Cấu hình electron của nguyên tử

Cấu hình electron của nguyên tử là chuỗi số đại diện thay mặt cho các obitan electron. Obitan electron là các khu vực không gian có ngoài mặt khác nhau bao quanh hạt nhân nguyên tử, trong các số đó các electron được sắp xếp một phương pháp trật tự. Qua thông số kỹ thuật electron chúng ta cũng có thể nhanh chóng xác định được bao gồm bao nhiêu obitan electron trong nguyên tử, với số electron trong từng obitan. Một khi đọc được các nguyên tắc cơ bạn dạng của cấu hình electron, các bạn sẽ tự viết được thông số kỹ thuật electron và có thể làm những bài bình chọn hóa học tập một giải pháp tự tin.

Bạn đang xem: Cấu hình nguyên tử

*

I. Sản phẩm công nghệ tự các mức tích điện trong nguyên tử

– những electron vào nguyên tử ở tâm trạng cơ bạn dạng lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp cho cao.

– Từ trong ra ngoài, mức năng lượng của những lớp tăng theo sản phẩm công nghệ tự từ là một đến 7 và năng lượng của phân lớp theo lắp thêm tự s, p, d, f.

*

Hình 1.10 sơ vật phân bố tích điện ở những lớp và những phân lớp

– Khi điện tích hạt nhân tăng, có sự chèn mức tích điện nên mức năng lượng 4s thấp hơn 3d.

– sản phẩm công nghệ tự bố trí mức tích điện (phân nấc năn lượng): 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s 4d 5p 6s…

– lắp thêm tự những lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3 chiều 3f 4s 4p 4 chiều 4f…

II. Cấu hình Electron nguyên tử

1. Cấu hình Electron nguyên tử

– cấu hình electron nguyên tử màn trình diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc những lớp không giống nhau.

• Quy ước phương pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

– Số lắp thêm tự lớp electron được ghi bằng văn bản số (1, 2, 3,…)

– Phân lớp được ghi bằng những chữ dòng thường (s, p, d, f).

– Số electron vào một phân lớp được ghi ngay số ở bên trên bên nên của phân lớp (s2,p5,…)

• Cách viết cấu hình electron nguyên tử bao hàm các bước:

*

– bước 1: Xác định số electron của nguyên tử.

– cách 2: Các electron được phân bổ lần lượt vào các phân lớp theo hướng tăng của năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s…) với tuân theo nguyên tắc sau:

 Phân lớp s chứa tối đa 2 electron; Phân lớp p. Chứa tối đa 6 electron; Phân lớp d chứa về tối đa 10 electron; Phân lớp f chứa tối đa 14 electron.

– cách 3: Viết thông số kỹ thuật electron trình diễn sự phân bổ electron trên các phân lớp thuộc các lớp không giống nhau.

 Một số lưu ý khi viết cấu hình electron:

– Cần xác định đúng số e của nguyên tử giỏi ion (số electron(e) = số proton(p) = Z).

– vậy vững những nguyên lí cùng quy tắc, kí hiệu của lớp và phân lớp.

– nguyên tắc bão hòa và chào bán bão hòa trên d và f: thông số kỹ thuật e bền khi các e điền vào phân lớp d với f đạt bão hòa (d, f) hoặc chào bán bão hòa (d, f).

* Ví dụ: Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố sau:

° Nguyên tử Hidro gồm Z = 1, tất cả 1e ⇒ thông số kỹ thuật electron của nguyên tử H là: 1s1

° Nguyên tử Heli có Z = 2, tất cả 2e ⇒ cấu hình electron của nguyên tử H là: 1s2 đã bão hòa.

° Nguyên tử Liti gồm Z = 3, có 3e ⇒ cấu hình electron của nguyên tử H là: 1s22s1

° Nguyên tử Neon tất cả Z = 10, bao gồm 10e ⇒ thông số kỹ thuật electron của nguyên tử Ne là: 1s22s22p6

° Nguyên tử Clo tất cả Z = 17, bao gồm 17e ⇒ cấu hình electron của nguyên tử Cl là: 1s22s22p63s23p5

– cấu hình electron viết gọn của Clo: 3s23p5

– Electron sau cùng của Clo điền vào phân lớp p ⇒ Clo là nguyên tố p.

là cam kết hiệu thông số kỹ thuật e của nguyên tử Neon, là khí hiếm gần nhất đứng trước Clo.

