Câu hỏi:Công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

A.P = UI

B.P = EIt

C.P = EI

D.P = UIt.

Bạn đang xem: Công suất của nguồn điện được xác định bằng

Lời giải:

Đáp án đúng:C.P = EI

Giải mê thích :

Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong 1 đơn vị thời gian.

Công thức:

*

Mời những bạn cùng tìm hiểu bỏ ra tiết về Công với công suất của cái điện qua nội dung bài xích dưới đây của top lời giải nhé.

1. Công của nguồn điện

Công của nguồn điện:trong mạch điện kín, nguồn điện thực hiện công di chuyển các điện tích tự do tất cả trong mạch tạo thành loại điện. Công của nguồn điện là công của các lực lạ bên trong nguồn điện và = công của mẫu điện chạy vào toàn mạch.

Công thức: Ang = qE = EIt

E (V): suất điện động của nguồnI (A): cường độ loại điện chạy qua nguồnt (s): thời gian loại điện chạy qua nguồn điệnq (C): điện lượng chuyển qua nguồn điện

2. Công suất nguồn điện:


Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong một đơn vị thời gian.

Công thức:

*

3. Công suất của dòng điện

Công của chiếc điện qua một đoạn mạch là tổng công của lực điện làm cho di chuyển những điện tích tự bởi trong đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch với cường độ cái điện và thời gian chiếc điện chạy qua đoạn mạch đó.

A = Uq = UIt

A (J): công của loại điệnq (C): điện lượng chuyển qua đoạn mạchI (A): cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạcht (s): thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch

Công suất của mẫu điện chạy sang một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

*
P (W): công suất của cái điệnU (V): hiệu điện thế của dòng điện

4. Hiệu suất của nguồn

*

5. Định luật Jun-Len-xơ

- Nếu đoạn mạch (hoăc vật dẫn) chỉ bao gồm điện trở thuần

*

thì điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ được biến đổi trọn vẹn thành nhiệt năng.

- Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ cái điện với thời gian chiếc điện chạy qua vật dẫn đó.

Q = RI2t

6. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

Xem thêm: Nam Châm Vĩnh Cửu Là Gì - Động Cơ Sử Dụng Nam Châm Vĩnh Cửu

Công suất tỏa nhiệtPở vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua đặc trưng mang lại tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó với được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời gian.