Kiềm thổ là kim loại có tính chất hoá học và vật lý tương tự với sắt kẽm kim loại kiềm do vậy mà lại rất nhiều người học sinh dễ bị nhầm lẫn giữa 2 nhóm sắt kẽm kim loại này.

Bạn đang xem: Các kim loại kiềm thổ


Trong bài viết này bọn họ cùng khám phá kim loại kiềm thổ là gì? kiềm thổ có tính chất hoá học cùng vật lý nào sệt trưng và nó khác gì so với kim loại kiềm chúng ta đã mày mò ở bài bác trước.

I. Vị trí kết cấu của kim loại kiềm thổ

Bạn đang xem: tính chất hoá học tập của sắt kẽm kim loại Kiềm thổ, hợp chấp của kiềm thổ và bài xích tập – hoá 12 bài 26


– sắt kẽm kim loại kiềm thổ thuộc đội IIA của bảng tuần hoàn; trong một chu kì, kiềm thổ đứng sau kim loại kiềm.

– sắt kẽm kim loại kiềm thổ gồm: Beri (Be); Magie (Mg); canxi (Ca); Stronti ( Sr); Bari (Ba); Rađi (Ra) (Rađi là yếu tố phóng xạ không bền).

– thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là: ns2 (với n là trang bị tự lớp)

II. đặc điểm vật lý của kim loại kiềm thổ

– màu sắc sắc : sắt kẽm kim loại kiềm thổ có white color bạc hoặc xám nhạt, hoàn toàn có thể rát mỏng.

– ánh sáng nóng tan và ánh nắng mặt trời sôi mặc dù có cao hơn nữa kim loại kiềm cơ mà vẫn tương đối thấp

– khối lượng riêng kha khá nhỏ, khối lượng nhẹ hơn nhôm trừ Bari

– Độ cứng cao hơn nữa kim loại kiềm nhưng vẫn kha khá mềm

III. Tính hóa học hoá học tập của kim loại kiềm thổ

– những kim một số loại kiềm thổ có tính khử mạnh, yếu hơn so với sắt kẽm kim loại kiềm. Tính khử của những kim một số loại kiềm thổ tăng từ bỏ Be → Ba.

 M – 2e → M2+

1. Kim loại kiềm thổ tác dụng với phi kim

– khi đốt rét trong không khí, những kim loại kiềm thổ gần như bốc cháy chế tác oxit, làm phản ứng phạt ra những nhiệt.

 2Mg + O2 → 2MgO

– Trong không khí ẩm Ca, Sr, Ba khiến cho lớp cacbonat (phản ứng với bầu không khí như oxi) cho nên vì vậy cần cất giữ các kim nhiều loại này vào bình rất kín đáo hoặc dầu hỏa khan.

– lúc đun nóng, toàn bộ các kim loại kiềm thổ liên quan mãnh liệt cùng với halogen, nitơ, lưu giữ huỳnh, photpho, cacbon, siliC.

Ca + Cl2 → CaCl2

2Mg + Si → Mg2Si

– Do bao gồm ái lực to hơn oxi, lúc đun nóng các kim các loại kiềm thổ khử được nhiều oxit bền (B2O3, CO2, SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3,).

 2Be + TiO2 → 2BeO + Ti

 2Mg + CO2 → 2MgO + C

2. Kim loại kiềm thổ tính năng với axit

a) HCl, H2SO4 (loãng) : Kim nhiều loại kiềm khử ion H+ thành H2

 Mg + 2H+ → Mg2+ + H2↑

b) HNO3, H2SO4 đặc : Khử N+5, S+6 thành những hợp chất có mức oxi hoá rẻ hơn.

 4Ca + 10HNO­3 (loãng) → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

 Mg + 4HNO3 đặc → Mg(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

 4Mg + 5H2SO4 đặc → 4MgSO4 + H2S↑ + 4H2O

3. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ tác dụng với nước

– Ca, Sr, Ba tác dụng với nước ở ánh sáng thường chế tác dung dịch bazơ:

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

– Mg ko tan nội địa lạnh, tan chậm trong nước nóng chế tác thành MgO.

Mg + H2O → MgO + H2↑

– Be ko tan trong nước mặc dù ở nhiệt độ cao vì có lớp oxit bền bảo vệ. Nhưng mà Be có thể tan trong hỗn hợp kiềm táo bạo hoặc kiềm nóng chảy tạo berilat:

Be + 2NaOH + 2H2O → Na2 + H2↑

Be + 2NaOH(nóng chảy) → Na2BeO2 + H2↑

IV. Ứng dụng cùng điều chế sắt kẽm kim loại kiềm thổ

1. Ứng dụng của kim loại kiềm thổ

– kim loại Be: làm hóa học phụ gia để sản xuất hợp kim bao gồm tính bầy hồi cao, bền, chắc, không bị ăn mòn.

– sắt kẽm kim loại Ca: dùng làm chất khử để tách bóc oxi, lưu giữ huỳnh thoát ra khỏi thép, làm khô một số hợp chất hữu cơ.

– sắt kẽm kim loại Mg có nhiều ứng dụng rộng cả: tạo hợp kim có tính cứng, nhẹ, bền để sản xuất máy bay, tên lửa, ôtô… Mg còn được dùng để làm tổng hợp những hợp hóa học hữu cơ. Bột Mg trộn với chất oxi hóa sử dụng để sản xuất chất chiếu sáng đêm hôm dùng vào pháo sáng, đồ vật ảnh.

