A.Lí thuyết

I. Trang bị tự các mức năng lượng trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron trong nguyên tử theo thứ tự chiếm các mức tích điện từ thấp mang đến cao"


- tự trong ra bên ngoài có 7 mức năng lượng, tương đương với 7 lớp e

- trong số lớp: các e thứu tự chiếm các phân lớp theo phân mức tích điện tăng dần là s, p, d, f

- lắp thêm tự bố trí theo mức năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau


*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là cách để mô tả sự xắp sếp các e vào nguyên tử trong những lớp và phân lớp

- bí quyết biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: tên phân lớp.

a: Số e xuất hiện tại phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e tại phân lớp s của lớp trước tiên (phân lớp 1s)

* quá trình viết thông số kỹ thuật electron:

- xác minh số electron của nguyên tử.


- Điền e vào các phân lớp theo sản phẩm tự nấc năng lượng. (Chú ý mang đến số e về tối đa cho những phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e rất có thể viết theo từng lớp, lấy ví dụ như Na cócấu hình 1s22s22p63s1 hoàn toàn có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố bọn họ s, bọn họ p, họ d:

- e sau cuối điền vào phân lớp làm sao thì thành phần là bọn họ đấy

VD:

- Ar là nguyên tố p vì electron cuối cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- fe là yếu tắc d vày electron ở đầu cuối của sắt điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu


- SGK.

- nhấn xét: những nguyên tố phần đông họ s cùng p

3.Đặc điểm của electron lớp bên ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, lớp ngoài cùng có rất nhiều nhất là 8 electron (không tham gia vào những phản ứng hóa học (trừ một số đk quánh biệt).

- Khí hiếm: có 8 electron phần ngoài cùng (trừ He có 2 electron lớp ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở lớp bên ngoài cùng

- Nguyên tử bao gồm 4 electron quanh đó cùng rất có thể là nguyên tử của nguyên tốkim một số loại hoặc phi kim.

B. Bài bác tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố cùng viết cấu hình electron của nguyên tử

- tra cứu Z =>Tên nguyên tố, viết thông số kỹ thuật electron.

VD:Một nguyên tử X tất cả số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Z = 19 thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s23p64s1 gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết cấu hình electron của ion - khẳng định tính hóa học của nguyên tố


a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: bớt đi số e ngơi nghỉ phân lớp ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm: dìm thêm số e bởi đúng điện tích ion kia vào phân lớp ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định kết cấu nguyên tử, tính chất của nguyên tố.

- phần bên ngoài cùng bao gồm 8 e làngtố khí hiếm.

- phần bên ngoài cùng có 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

- lớp ngoài cùng có 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- phần ngoài cùng gồm 4 e có thể là kim loại, tốt phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.

Xem thêm: Top 18 Đề Thi Cuối Học Kì 1 Lớp 1 Môn Tiếng Việt Lớp 1, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 1 Môn Tiếng Việt Năm 2021

1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9