Bài viết nắm tắt kim chỉ nan ba định phép tắc Niu-tơn. Cách thức giải bài xích tập cơ bản của động lực học chất điểm và những dạng bài bác toán thực hiện ba định điều khoản Niu-tơn. Một trong những bài tập để bạn đọc tự luyện


 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON (HAY VÀ ĐẦY ĐỦ)

1. Định phương tiện I Niu –tơn: khi không tồn tại lực tính năng vào thứ hoặc tổng thích hợp lực chức năng vào vật bằng không thì vật vẫn đứng yên ổn sẽ liên tiếp đứng yên, đồ đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều: (overrightarrowF_he=0 ightarrow overrightarrowa=0)

2. Định khí cụ II Nịu –tơn: 

* (overrightarrowa=fracoverrightarrowF_hem) Hay (overrightarrowF_he=m.overrightarrowa) ((overrightarrowa) luôn cùng chiều với (overrightarrowF_he))

* Độ lớn: F = m.a

3. Định hiện tượng III Niu –tơn: khi đồ dùng A công dụng lên đồ dùng B một lực thì ngược lại vật B cũng tác dụng lại vật dụng A một lực (overrightarrowF_AB=-overrightarrowF_BA)  hay (m_B.(overrightarrowv_B-overrightarrowv_OB)=-m_A.(overrightarrowv_A-overrightarrowv_OA))

Nếu (overrightarrowF_AB) gọi là lực thì (overrightarrowF_BA) gọi là phản bội lực cùng ngược lại.

Bạn đang xem: Công của lực cản

Khối lượng 

* trọng lượng không đổi so với mỗi vật.

* trọng lượng có tính cộng được.

TỔNG QUÁT đến ĐỊNH LUẬT II NEWTONĐỊNH LUẬT II NEWTON lúc CÓ LỰC CẢN

(KHI CÓ LỰC MA SÁT, LỰC HÃM PHANH)

Phương pháp:

Chọn hệ trục như hình vẽ:

*

- Áp dụng định vẻ ngoài II Niu – tơn ta có: (overrightarrowF_K+overrightarrowF_can+overrightarrowN+overrightarrowP=m.overrightarrowa) (*)

Chiếu (*) xuống trục Ox, ta có: (F_K-F_can=m.a)

*Chú ý: chiều dương cùng chiều chuyển động.

1. Lực “kéo” cùng chiều cùng với chiều chuyển động lấy dấu cộng.

2. Lực “cản” ngược chiều với chiều vận động lấy dấu trừ .

3. Trọng lực p. Và phản lực N vuông góc phương chuyển động đề nghị bằng 0


Lực kéo động cơ xe (lực phát động) và cùng chiều chuyển động, lực cản hay lực ma sát luôn cùng phương và ngược chiều với đưa động.

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT II NEWTON

Dạng 1: tra cứu lực tác dụng (hoặc hợp lực): F = m.a

Phương pháp:

+ sử dụng kết hợp các công thức chuyển động biến đổi đều tương quan gia tốc a

+ công thức tính lực: F = m.a

Dạng 2. Cho gia tốc a, tìm các đại lượng sót lại (F_K); m.

Phương pháp:

+ tìm a bằng các công thức của chuyển động biến đổi đều

+ rồi cố a vào (F_K-F_can=m.a)

Dạng 3. Cho vận tốc và (F_K), tra cứu a và các đại lượng còn lại.

Phương pháp:

+ rứa (F_K) vào (F_K-F_can=m.a) để kiếm tìm a

+ rồi dựa vào các công thức của chuyển động biến đổi đều để tìm các đại lượng còn lại.

*CHÚ Ý:

* Nếu vật chuyển động thẳng đều thì a = 0

Khi thắng (phanh): Lực kéo bởi không.

Gia tốc a theo phương chuyển động Ox; viết dưới dạng đại số (âm hoặc dương) và các quy ước về dấu giống với chuyển động thẳng chuyển đổi đều.


* Các công thức chuyển động biến đổi đều :

+ Vận tốc: (v=v_0+at);

+ Công thức liên hệ giữa đường đi , vận tốc và gia tốc: (v^2-v_0^2=2as)

+ liên quan quãng đường đi: (s=v_0.t+frac12at^2)

BÀI TẬP.

Tìm lực chức năng (hoặc vừa lòng lực): F = m.a

Bài 1: a. Một vật khối lượng 10kg chuyển động dưới tác dụng của lực kéo F = 10N. Tính gia tốc và mang lại biết tính chất của chuyển động .

b. Một vật khối lượng 200g chuyển động với gia tốc 2m/s2. Tìm lực công dụng vào vật.

