*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 tính năng với oxi ở ánh sáng cao tất cả xúc tác thích hợp sinh ra nitơ oxit NO và nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong bội phản ứng trên, NH3 vào vai trò


Cho ba phản ứng hóa học dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản nghịch ứng thoái hóa khử là


Cho quá trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Vào các kết luận sau, tóm lại nào là đúng?


Cho những chất và ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng cộng phân tử và ion trong hàng vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử là


Cho sơ vật dụng phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, thông số của phân tử các chất là giải pháp nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 nhập vai trò là chất oxi hoá và môi trường xung quanh trong bội nghịch ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ lệ mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của các chất trong làm phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho làm phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân đối tối giản của H2SO4 là


Cho những phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số các phản ứng trên, gồm bao nhiêu phản nghịch ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch công dụng được với chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng oxi hóa khử:


Cho phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là phần đông số nguyên buổi tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ trang bị phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân bằng a, b, c của những chất làm phản ứng lần lượt là:


Cho sơ thứ phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng hệ số thăng bằng của bội phản ứng là


Cho phương trình hóa học của bội phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Bạn đang xem: Chất khử là chất nhường electron đúng hay sai

Nhận xét nào tiếp sau đây về phản nghịch ứng bên trên là đúng?


Cho sơ trang bị phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa cùng bị khử là


mang đến phương trình hóa học: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Cho các phát biểu sau:

(1) hóa học khử là Cu, chất oxi hóa là HNO3.

(2) Qúa trình khử là (Cu o Cu^ + 2 + 2e).

(3) Số phân tử HNO3 bị khử là 2.

(4) các nguyên tố gồm sự đổi khác số thoái hóa là Cu, H, N.

Số phát biểu đúng là


cho những chất cùng ion sau: ClO4-, ClO-, Cl2, ClO3-. Sản phẩm tự theo chiều tăng nhiều về số thoái hóa của Cl là


mang lại phản ứng sau: (KMnO_4 + H_2SO_4 o MnSO_4 + K_2SO_4 + O_2 + H_2O). Tỉ lệ về số mol thân O2 cùng với H2SO4 là


Xét làm phản ứng: (Fe + HNO_3 o Fe^3 + + X + H_2O). X là hóa học nào nhằm tổng số electron Fe nhường là 24?


mang đến phản ứng chất hóa học sau:

(Cu + H_2SO_4 o CuSO_4 + H_2S + H_2O)

Một bạn học viên thực hiện các bước sau để thăng bằng phản ứng trên:

Bước 1: khẳng định chất oxi hóa, chất khử

Chất oxi hóa: H2SO4, hóa học khử: Cu

Bước 2: Viết các quá trình oxi hóa, quy trình khử

(Cu o Cu^ + 2 + 2e)(S^ + 6 + 4e o S^ - 2)

Bước 3: tìm kiếm hệ số phù hợp cho chất khử và chất oxi hóa dựa vào nguyên tắc thăng bằng electron

*

Bước 4: Đặt hệ số của hóa học oxi hóa và hóa học khử vào sơ vật phản ứng, từ kia tính ra hệ số của các chất khác có mặt trong phương trình hóa học. đánh giá sự cân đối số nguyên tử của những nguyên tố ở hai vế

(2Cu + 3H_2SO_4 o 2CuSO_4 + H_2S + 3H_2O)

Tuy nhiên phương trình này chưa được cân bằng.

Xem thêm: Tả Cảnh Công Viên Lớp 5 Ngắn Gọn Nhất Lớp 5, Tả Cảnh Công Viên Vào Buổi Sáng Sớm (19 Mẫu)


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.