tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cơ quan chăm hóa để hấp thụ nước ngơi nghỉ thực vật dụng ở cạn là

A. Lông hút

B. 

C. Toàn cỗ cơ thể

D. Rễ, thân, lá


*


I. Ban ngành hút nước chủ yếu là rễ.

Bạn đang xem: Cơ quan chuyên hoá để hấp thụ nước

III. Nước được tải từ rễ lên lá rồi lên thân bằng mạch gỗ.

IV. Toàn bộ lượng nước vày rễ hút được mọi thoát ra phía bên ngoài qua tuyến đường khí khổng.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1


Khi lý giải vì sao dịch của tế bào biểu phân bì rễ ưu trương so với dung dịch đất, đánh giá nào dưới đây là chính xác?

1. Quá trình thoát tương đối nước sống lá hút nước lên phía trên, làm giảm hàm lượng nước trong tế bào lông hút.

2. Nước tự mạch gỗ bị hao hụt dần vày dòng nước di chuyển từ mạch mộc qua tế bào lông hút ra môi trường xung quanh nước.

3. Nồng độ những chất rã (axit hữu cơ, mặt đường đơn, con đường đôi,... Là sản phẩm của các quá trình chuyển hoá vật hóa học trong cây, những ion khoáng được rễ dung nạp vào) cao.

4. Những chất thải trong cây được tập trung về tế bào lông hút để sa thải ra ngoài môi trường thiên nhiên đất

A. 1, 3.

B. 1, 2.

C. 2, 4.

D. 3, 4


Lớp 11 Sinh học tập
1
0

I. Lực đẩy (áp suất rễ).

III. Lực hút vì chưng thoát tương đối nước qua khí khổng nghỉ ngơi lá.

Có từng nào phát biểu trên là đúng?

A. 1

B. 2

C. 3


Lớp 11 Sinh học
1
0

Cho những nhận định về nguyên nhân làm cho cây sống cạn khi cỗ rễ ngập nước bị chết là

(1) Rễ cây thiếu thốn oxi.

(2) Chất ô nhiễm tích lũy khiến cho tế bào lông hút bị chết.

(3) Cây không kêt nạp được nước (cân bằng nước trong cây bị phá vỡ).

(4) Nước ập vào cây nhiều quá làm chấm dứt trệ các chuyển động sinh lí

Phương án đúng là

A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 3, 4.


Lớp 11 Sinh học tập
1
0

Ở thực vật dụng sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi phòng ban nào sau đây?

A. Thân

B. Rễ

C. Lá.

D. Hoa.


Lớp 11 Sinh học tập
1
0

Ở thực đồ vật sống bên trên cạn, nước cùng ion khoáng được hấp thụ đa số bởi cơ quan nào sau đây?


Lớp 11 Sinh học
1
0

Ở thực đồ vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ sở nào sau đây?

A. Thân

B. Hoa

C.

D. Rễ


Lớp 11 Sinh học tập
1
0

Sự không giống nhau cơ phiên bản giữa hình thức hấp thụ nước với khung người hấp thụ ion khoáng ở rễ cây là:

A. Nước và các ion khoáng hồ hết được đưa vào rễ cây theo cơ chế dữ thế chủ động và thụ động

B. Nước được chiếu vào rễ cây theo cơ chế dữ thế chủ động và thụ động còn những ion khoáng dịch rời từ khu đất vào tế bào rễ theo hiệ tượng thụ động.

Xem thêm: Soạn Bài Mây Và Sóng

C. Nước với ion khoáng đông đảo được chuyển vào rễ cây theo lý lẽ thụ động

D. Nước được hấp thụ vào rễ cây theo hiệ tượng thụ rượu cồn (cơ chế thẩm thấu) còn những ion khoáng dịch rời từ khu đất vào tế bào rễ một bí quyết có tinh lọc theo 2 cơ chế: tiêu cực và công ty động


Lớp 11 Sinh học
1
0

Khi nói về điểm sáng của tế bào lông hút tương quan đến quá trình hấp thụ nước ở rễ. Tuyên bố nào dưới đây sai ?

A. Chỉ có một không bào trung trung khu lớn

B. Thành tế bào mỏng manh không ngấm cutin

C. Có những không bào lớn

D. Áp suất thẩm thấu rất to lớn do chuyển động hô hấp mạnh của rễ


Lớp 11 Sinh học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)