In order to cùng So as to là một trong những kết cấu ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu tạo này chạm chán trong các bài bài thi cũng tương tự trong các cuộc hội thoại sản phẩm ngày. Vậy làm thế nào để áp dụng cặp cấu tạo này kết quả và nhuần nhuyễn nhất. Hãy cùng Step Up search hiểu chi tiết về kết cấu chỉ mục đích này ngay trong nội dung bài viết nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc in order that


1. In order to với So as khổng lồ trong giờ Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” và “so as to” hồ hết mang tức thị “để, nhằm mà”. Được dùng trong câu nhằm mục tiêu thể hiện mục tiêu của hành vi đã được nhắc đến ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order khổng lồ go to the office on time. = He got up early so as lớn go lớn the office on time.

(Anh ấy tỉnh dậy sớm để mang lại văn chống đúng giờ.)

=> vào trường hòa hợp này, câu hỏi “thức dậy sớm” có mục đích là để “đến văn phòng và công sở đúng giờ”. Vì đó, ta thực hiện “in order to” hoặc “so as to” để mô tả ý nghĩa trên.

Do ý nghĩa ngữ pháp vào câu, cấu trúc in order to cùng so as to lớn còn được sử dụng để nối 2 câu chỉ mục đích lại với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is to work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ chỉ. Mục đích của anh ấy là thao tác ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as to lớn work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung rất cần cù để làm việc ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Kết cấu with an aim of V-ing: để …

Cấu trúc with a view to và with an aim of phần đa đi sau vị V-ing, tuy vậy hãy để ý tới giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh đi cùng với 2 kết cấu này nhằm không phạm phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom lớn work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để làm việc thuận tiện, tôi đang tìm một căn hộ mới gần hồ Gươm.)

I’ve collected money in order to lớn buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục tiêu mua máy tính mới, tôi đang tiết kiệm chi phí tiền.)

5. Bài xích tập thực hành cho kết cấu In order to với So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bằng những bài tập vận dụng là một phương thức hiệu quả với những người học giờ Anh. Bởi vậy hãy thuộc làm bài xích tập sau để thế trọn kỹ năng về cấu trúc in order to cùng so as khổng lồ nhé.

Bài 1: Viết lại gần như câu sau sử dụng in order khổng lồ hoặc so as to I would lượt thích to take tomorrow off, because I want to visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new máy tính xách tay because he wanted to give it to lớn his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants to lớn become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would lượt thích to take tomorrow off so as to/in order khổng lồ visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not khổng lồ feel cold. He bought a new máy tính in order to/so as khổng lồ give it to lớn his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order khổng lồ become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not to get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào khu vực trống say mê hợp.

Xem thêm: Cười Nhiều Có Sao Không Tốt Như Chúng Ta Nghĩ, Cười Nhiều Đôi Khi Không Tốt Như Chúng Ta Nghĩ

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone to lớn bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend and I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs lớn save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to