Đáp án: BChiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so vớichân không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Theo định luật khúc xạ thì

Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng. So với góc tới, góc khúc xạ

Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt là n thì

Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ là

Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thuỷ tinh là

Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra với hai điều kiện là:

Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ

Chọn câu sai.

Bạn đang xem: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường


Chọn câu không đúng. Khi hiện tượng khúc xạ ánh sáng từ không khí vào nước thì.

Trong trường hợp sau đây, tia sáng không truyền thẳng khi

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất n1 sang môi trường (2) có chiết suất n2 với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Chọn biểu thức đúng

Một tia sáng chiếu xiên góc từ một môi trường sang môi trường chiết quang kém hơn với góc tới i thì tia khúc xạ hợp với pháp tuyến một góc khúc xạ r. Khi tăng góc tới i (Vớisinithì góc khúc xạ r

Khi hiện tượng khúc xạ ánh sáng từ môi trường trong suốt ra không khí thì


Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023


Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

A. chính nó.

B. chân không.

C. không khí.

D. nước.

Xem thêm: Nghĩa Của Các Từ Viết Tắt Ceo, Cfo Viết Tắt Của Từ Gì ? Ceo, Cfo, Cpo, Cco, Chro, Cmo Là Gì


Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng?

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ:

Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ đối với môi trường tới :

Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì :

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng

Trong trường hợp sau đây, tia sáng không truyền thẳng khi

Một tia sáng đi từ nước ra không khí thì tia khúc xạ:

Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là

Tốc độ truyền của ánh sáng trong môi trường nào sau đây là chậm nhất?


Đáp án: B

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so vớichân không.