ĐS: 1m/s2; 0,4N.

Bài 2: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì đạt vận tốc 0,7m/s. Bỏ qua ma sát , tính lực tác dụng vào vật.

ĐS: 24,5 N.

Bài 3: Một quả bóng có khối lượng 700g đã nằm lặng trên sảnh cỏ . Sau khoản thời gian bị đá nó đạt vận tốc 10m/s . Tính lực đá của cầu thủ , biết khoảng thời gian va chạm là 0,02s .

ĐS: 350 N.

Bài 4: Một ô –tô khối lượng 1 tấn sau khi khởi hành 10s thì đạt vận tốc 36km/h. Bỏ qua ma sát, tính lực kéo của ô tô.


ĐS: 1 000N .

Bài 5: Một ô –tô có khối lượng 3tấn, sau khoản thời gian khởi hành 10s đi được quãng đường 25m. Bỏ qua ma sát, tìm:

a. Lực phát động của động cơ xe.

b. Vận tốc và quãng đường xe pháo đi được sau 20s.

ĐS: 1 500N; 10m/s; 100m .

Bài 6: Một xe trọng lượng 1 tấn đang hoạt động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh (thắng lại) . Biết lực hãm là 250N. Tính quãng mặt đường xe còn chạy thêm được cho đến khi dừng hẳn.

ĐS: 200m.

Bài 7: Một xe khởi hành với lực phát động là 2 000N , lực cản tác dụng vào xe cộ là 400N , khối lượng của xe cộ là 800kg. Tính quãng đường xe pháo đi được sau thời điểm khởi hành 10s.

ĐS: 100m .

Bài 8: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn đã chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh. Sau khi hãm phanh , ô –tô chạy thêm được 50m nữa thì dừng hẳn.Tính: 

a. Lực hãm.

b. Thời gian từ lúc ô – đánh hãm phanh đến lúc dừng hẳn.

ĐS: 8 000N; 5s .

Bài 9: Một xe cộ có khối lượng 1 tấn sau khoản thời gian khởi hành 10s đạt vận tốc 72km/h. Lực cản của mặt đường tác dụng lên xe pháo là 500N. Tính :


a. Gia tốc của xe.

b. Lực phát động của động cơ.

ĐS:2m/s2; 2 500N.

Bài 10: Một xe cộ có khối lượng 1 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 50m.Tính:

a. Lực phát động của động cơ xe pháo , biết lực cản của mặt đường là 500N.

b. Nếu lực cản của mặt đường không gắng đổi, muốn xe cộ chuyển động thẳng đều thì lực phát động là bao nhiêu?

ĐS: 1 500N; 500N .

Bài 11: Một vật có khối lượng 100g bắt đầu chuyển động cấp tốc dần đều và đi được 80cm vào 4s .

a. Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,02N .

b. Sau quãng đường ấy, lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật chuyển động thẳng đều?

ĐS: 0,03 N; 0,02 N .

Bài 12: Một lực F ko đổi tác dụng vào trang bị trong khoảng thời gian 0,6s theo phương của tốc độ làm tốc độ của nó thay đổi từ 8m/s còn 5m/s. Tiếp đến tăng độ mập của lực lên gấp hai trong khoảng thời gian 2,2s mà lại vẫn không thay đổi hướng của lực. Xác định vận tốc của đồ gia dụng tại thời khắc cuối.


ĐS: – 17m/s.

Bài 13: Một lực F = 5N ở ngang tác dụng vào vật trọng lượng m = 10kg đã đứng yên có tác dụng vật chuyển động trong 10 s. Bỏ qua ma sát.

a. Tính vận tốc của vật.

b. Tìm gia tốc của trang bị khi lực vừa xong xuôi tác dụng cùng quãng đường vật đi được trong thời hạn này.

c. Sau 10s lực dứt tác dụng thì vật dụng sẽ vận động như cố gắng nào, giải thích?

ĐS: 0,5m/s2; 5m/s; 25m.

Bài 14: Một thiết bị có khối lượng 500g bước đầu chuyển động cấp tốc dần hầu hết dưới tính năng của lực kéo 4N, sau 2s vật dụng đạt vận tốc 4m/s. Tính lực cản tính năng vào vật cùng quãng mặt đường vật đi được trong thời gian này.

ĐS: 3N; 4m.

TỔNG HỢP

Bài 1: Một ô –tô khối lượng 2 tấn vẫn chạy với vận tốc thì hãm phanh, xe pháo đi thêm được quãng đường 15m trong 3s thì dừng hẳn. Tính: 

a. (v_0)

b. Lực hãm.

ĐS: 10m/s; 6 666,7N .

