyên tử vào phân tử. Bao gồm cách viết

khai triển, thu gọn cùng thu gọn gàng nhất.


*

Công thức cấu trúc khai triển: Viết toàn bộ các nguyên tử và các liên kết thân chúng.

Công thức cấu tạo thu gọn: Viết gộp nguyên tử cacbon và các nguyên tử khác liên kết với nó thành từng nhóm.

Công thức kết cấu thu gọn gàng nhất: Chỉ viết những liên kết với nhóm chức, đầu mút của những liên kết đó là nhóm CHx với x đảm bảo hóa trị 4 ở C.

a) Thí dụ


*

 

b) Kết luận

 

Butan−1−ol và đietylete có cùng phương pháp phân tử C4H10O nhưng do khác biệt về kết cấu hóa học tập nên không giống nhau về đặc điểm vật lí và đặc điểm hóa học.

 

Vậy đều hợp chất gồm cùng phương pháp phân tử cơ mà có cấu trúc hóa học khác biệt gọi là hồ hết đồng phân cấu tạo.

 

b) Kết luận 

 

Những đồng phân khác biệt về bản chất nhóm chức hotline là đồng phân đội chức. Phần nhiều đồng phân không giống nhau về sự phân nhánh mạch cacbon hotline là đồng phân mạch cacbon. Các đồng phân khác nhau về địa chỉ nhóm chức gọi là đồng phân địa chỉ nhóm chức.

 

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

 

Bài 1. Hãy viết công thức cấu trúc của các chất gồm công thức phân tử sau :

 

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

 

Biết rằng brom bao gồm hoá trị I.

 

Bài 2. Hãy viết công thức cấu trúc dạng mạch vòng ứng với những công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Trang 45 46, Please Wait

 

Bài 3. Phân tử hợp hóa học hữu cơ A gồm hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A chiếm được 5,4 gam H2O. Hãy xác minh công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.