Bạn đang xem: Chọn câu sai chu kì quay là

*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng chổ chính giữa (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) vào chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh bay ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có giá trị gần nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây có chiều dài (1m), xoay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá quay hết một vòng là:


Công thức nào dưới đây biểu diễn không đúng quan liêu hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng trung tâm của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng trung ương a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của hai đầu kim là:


Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng trọng tâm của xe cộ là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên nhì đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), nhưng mà có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng chổ chính giữa của vật đó có độ lớn là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ đeo tay treo tường có kim giờ dài 15 cm, kim phút dài trăng tròn cm. Thời điểm 12h hai kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu hai kim trên lại trùng nhau


Một điểm A nằm trong vành tròn hoạt động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm thuộc trên bán kính với điểm A hoạt động với vận tốc 10cm/s. Biết AB = trăng tròn cm. Tính tốc độ hướng tâm của nhị điểm A, B:


Hai điểm A với B ở trên thuộc một bán kính của một vô lăng vẫn quay đều, bí quyết nhau trăng tròn cm. Điểm A sinh hoạt phía ko kể có tốc độ 0,6 m/s, còn điểm B có tốc độ 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A mang đến trục quay và vận tốc góc của điểm B lần lượt bởi bao nhiêu?
Xem thêm: Tiểu Luận Là Gì? Bố Cục Bài Tiểu Luận Là Gì, Làm Tiểu Luận Là Làm Gì

Một dòng tàu thủy neo trên một điểm trê tuyến phố xích đạo. Hãy tính vận tốc góc và tốc độ dài của tàu đối với trục con quay của Trái Đất . Biết nửa đường kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe cộ quay gần như với vận tốc góc (2pi left( rad/s ight)). Nửa đường kính của bánh xe pháo là (30cm). Hãy xác minh chu kì, tần số, vận tốc dài và gia tốc hướng trung tâm của một điểm thuộc vành ngoài bánh xe. Lấy (pi ^2 = 10).