Bài 2: Lực F truyền đến vật m1 một gia tốc a1 = 2m/s2; truyền mang đến vật m2 gia tốc a2 = 6m/s2. Hỏi nếu lực F truyền cho vật có khối lượng m = m1+ m2 thì gia tốc a của nó là bao nhiêu?


ĐS: 1,5m/s2 .

Bài 3: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s2. Ô –tô đó chở hàng thì khởi hành với gia tốc 0,2m/s2. Hãy tính khối lượng của hàng hóa,biết rằng hợp lực tác dụng vào ô –tô trong hai trường hợp đều bằng nhau.

ĐS: 1 000kg .

Bài 4: Một xe vẫn chạy với vận tốc 1m/s thì tăng tốc sau 2s có vận tốc 3m/s . Sau đó xe tiếp tục chuyển động đều trong thời gian 1s rồi tắt

máy, chuyển động chậm dần đều sau 2s thì dừng hẳn. Biết xe cộ có khối lượng 100kg.

a) Xác định gia tốc của ô –tô trong từng giai đoạn ?

b) Lực cản tác dụng vào xe.

c) Lực kéo của động cơ trong từng giai đoạn.

ĐS: a) 1m/s2; 0; 1,5m/s2

b) 150N; 250N; 150N; 0N .

Bài 5: Một chất điểm có khối lượng10 kg, chuyển động có đồ thị vận tốc như hình vẽ .

a) Tìm gia tốc của chất điểm và lực tác dụng lên chất điểm ứng với nhì giai đoạn.


b) Tìm quãng đường vật đi được từ lúc t = 5s mang lại đến lúc vật dừng lại.

ĐS: a) a1 = 0,5m/s2; F1 = 5N; a2 = - 1m/s2; F2 = -10N b) 93,75m.

Bài 6: Một xe cộ lăn khối lượng 50kg, dưới tác dụng của một lực kéo theo phương ngang,

chuyển động ko vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng mất 10s. Nếu chất lên xe pháo một kiện hàng, xe cộ phải mất 20s để đi từ đầu phòng đến cuối phòng. Bỏ qua ma sát, tìm khối lượng của kiện hàng?

ĐS:150kg .

Bài 7: a) Một lực (overrightarrowF_1) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật vào khoảng thời gian 0,8s làm vận tốc của nó cụ đổi từ 0,6 m/s đến 1 m/s . Tìm gia tốc a1 vật thu được vào khoảng thời gian (overrightarrowF_1) tác dụng .

b) Một lực (overrightarrowF_2) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc của nó gắng đổi từ 1 m/s đến 0,2 m/s . Tìm gia tốc a2 vật thu được trong khoảng thời gian (overrightarrowF_2) tác dụng . Vẽ a2 và (overrightarrowF_2).Tính tỷ số: (fracF_1F_2)


ĐỊNH LUẬT III NEWTON

ĐỊNH LUẬT III NEWTON –LỰC VÀ PHẢN LỰC

 

1. Định luật:

 

+ phát biểu : “ Trong phần lớn trường hợp, khi thứ A tác dụng lên đồ dùng B một lực , thì đồ gia dụng B cũng công dụng lại vật dụng A một lực. Nhì lực này có : cùng giá , thuộc độ lớn nhưng ngược chiều .”

*

 

+ Công thức: (overrightarrowF_A ightarrow B=-overrightarrowF_B ightarrow A)

 

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC VÀ PHẢN LỰC ((overrightarrowN)):

 

* mở ra và mất đi cùng lúc 

 

* thuộc giá, cùng độ lớn, tuy thế ngược chiều.

* Không cân bằng vì chúng để lên trên hai đồ vật khác nhau

Phương pháp

*

* Ta có: (overrightarrowF_A ightarrow B=-overrightarrowF_B ightarrow A ightarrow m_B.overrightarrowa_B=-m_A.overrightarrowa_A) (Leftrightarrow m_B(v_B-v_OB)=-m_A(v_A-v_OA))

* chú ý : cho dấu của vận tốc .

Bài 1: Một sợi dây chịu được lực căng tối đa là 100N.

Xem thêm: Bảng Đối Chiếu Công Nợ Tiếng Anh Là Gì Và Các Từ Vựng Liên Quan Từ A

a. Một người cột dây vào tường rồi kéo dây với một lực bằng 80N. Hỏi dây gồm bị đứt không, giải thích ?Bài 1: Một sợi dây chịu được lực căng tối nhiều là 100N.


b. Hai người cùng kéo hai đầu dây với lực kéo của mỗi người bằng 80N. Hỏi dây bao gồm vị đứt không, giải thích ?

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn thứ lý lớp 10 - xem ngay