Cho 3,36 lít các thành phần hỗn hợp etan với etilen (đktc) đi chậm chạp qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen trong tất cả hổn hợp lần lượt là:
Bạn đang xem: Cho 3.36l hỗn hợp etan và etilen

Khối lượng bình brom tăng = khối lượng etilen phản nghịch ứng

=> m etilen = 2,8 gam => netilen = 2.8/28 = 0,1 mol

=> netan = 0,15 – 0,1 = 0,05


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đến but-1-en tính năng với hỗn hợp HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp sản phẩm nào sau đó là sản phẩm bao gồm ?


Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tính năng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?


Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Hàng gồm các chất sau thời điểm phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), mang lại cùng một thành phầm là:


Cho hỗn hợp toàn bộ các đồng phân mạch hở của C4H8 tính năng với H2O (H+, to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng ?


Có nhì ống nghiệm, từng ống chứa 1 ml dung dịch brom vào nước gồm màu tiến thưởng nhạt. Thêm vào ống đầu tiên 1 ml hexan và ống đồ vật hai 1 ml hex-1-en. Lắc phần nhiều cả nhì ống nghiệm, kế tiếp để yên nhị ống nghiệm trong vài phút. Hiện tượng quan cạnh bên được là:


Cho 3,36 lít hỗn hợp etan với etilen (đktc) đi lờ lững qua qua dung dịch brom dư. Sau phản nghịch ứng trọng lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan với etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là:


2,8 gam anken A làm mất đi màu toàn vẹn dung dịch cất 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ nhận được một ancol duy nhất. A mang tên là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là:


Một hỗn hợp X tất cả ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và gần như ở thể khí làm việc đktc. Cho các thành phần hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y sót lại bằng nửa thể tích X, còn cân nặng Y bởi 15/29 khối lượng X. CTPT A, B cùng thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là


Cho hiđrocacbon X làm phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Lúc X làm phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ không giống nhau. Tên thường gọi của X là:


Hỗn đúng theo A có 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy trọn vẹn V lít A nhận được 13,44 lít CO2 sống đktc. Ngoài ra A làm mất đi màu vừa hết 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và tỷ lệ thể tích khớp ứng là


Hỗn phù hợp khí X gồm 1 ankan với 1 anken. đến 1,68 lit khí X đến qua dung dịch brom làm mất màu toàn vẹn dung dịch chứa brom thấy còn lại 1,12 lit khí. Mặt khác nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lit khí X rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 12,5 gam kết tủa. Bí quyết phân tử của những hiđrocacbon theo lần lượt là:


Một các thành phần hỗn hợp A có một anken X với một ankan Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và cùng số mol. Mang lại m gam hỗn hợp A làm mất màu toàn vẹn 80 gam hỗn hợp brom 20%. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên chiếm được 0,6 mol CO2. X và Y bao gồm công thức phân tử là:


Trộn 1 mol anken X cùng với 1,6 mol H2 rồi dẫn tất cả hổn hợp qua Ni nung lạnh thu được tất cả hổn hợp Y. Dẫn tất cả hổn hợp Y vào brom dư thấy bao gồm 0,2 mol Br2 đã phản ứng. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là


Hỗn thích hợp X tất cả H2, C2H4, C3H6 bao gồm tỉ khối đối với H2 và 9,25. Mang đến 22,4 lít X (đktc) vào bình bí mật có sẵn không nhiều bột Ni. Đun lạnh bình một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 10. Tổng thể mol H2 sẽ phản ứng là


Cho hỗn hợp X có etilen và H2có tỉ khối đối với H2bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung lạnh (hiệu suất bội phản ứng 75%) thu được các thành phần hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y đối với H2(các thể tích đo ở cùng điều kiện) là


Cho H2và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua niken đun nóng ta được các thành phần hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối vớiH2 là 23,2. Công suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là


Hỗn thích hợp khí X bao gồm H2và C2H4có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Ycó tỉ khối đối với He là 5. Hiệu suất của bội phản ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân cấu tạo anken ở thể khí (đkt) vừa ý điều kiện: lúc hiđrat hoá tạo thành thành hỗn hợp gồm cha ancol là


Hỗn phù hợp khí X gồm H2 với một anken có khả năng cộng HBr cho thành phầm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X đối với H2 bởi 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất đi màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bởi 13. Công thức kết cấu của anken là:
Xem thêm: 1314 Là J - 1314 Là Gì

Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom tạo ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và giá trị m theo lần lượt là


Cembrene C20H32 được bóc từ nhựa thông, khi chức năng hoàn toàn với hiđro dư nhận được C20H40. Điều này chứng minh điều gì (biết cembrene không tham gia phản ứng cùng mở vòng cùng với H2)?