1. Cội axit là gì?

Axit là phân tử hóa học chúng gồm gốc axit và nguyên tử Hydro. Như vậy, khi tách bóc nguyên tử Hydro thoát ra khỏi phân tử chất hóa học ta đang thu về gốc axit. Trên thực tiễn gốc axit tồn tại không hề ít nơi, trong cả trong thực phẩm hàng ngày như chanh, hoa quả,… thậm chí là là nước mà nhiều người đang uống mỗi ngày khi không đi qua khối hệ thống lọc cũng chứa các gốc axit.

Bạn đang xem: Các loại axit thường gặp

*
Bảng tên thường gọi và nơi bắt đầu axit" width="692">

II. Những gốc axit thường gặp gỡ và chỉ dẫn đọc tên các gốc axit


STT

CTHH

Tên gọi

Kl (đvC)

CTHH

Tên gọi

Hóa trị

Kl (đvC)

1

HClAxit clohidric36.5-ClClorua

I

35.5

2

HBrAxit bromhidric81-BrBromua

I

80

3

HFAxit flohidric -FFlorua

I

 

4

HIAxit iothidric128-IIotdua

I

127

5

HNO3Axit nitric -NO3Nitrat

I

62

6

HNO2Axit nitrit -NO2Nitrit

I

46

7

H2CO3Axit cacbonic =CO3Cacbonat

II

60

8

H2SO4Axit sufuric =SO4Sunfat

II

96

9

H2SO3Axit sunfuro =SO3Sunfit

II

80

10

H3PO4Axit photphoric PO4Photphat

III

95

11

H3PO3Axit photphoro PO3Photphit

III

79

12

   =HPO4Hidro photphat

II

96

13

   -H2PO4Di hidro photphat

I

97

14

   -HSO4Hidro sunphat

I

97

15

   -HSO3Hidro sunphit

I

81

16

   -HCO3Hidro cacbonat

I

61

17

H2SAxit hidro sunfua =SSunfua

II

32

18

H2SiO3Axit silicric =SiO3Silicat

II

 

19

    =HPO3 Hidro photphit

II

 

20

   -H2PO3Di hidro photphit

I

 

III. Cách xác minh gốc axit mạnh

a) đối chiếu định tính tính axit của những axit

- Nguyên tắc chung: Nguyên tử H càng linh động thì tính axit càng mạnh.

- Đối với các axit tất cả oxi của và một nguyên tố: càng những O tính axit càng mạnh.

HClO 2 3 4

- Đối cùng với axit của những nguyên tố trong thuộc chu kì: nguyên tố trung tâm gồm tính phi kim càng táo tợn thì tính axit của axit càng bạo gan (các yếu tố đều ở tại mức hóa trị cao nhất).

H3PO4 2SO4 4

- Đối cùng với axit của các nguyên tố trong cùng một nhóm A thì:

+ Axit không có oxi: tính axit tăng dần đều từ bên trên xuống dưới:

HF - tăng)

+ Axit gồm O: tính axit giảm dần từ bên trên xuống dưới:

HClO4 > HBrO4 > HIO4 (do độ âm năng lượng điện của X bớt dần)

- Với những axit cơ học RCOOH: (nguyên tử H được xem không có công dụng hút hoặc đẩy e)

+ Nếu gốc R no (đẩy e) làm giảm tính axit. Cội R no càng các nguyên tử C thì năng lực đẩy e càng mạnh: 

HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH.

+ Nếu gốc R hút e (không no, thơm hoặc bao gồm halogen...) sẽ làm cho tăng tính axit.

- Xét với cội R gồm chứa nguyên tử halogen:

+ Halogen bao gồm độ âm năng lượng điện càng mập thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ cội R tất cả chứa càng nhiều nguyên tử halogen thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Nguyên tử halogen càng nằm gần team COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH

- Với một cặp axit/bazơ liên hợp: tính axit càng khỏe mạnh thì bazơ liên hợp của nó càng yếu và ngược lại.

- Với một phản ứng: axit bạo dạn đẩy được axit yếu hèn khỏi hỗn hợp muối (trường vừa lòng trừ một trong những đặc biệt).

Xem thêm: Cuso4 Kết Tủa Màu Gì - Cuso4 Có Kết Tủa Không

b) đối chiếu định lượng tính axit của những axit

- Với axit HX vào nước bao gồm cân bằng: HX H+ + X– ta bao gồm hằng số phân ly axit: KA

- KA chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, thực chất của axit. Giá trị của KA càng lớn tính axit của axit càng mạnh.