Tam giác (ABC) vuông tại (A) và gồm (AB = AC = a). Tính độ dài đường trung tuyến đường (BM) của tam giác vẫn cho
Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a có ab ac

*

(M) là trung điểm của (AC Rightarrow AM = dfracAC2 = dfraca2.)

Tam giác (Delta BAM) vuông tại (A)

( Rightarrow BM = sqrt AB^2 + AM^2 = sqrt a^2 + dfraca^24 = dfracasqrt 5 2.)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác $ABC$ bao gồm (widehat B = 60^0,widehat C = 45^0) và $AB = 5$. Tác dụng nào vào các tác dụng sau là độ dài của cạnh $AC$?


Cho tam giác $ABC$ tất cả $b = 10,c = 16$ với góc (widehat A = 60^0). Tác dụng nào vào các công dụng sau là độ lâu năm của cạnh $BC$?


Tam giác (ABC) tất cả đoạn thẳng nối trung điểm của (AB) cùng (BC) bằng (3), cạnh (AB = 9) cùng (widehat ACB = 60^circ ). Tính độ dài cạnh cạnh (BC).


Cho tam giác $ABC$ bao gồm $a = 10,b = 6$ cùng $c = 8$. Kết quả nào vào các tác dụng sau là số đo độ lâu năm của trung tuyến đường $AM$?
Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn 9 Năm Học 2021 2022, Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn 9 Sở Gd&Đt Bắc Ninh 2022

Tam giác $ABC$ gồm $BC = a,CA = b,AB = c$ với có diện tích $S$ . Nếu như tăng cạnh $BC$ lên $2$ lần mặt khác tăng cạnh $CA$ lên $3$ lần và không thay đổi độ to của góc $C$ thì lúc đó diện tích tam giác bắt đầu được tạo nên bằng:


Tam giác $ABC$ có $BC = 10$ cùng (widehat A = 30^0). Khi đó, bán kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $ABC$ là: