Sử dụng giới từ luôn là một thử thách đối với người mới học tiếng Anh vì có quá nhiều quy tắc và cách dùng thay đổi liên tục. Ví dụ, nếu chỉ nói về tháng, bạn sử dụng giới từ “in” (in April), nhưng nếu có thêm ngày thì phải sử dụng “on” (on 5th April).

Bạn đang xem: Cách dùng in on at cho ngày tháng

Nếu bạn cảm thấy các nguyên tắc này quá khó nhớ, hãy lưu lại một vài lưu ý về cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh dưới đây nhé!

“In” dùng cho tháng, năm, thập kỉ và các mùa


*
*
*

Giới từ “by” thường dùng để diễn tả một sự việc xảy ra trước thời gian được đề cập đến trong câu.

Ví dụ:

1. I will finish work by seven o’clock.2. The director will have made his decision by the end of next week. 

Dùng “in” cho buổi sáng/ trưa/ chiều – Dùng “at” cho buổi tối

Đây là một trường hợp khá đặc biệt trong thói quen của người bản ngữ. Họ sẽ nói “in the morning/ afternoon/ evening” nhưng không bao giờ nói “in the night”. Thay vào đó, họ sử dụng cụm từ “at night”.

Ví dụ:

1. Our daughter usually does yoga in the morning.2. I don’t like to go out at night.3. We used to play tennis in the afternoon. 

Before / After 

Giới từ “before” và “after” dùng khi muốn nói rằng sự việc xảy ra trước hoặc sau một thời điểm nhất định. Bạn có thể dùng “before” và “after” với thời gian cụ thể, ngày, tháng hoặc năm.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Vật Lý 8 Học Kì 2 (Rất Hay), Đề Kiểm Tra 45 Phút Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 8

Ví dụ:

1. I’ll see you after class.2. She bought that house before 1995. 3. I’ll see you after June. 

Since / For

Giới từ “since” và “for” được dùng để diễn tả độ dài của thời gian. “Since” được dùng với ngày hoặc giờ cụ thể, còn “for” dùng cho độ dài thời gian.

Ví dụ:

1. We’ve lived in New York since 2021. 2. I’ve been working for three hours.