CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O là phản bội ứng hóa học, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học chất hóa học 11 bài xích 16: Hợp chất của cacbon…. Tương tự như các dạng bài xích tập về hỗn hợp kiềm.

Bạn đang xem: Co2 cộng gì ra c

Hy vọng tư liệu này hoàn toàn có thể giúp chúng ta viết và cân bằng phương trình một giải pháp nhanh và đúng mực hơn từ đó biết cách áp dụng giải dạng bài tập đến oxit axit tác dụng với hỗn hợp kiềm. Mời chúng ta tham khảo.


2. Điều kiện phản ứng CO2 chức năng với dung dịch Ca(OH)2

Không có

3. Cách triển khai phản ứng mang lại CO2 công dụng với dung dịch Ca(OH)2

Sục khí CO2 qua dung dịch nước vôi vào Ca(OH)2

4. Hiện tượng lạ Hóa học tập CO2 chức năng với hỗn hợp Ca(OH)2

Xuất hiện nay kết tủa trắng canxi cacbonat (CaCO3) có tác dụng đục nước vôi trong

5. Câu hỏi CO2 đưa vào dung dịch Ca(OH)2

Do ta ko biết thành phầm thu được là muối hạt nào nên phải tính tỉ lệ thành phần T:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nCa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ sản xuất muối CaCO3

Nếu T = 2: chỉ tạo nên muối Ca(HCO3)2

Nếu 1 3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi vào thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy bao gồm kết tủa nữa suy ra gồm sự chế tạo ra cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy tất cả kết tủa, lọc vứt kết tủa rồi đun nóng nước thanh lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra gồm sự chế tạo ra cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.

5. Bài xích tập vận dụng minh họa

Câu 1. Hấp thụ trọn vẹn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 1g.

B. 1,5g

C. 2g

D. 2,5g


Đáp án A

nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

nCa(OH)2 = 2.0,01 = 0.02 (mol)

Xét tỉ lệ:

1 CO2/nCa(OH)2 = 0,03/0,02 = 1,5 3 cùng Ca(HCO3)2, khi đó cả CO2 và Ca(OH)2 các hết

Gọi x, y thứu tự là số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 ta có:

Các phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O(1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Theo phương trình phản nghịch ứng (1):

nCO2 = nCa(OH)2 = nCaCO3 = x (mol)

Theo phương trình bội phản ứng (2):

nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2y (mol)

nCa(OH)2 = nCa(HCO3)2 = y (mol)

Từ đó ta tất cả hệ phương trình sau:

x + 2y = 0,03 (3)

x + y = 0,02 (4)

Giải hệ phương trình (3), (4) ta được:

→ x = y = 0, 01(mol) →x = y= 0,01 (mol)

mKết tủa = mCaCO3  = 0,01.100 = 1(g)


Câu 2. Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng lạ xảy ra:

A. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng vọt qua một cực lớn rồi tiếp đến tan quay lại hết.

B. Một lúc mới gồm kết tủa, lượng kết tủa tăng ngày một nhiều qua một cực to rồi lại giảm.

C. Tất cả kết tủa ngay, nhưng lại kết tủa tan quay trở lại ngay sau khi xuất hiện.

D. Bao gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng cao đến một quý hiếm không đổi.


Đáp án A

Sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong, bao gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng vọt qua một cực to rồi kế tiếp tan trở lại hết.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)


Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn V lít (đktc) CO2 vào 200 ml dd tất cả hổn hợp (Ba(OH)2 1,2M cùng NaOH 2M), phản nghịch ứng hoàn toàn thu được 27,58 gam kết tủa. Quý hiếm V là:

A. 3,136

B. 2,24 hoặc 15,68

C. 17,92

D. 3,136 hoặc 16,576.


Đáp án D

nNaOH = 0,2 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol; nBaCO3 = 0,08 mol

nBaCO3 = 0,08 mol 2 = 0,1 mol

Nên tất cả 2 ngôi trường hợp

Trường vừa lòng 1: chưa có sự phối hợp kết tủa

nCO2 = nBaCO3 = 0,08 mol => V = 0,08.22,4 = 1,792 lít

Trường hòa hợp 2: Đã tất cả sự tổ hợp kết tủa

=> nCO2 = nOH – nCO32- = (nNaOH + 2nBa(OH)2) – nBaCO3 = 0,32 mol

=> V = 0,32.22,4 = 7,168 lít


Câu 4. Thuốc test để phân biệt dung dịch Ca(OH)2 là:

A. Na2CO3

B. KCl

C. NaOH

D. NaNO3


Đáp án A

Câu 5. Nhóm những dung dịch bao gồm pH > 7 là:

A. HCl, NaOH

B. H2SO4, HNO3

C. NaOH, Ca(OH)2

D. BaCl2, NaNO3


Đáp án C

A. Sai vị HCl là axit pH 2SO4, HNO3 là axit pH 2 là hỗn hợp kiềm pH > 7

D. BaCl2, NaNO3 có môi trường xung quanh trung hòa bắt buộc pH = 7


Câu 6. Để rõ ràng hai hỗn hợp NaOH cùng Ba(OH)2 đựng trong nhì lọ mất nhãn ta cần sử dụng thuốc thử:

A. Quỳ tím

B. HCl

C. NaCl

D. H2SO4


Đáp án D

Để phân biệt hai hỗn hợp NaOH cùng Ba(OH)2 đựng trong nhị lọ mất nhãn ta cần sử dụng thuốc thử H2SO4

Mẫu thử nào lộ diện kết tủa trắng, thì chất lúc đầu là Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O


Câu 7. NaOH có đặc thù vật lý nào sau đây?