° Nguyên tử sắt Fe có Z = 26, có 26e ⇒ cấu hình electron của nguyên tử sắt là: 1s22s22p63s23p64s23d6

– cấu hình electron viết gọn gàng của Fe: 3d64s2

– Electron cuối cùng của sắt điền vào phân lớp d ⇒ fe (Fe) là yếu tố d.

• Cách khẳng định nguyên tố s, p, d, f:

– nguyên tố s: có electron cuối cùng điền vào phân lớp s

– yếu tắc p: tất cả electron ở đầu cuối điền vào phân lớp p

– yếu tố d: tất cả electron ở đầu cuối điền vào phân lớp d

– nhân tố f: có electron cuối cùng điền vào phân lớp f

* chú ý trường hợp sệt biệt: các nguyên tố có cấu hình nguyên tử cung cấp bão hòa:

– Cr (Z = 24) 1s22s22p63s23p63d44s2 chuyển thành 1s22s22p63s23p63d54s1.

– Cu (Z = 29) 1s22s22p63s23p63d94s2 chuyển thành 1s22s22p63s23p63d104s1.

2. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của trăng tròn nguyên tố đầu
 Z Tên nguyên tố Ký hiệu hóa họcSố lớp electronCấu hình e
Lớp K

(n=1)

Lớp L

(n=2)

Lớp M

(n=3)

Lớp N

(n=4)

1 Hidro H 1 1s1
2 Heli He 2 1s2
3 Liti Li 2 1 1s22s1
4 Beri Be 2 2 1s22s2
5 Bo B 2 3 1s22s22p1
6 Cacbon C 2 4 1s22s22p2
7 Nitơ N 2 5 1s22s22p3
8 Oxi O 2 6 1s22s22p4
9 Flo F 2 7 1s22s22p5
10 Neon Ne 2 8 1s22s22p6
11 Natri Na 2 8 1 1s22s22p63s1
12 Magie Mg 2 8 2 1s22s22p63s2
13 Nhôm Al 2 8 3 1s22s22p63s23p1
14 Silic Si 2 8 4 1s22s22p63s23p2
15 Photpho P 2 8 5 1s22s22p63s23p3
16 Lưu huỳnh S 2 8 6 1s22s22p63s23p4
17 Clo Cl 2 8 7 1s22s22p63s23p5
18 Agon Ar 2 8 8 1s22s22p63s23p6
19 Kali Ka 2 8 8 1 1s22s22p63s23p64s1
20 Canxi Ca 2 8 8 2 1s22s22p63s23p64s2

3. Đặc điểm của electron phần ngoài cùng của nguyên tử– Đối cùng với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron ko kể cùng có rất nhiều nhất là 8 electron.

– các nguyên tử gồm 1, 2, 3 electron ở phần ngoài cùng cùng nguyên tử heli không thâm nhập vào các phản ứng há học ( trừ 1 số đk đặc biệt) ví thông số kỹ thuật electron của các nguyên tử này siêu bền. Đó là các nguyên tố khí thảng hoặc chỉ có một nguyên tử.

– các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp bên ngoài cùng dễ NHƯỜNG electron là nguyên tử của các nguyên tố kim loại (trừ H, He, B).

– những nguyên tử tất cả 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng dễ dàng NHẬN electron thường là nguyên tử của yếu tố phi kim.

– các nguyên tử tất cả 4 electron kế bên cùng hoàn toàn có thể là nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

⇒ Như vậy, lớp electron kế bên cùng quyết định tính chất hóa học tập của một nguyên tố, và khi biết cấu hình electron của nguyên tử có thể dự đoán được nhiều loại nguyên tố.

Mối quan hệ tình dục giữa thông số kỹ thuật e với vị trí của nguyên tố

Giữa cấu hình electron nguyên tử cùng vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn có quan hệ qua lại cùng với nhau. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố hoàn toàn có thể xác định được địa chỉ của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn và ngược lại. Ví dụ như sau:

– Số đồ vật tự ô thành phần = tổng thể e của nguyên tử.

– Số trang bị tự chu kì = số lớp e.

– Số thiết bị tự nhóm:

+ Nếu cấu hình e phần ngoài cùng bao gồm dạng nsanpb (a = 1 → 2 với b = 0 → 6): yếu tắc thuộc nhóm (a + b)A.

+ Nếu cấu hình e kết thúc ở dạng (n – 1)dxnsy (x = 1 → 10; y = 1 → 2): Nguyên tố thuộc nhóm B:

* team (x + y)B ví như 3 ≤ (x + y) ≤ 7.

