‘You are a lawyer, aren’t you?’ – bạn từng thấy cấu tạo này trong giờ Anh với muốn tò mò sâu rộng về nó. Trong bài viết hôm nay, bọn chúng mình sẽ giới thiệu đến chúng ta Câu hỏi đuôi, một dạng câu hết sức phổ biến. Hãy theo dõi phương pháp dùng, kết cấu của các loại câu này nhé!


CÂU HỎI ĐUÔI LÀ GÌ?

Câu hỏi đuôi (Tag question) hay còn gọi là câu hỏi láy là loại thắc mắc gồm bao gồm hai phần được viết ở cả hai thể khác nhau. Nếu như phần thứ nhất viết làm việc dạng xác định thì phần sản phẩm hai viết dạng phủ định với ngược lại. Hai phần này thường được ngăn cách nhau bằng dấu phẩy và cuối câu bao gồm dấu hỏi chấm.

Bạn đang xem: Câu hỏi đuôi với will

Mục đích chính: Hỏi nhằm kiểm tra thông tin bạn dạng thân chỉ dẫn có đúng đắn hay không.

Ex: You’re a musician, aren’t you?

(Bạn là 1 trong những nhạc sĩ, gồm phải không?)


*
*

You’re a musician, aren’t you?


CÁCH THÀNH LẬP CÂU HỎI ĐUÔI

Cách thành lập câu hỏi đuôi (Tag question) rất dễ và theo phong cách như sau:

Trong thắc mắc đuôi chứa chủ ngữ (đại từ nhân xưng) với trợ hễ từ/động từ quánh biệt.Nếu mệnh đề thiết yếu ở dạng khẳng định thì thắc mắc đuôi sinh sống thể đậy định cùng ngược lại.Mệnh đề chính sử dụng trợ rượu cồn từ/ động từ khuyết thiếu thốn như: be, do, have, will… thì thắc mắc đuôi sẽ sử dụng chính đa số động tự đó để hỏi

Câu xác định (+), câu phủ định (-)?

Câu đậy định (-), câu xác minh (+)?

Trong trường vừa lòng mệnh đề chính áp dụng động từ hay thì thắc mắc đuôi sẽ áp dụng trợ động từ do/ does/ did:

Ex:

Tuan plays hockey, does he?

Lan dances beautifully, doesn’t she?

The boys wanted to go home, didn’t they?


(Tham khảo lấy ví dụ từ https://dictionary.cambridge.org )

CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI LÁY

Câu hỏi đuôi thực chất là thắc mắc Yes/ No. Có nghĩa là bạn chỉ cần trả lời đúng xuất xắc không.

TH1: Mệnh đề thiết yếu ở dạng khẳng định

Nếu bạn đồng ý với mệnh đề thiết yếu => Bạn vấn đáp YesNếu chúng ta không gật đầu với mệnh đề chính => Bạn vấn đáp No

Ex:

A: You work with Nam, don’t you?


B: Yes, that’s right.

TH2: Mệnh đề chủ yếu ở dạng tủ định

Nếu bạn đồng ý với mệnh đề thiết yếu => Bạn trả lời NoNếu bạn không chấp nhận với mệnh đề bao gồm => Bạn trả lời Yes

Ex:

A: Sam’s not very old, is he?

B: No, he’s only 22.

CÁC TRƯỜNG ĐẶC BIỆT

1. Câu hỏi đuôi của ‘I am’ là ‘aren’t I’

Ex: I’m going shopping with my friend, aren’t I?

(Tôi vẫn đi buôn bán cùng các bạn của tôi, buộc phải không?)

2. Cấu trúc

There is __________, isn’t there?

Ex: There is a táo bị cắn on the table, isn’t there?

(Có một quả táo trên bàn, bắt buộc không?)

There are ___________, aren’t there?

Ex: There are 35 students in my class, aren’t there?

(Có 35 học viên trong lớp của tôi, đúng không?)

3. Thắc mắc đuôi của câu mệnh lệnh

Don’t + Vinf, will you?