A. Natri hiđroxit là chất rắn ko màu, ít tan trong nước

B. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, hút độ ẩm mạnh, tan các trong nước với tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là chất rắn ko màu, hút độ ẩm mạnh và không tỏa nhiệt

D. Natri hiđroxit là chất rắn ko màu, không tan trong nước, ko tỏa nhiệt.


Đáp án B

NaOH có đặc thù vật lý

Natri hiđroxit là chất rắn ko màu, hút độ ẩm mạnh, tan những trong nước với tỏa nhiệt


Câu 8. Cặp chất cùng mãi mãi trong hỗn hợp (không công dụng được cùng với nhau) là:

A. NaOH, KNO3

B. Ca(OH)2, HCl

C. Ca(OH)2, Na2CO3

D. NaOH, MgCl2


Đáp án A

B. Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

C. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

D. NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl


Câu 9: cần dùng bao nhiêu lit CO2 (đktc) nhằm hòa chảy hết trăng tròn g CaCO3 trong nước, đưa sử chỉ có 50% CO2 tác dụng. Cần thêm về tối thiểu bao nhiêu lit dd Ca(OH)2 0,01 M vào hỗn hợp sau phản ứng để thu được kết tủa tối đa. Tính trọng lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit dung dịch Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, đôi mươi lit dung dịch Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 30 g kết tủa.


Đáp án C

nCaCO3 = 20/100 = 0,2 mol

Phương trình hóa học

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình chất hóa học ta có

nCO2 lý thuyết = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=> nCO2 tt = nCO2 lt/50%.100% = 0,4 mol

V CO2 tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta có

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x……….x………………………..x

Vậy buổi tối thiểu buộc phải là x = 0,2 mol ⇒ VCa(OH)2 = 0,2/0,01 = 20 lít

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g


Câu 10: đến 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) phản vào 100 ml dd Ba(OH)2 bao gồm nồng độ aM chiếm được 6,51 g ↓ trắng, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6


Đáp án B

Ta gồm 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol, nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 =0,1a – 0,03 mol => nSO2 = 0,2a – 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a – 0,03 = 0,05 → a = 0,4M


Câu 11. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản nghịch ứng nhận được m gam muối khan. Tính cực hiếm của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam


Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 13 và Na2CO3

Gọi x với y theo thứ tự là số mol của NaHCO3 cùng Na2CO3

Ta có các phương trình bội phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài xích ra cùng phương trình làm phản ứng ta tất cả hệ phương trình như sau

nCO2 = x + y = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình ta có x = 0,15 (mol) cùng y = 0,05 (mol)

Khối lượng muối bột khan thu được:

mNaHCO3 + mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam


Câu 12. Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH tất cả nồng độ C mol/lít. Sau làm phản ứng nhận được 65,4 gam muối. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M


Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối hạt NaHCO3 và Na2CO3 theo lần lượt là x với y

Ta có những phương trình phản nghịch ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài ra và phương trình bội phản ứng ta bao gồm hệ phương trình như sau

nCO2 = x + y = 0,7 (3)

Khối lượng của muối là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ từ (3) cùng (4) ta được: x = 0,4 (mol) và y = 0,3 (mol)

Từ phương trình làm phản ứng ta có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy mật độ của 500ml ( tức 0,5 l) hỗn hợp NaOH là C = n/V = 1/0,5 = 2M


—————————

THPT Sóc Trăng vẫn gửi tới bạn phương trình chất hóa học CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là làm phản ứng hóa học, đối với phản ứng lúc sục khí cacbon đioxit vào dung dịch nước vôi trong, sau phản bội ứng nhận được kết tủa trắng.

Chúc các bạn học tập tốt.

Mời các bạn tìm hiểu thêm một số tư liệu liên quan:

………………………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã ra mắt tới các bạn CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O. Để có hiệu quả học tập xuất sắc và tác dụng hơn, trung học phổ thông Sóc Trăng xin ra mắt tới chúng ta học sinh tư liệu Giải bài tập Toán 9, Giải SBT vật dụng Lí 9, lý thuyết Sinh học tập 9, chăm đề chất hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp soạn và đăng tải.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Tập Pascal Lớp 8 Có Lời Giải, 210 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Lớp 8 Có Đáp ÁnĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình bội nghịch ứng hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Từ vựng tiếng Anh siêng ngành công nghệ thông tin


31 giây trước
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành xây dựng


1 giờ trước
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành May mặc


2 giờ trước
*

Tổng hợp kết cấu V-ing trong tiếng Anh


3 tiếng trước
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành kinh tế – ngoại thương


4 tiếng trước
*

Đoạn văn giờ đồng hồ Anh viết về sa mạc (3 mẫu)


7 giờ đồng hồ trước
*

Từ vựng giờ Anh về rau củ quả


8 giờ đồng hồ trước
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về tính cách


9 giờ đồng hồ trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm chút này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.138)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Kết quả search kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!