* nhóm VIIIB trường hợp 8 ≤ (x + y) ≤ 10.

* team (x + y – 10)B giả dụ 10 2On.

– Hóa trị vào hợp chất khí với H (chỉ áp dụng với phi kim) là (8 – n) → phương pháp hợp hóa học khí với H là RH8-n.

– công thức hidroxit cao nhất: R(OH)n (nếu n 3 thì đưa thành dạng axit HnROn và về tối giản công thức bằng phương pháp bớt đi số phân tử H2O phù hợp).

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Các Hằng Đẳng Thức Mở Rộng Và Nâng C A Bình Cộng B Bình

– nếu như n 3: oxit và hidroxit tối đa thường tất cả tính axit.

Bảng cấu hình electron của các nguyên tố


 # Nguyên tốCấu hình electron
1Hydrogen1s1
2Helium1s2
3Lithium2s1
4Beryllium2s2
5Boron2s22p1
6Carbon2s22p2
7Nitrogen2s22p3
8Oxygen2s22p4
9Fluorine2s22p5
10Neon2s22p6
11Sodium3s1
12Magnesium3s2
13Aluminum3s23p1
14Silicon3s23p2
15Phosphorus3s23p3
16Sulfur3s23p4
17Chlorine3s23p5
18Argon3s23p6
19Potassium4s1
20Calcium4s2
21Scandium3d14s2
22Titanium3d24s2
23Vanadium3d34s2
24Chromium3d54s1
25Manganese3d54s2
26Iron3d64s2
27Cobalt3d74s2
28Nickel3d84s2
29Copper3d104s1
30Zinc3d104s2
31Gallium3d104s24p1
32Germanium3d104s24p2
33Arsenic3d104s24p3
34Selenium3d104s24p4
35Bromine3d104s24p5
36Krypton3d104s24p6
37Rubidium5s1
38Strontium5s2
39Yttrium4d15s2
40Zirconium4d25s2
41Niobium4d45s1
42Molybdenum4d55s1
43Technetium4d55s2
44Ruthenium4d75s1
45Rhodium4d85s1
46Palladium4d10
47Silver4d105s1
48Cadmium4d105s2
49Indium4d105s25p1
50Tin4d105s25p2
51Antimony4d105s25p3
52Tellurium4d105s25p4
53Iodine4d105s25p5
54Xenon4d105s25p6
55Cesium6s1
56Barium6s2
57Lanthanum5d16s2
58Cerium4f15d16s2
59Praseodymium4f36s2
60Neodymium4f46s2
61Promethium4f56s2
62Samarium4f66s2
63Europium4f76s2
64Gadolinium4f75d16s2
65Terbium4f96s2
66Dysprosium4f106s2
67Holmium4f116s2
68Erbium4f126s2
69Thulium4f136s2
70Ytterbium4f146s2
71Lutetium4f145d16s2
72Hafnium4f145d26s2
73Tantalum4f145d36s2
74Tungsten4f145d46s2
75Rhenium4f145d56s2
76Osmium4f145d66s2
77Iridium4f145d76s2
78Platinum4f145d96s1
79Gold4f145d106s1
80Mercury4f145d106s2
81Thallium4f145d106s26p1
82Lead4f145d106s26p2
83Bismuth4f145d106s26p3
84Polonium4f145d106s26p4
85Astatine4f145d106s26p5
86Radon4f145d106s26p6
87Francium7s1
88Radium7s2
89Actinium6d17s2
90Thorium6d27s2
91Protactinium5f26d17s2
92Uranium5f36d17s2
93Neptunium5f46d17s2
94Plutonium5f67s2
95Americium5f77s2
96Curium5f76d17s2
97Berkelium5f97s2
98Californium5f107s2
99Einsteinium5f117s2
100Fermium5f127s2
101Mendelevium5f137s2
102Nobelium5f147s2
103Lawrencium5f147s27p1
104Rutherfordium5f146d27s2
105Dubnium*5f146d37s2
106Seaborgium*5f146d47s2
107Bohrium*5f146d57s2
108Hassium*5f146d67s2
109Meitnerium*5f146d77s2
110Darmstadtium*5f146d97s1
111Roentgenium*5f146d107s1
112Copernium*5f146d107s2
113Nihonium*5f146d107s27p1
114Flerovium*5f146d107s27p2
115Moscovium*5f146d107s27p3
116Livermorium*5f146d107s27p4
117Tennessine*5f146d107s27p5
118Oganesson*5f146d107s27p6