Ex: Don’t come back, will you?

(Đừng quay lại nhé)

Vinf, won’t you?

Ex: Close the door, won’t you?

(Đóng cửa giúp tôi)

4. Ví như câu ban đầu bằng kết cấu ‘Let’s…’ thì thắc mắc đuôi là ‘shall we’

Let’s + Vinf, shall we?

Ex: Let’s go out, shall we?

(Hãy ra phía bên ngoài cùng bọn chúng tôi)

*Note: “Let us / Let me” lại có thắc mắc đuôi là “will you”.

5. Vào câu tất cả chứa các chủ ngữ như Everybody/Everyone, Somebody/Someone, Nobody/No one

Everybody/Everyone/Somebody/Someone + V(s), don’t they?

Ex: Everybody goes to lớn school today, don’t they?

(Tất cả mọi người sẽ tới trường ngày hôm nay, nên không?)

Nobody/No one + V(s), vày they?

Ex: Nobody is at home, are they?

(Không có ai sống nhà, phải không?)

*Note: Đối với những chủ ngữ chỉ vật có Nothing, anything, something, everything được nỗ lực là thế bởi “ It” ở thắc mắc đuôi.

Xem thêm: Tất Cả Các Loại Bia Ở Việt Nam, Nồng Độ Cồn Của

Something/Everything + V, doesn’t it?

Ex: Everything will be eaten, won’t it?

(Mọi thứ rất nhiều được mang lại ăn, đúng không?)

Nothing/Anything + V, does it?

Ex: Nothing is OK, is it?

(Không bao gồm gì ổn, đề xuất không?)

6. Các từ lấp định như: seldom, rarely, hardly, no, without, never, few, little… thì phần đuôi buộc phải ở dạng khẳng định.

Ex: Minh never goes out alone, does he?

(Minh không bao giờ đi ra phía bên ngoài một mình, bắt buộc không?)

7. Đối với dạng câu: You’d better thì thắc mắc đuôi sẽ là: hadn’t you?

You’d better + Vinf, hadn’t you?

Ex: You’d better do the cleaning, hadn’t you?

(Bạn rất có thể quét dọn, đề xuất không?)

8. Một số loại khác

This/That is __________, isn’t it?

Ex: That is my cat, isn’t it?

(Kia là con mèo của tôi, đề xuất không?)

These/Those are ___________, aren’t they?

Ex: These are his cars, aren’t they?

(Đây là những cái xe của anh ấy ấy, cần không?)

BÀI TẬP

 Chọn giải đáp đúng nhất trong số đáp án bên dưới đây

1.No one is better cook than her grandmother, ______?

A. Is she B. Isn’t she C. Are they D. Aren’t they

2. Let’s go khổng lồ the theater with me, __________?

A. Will we B. Shall we C. Bởi we D. Don’t we

3. Jim rarely makes an effort, ________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

4. I think we will take part in this questions, _________?

A. Don’t we B. Is we C. Will we D. Won’t we

5. This food is very delicious, __________?

A. Is it B. Are they C. Isn’t it D. Aren’t they

6. Lim can’t speak France, _________?

A. Can she B. Can’t she C. Can’t her D. Could she

7. There is a book behind you, _______?

A. Is there B. Are there C. Isn’t there D. Aren’t there

8. Stop talking and open your books.

A. Doesn’t you B. Won’t you C. Will you D. Don’t you

9. This isn’t Dill driving, ________?

A. Is it B. Is that C. Isn’t that D. Isn’t it

10. He wants to come, _________?

A. Does he B. Vì he C. Isn’t he D. Doesn’t he

ĐÁP ÁN

Chọn CChọn BChọn CChọn DChọn CChọn AChọn CChọn BChọn AChọn D

 Trên phía trên là tổng thể những kỹ năng và kiến thức trọng vai trung phong về câu hỏi đuôi (Tag question). Hãy nỗ lực nắm thật chắc lý thuyết và thực hành thực tế bài tập tương quan nhé. Good luck!


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">