CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho chúng ta các nội dung gồm:

*

1. Khối đa diện đều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• từng mặt là 1 trong tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 3 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các phương diện của khối tứ diện phần nhiều cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện hầu như cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• tất cả 6 phương diện phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• bán kính mặt mong ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều một số loại $3;4$ (khối chén bát diện hầu hết hay khối tám mặt đều)

• từng mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 4 mặt

• có số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ các phương diện của khối bát diện hồ hết cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén diện những cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối nhiều diện đều các loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là một trong hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích s của toàn bộ các khía cạnh khối lập phương là $S=6a^2.$

• bao gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Các loại khối đa diện đều


Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Văn 7 Mạch Lạc Trong Văn Bản (Ngắn Nhất), Soạn Bài Mạch Lạc Trong Văn Bản (Chi Tiết)

Khối đa diện đều các loại $5;3$ (khối thập nhị diện rất nhiều hay khối mười hai mặt đều)

• mỗi mặt là một ngũ giác phần đa • mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của bố mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số canh (C) thứu tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối 12 mặt các là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt mọi cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện các loại $3;5$ (khối nhị thập diện mọi hay khối hai mươi mặt đều)

• từng mặt là một tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích của toàn bộ các phương diện khối trăng tròn mặt phần nhiều là $S=5sqrt3a^2.$

• tất cả 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt số đông cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi nhất và tương đối đầy đủ nhất tương xứng với yêu cầu và năng lực của từng đối tượng thí sinh:

Bốn khoá học X trong góiCOMBO X 2020có nội dung hoàn toàn khác nhau và gồm mục đich hỗ trợ cho nhau góp thí sinh tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học tập sinh rất có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá tương xứng với năng lượng và nhu cầu bản thân.