2. Điều chế sắt kẽm kim loại kiềm thổ

– vào tự nhiên, sắt kẽm kim loại kiềm thổ chỉ mãi mãi dạng ion M2+ trong các hợp chất.

– phương thức cơ bản là điện phân muối hạt nóng rã của chúng.

 CaCl2  Ca + Cl2↑

 MgCl2  Mg + Cl2↑

– Một số cách thức khác:

+ cần sử dụng than cốc khử MgO; CaO từ đolomit bằng febositic (hợp hóa học Si và Fe) ở nhiệt độ cao và trong chân không.

 MgO + C → Mg + CO

 CaO + 2MgO + mê say → 2Mg + CaO.SiO2

+ dùng nhôm hay magie khử muối bột của Ca, Sr, ba trong chân không ở 11000C → 12000C.

 2Al + 4CaO → CaO.Al2O3 + 3Ca

 2Al + 4SrO → SrO. Al2O3 + 3Sr

 2Al + 4BaO → BaO. Al2O3 + 3Ba

V. Một số phù hợp chất đặc trưng Canxi – kim loại kiềm thổ

1. Canxi oxit: CaO (Vôi sống)

– tính năng với nước, tỏa nhiệt độ : CaO + H2O → Ca(OH)2 ít tan.

– cùng với axit : CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

– với oxit axit : CaO + CO2 → CaCO3 ( vôi bị tiêu diệt )

2. Các hiđroxit M(OH)2 của các kim một số loại kiềm thổ

a) Tính chất của những hidroxit

– các hiđroxit M(OH)2 khan hầu như ở dạng màu trắng.

– Tính tan: Be(OH)2; Mg(OH)2 rất ít tan vào nướC.

Ca(OH)2 tương đối ít tan ( 0,12g/100g H2O).

các hiđroxit còn sót lại tan nhiều trong nướC.

– Độ bền nhiệt độ của hiđroxit tăng từ Be → Ba: Mg(OH)2 mất nước làm việc 150◦C; Ba(OH)2 mất nước sinh sống 1000◦C sinh sản thành oxit.

– Tính bazơ: Be(OH)2 là bazơ hết sức yếu, Mg(OH)2 là bazơ trung bình, Ca(OH)2; Ba(OH)2; Sr(OH)2 là bazơ mạnh.

b) Canxi hidroxit : Ca(OH)2 (Vôi tôi)

– Ít chảy trong nước : Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH–

– cùng với axít : Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + H2O

– với oxit axit : Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

 Ca(OH)2 + CO2 → Ca(HCO3)2

– cùng với d2 muối : Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

c) Ứng dụng của các hidroxit

– Hợp hóa học hidroxit sắt kẽm kim loại kiềm thổ Ca(OH)2 ứng dụng thoáng rộng hơn cả :trộn vữa xây nhà, khử chua khu đất trồng, sản xuất cloruavôi dùng làm tẩy trắng với khử trùng.

3. Canxi cacbonat (CaCO3) và Canxi hidro cacbonat Ca(HCO3)2

 

CaCO3 : can xi cacbonat

Ca(HCO3)2 : can xi hidro cacbonat

Với nước

Canxi cacbonat là hóa học rắn màu sắc trắng, ko tan vào nước. Tuy vậy tan vào amoniclorua:

CaCO3 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2NH3↑ + CO2↑ + H2O

Tan trong nước: 

Ca(HCO3)2 → Ca2+ + 2HCO3–

Với bazơ mạnh

Không phản ứng

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O

Với axit mạnh

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2↑ + 2H2O

lưỡng tính

Nhiệt phân

Bị phân bỏ ở ánh nắng mặt trời cao:

CaCO3 –t0→ CaO + CO2↑

Bị phân bỏ khi đun nóng nhẹ:

Ca(HCO3)2 –t0→ CaCO3 + CO2↑ + H2O

Phản ứng bàn bạc với

CO2 , PO43-

Không

 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6H2O

Với CO2

 CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca(HCO3)2

không tan tan

Chiều thuận (1): phân tích và lý giải sự xâm thực của nước mưa đối với đá vôi chế tác hang động.

Chiều nghịch (2): lý giải sự tạo thành thạch nhũ vào hang động.

4. Canxi sunfat (CaSO4)

a) đặc điểm của can xi sunfat

– Là hóa học rắn màu trắng tan không nhiều trong nước (ở 25◦C chảy 0,15g/100g H2O).

– tùy thuộc vào lượng nước kết tinh trong muối sunfat, ta bao gồm 3 loại:

 + CaSO4.2H2O : thạch cao sống trong từ nhiên, bền ở ánh nắng mặt trời thường.

 + CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O : thạch cao nung (hemihiđrat)

 + CaSO4.2H2O → CaSO4.0,5H2O + 1,5H2O (125◦C)

– Đun nóng 200◦C; thạch cao nung thành thạch cao khan (CaSO4).

 CaSO4.0,5H2O 

*
CaSO4 + ½H2O

– CaSO4: ko tan trong nước, không chức năng với nước, chỉ phân hủy ở ánh nắng mặt trời rất cao.

 2CaSO4 

*
2CaO + 2SO2 + O2

b) Ứng dụng của can xi sunfat

– Thạch cao nung có thể kết phù hợp với nước tao thành thạch cao sống cùng khi đông cứng thì giãn nở thể tích, do thế thạch cao rất ăn uống khuôn. Thạch cao nung thường được đúc tượng, đúc các mẫu chi tiết tinh vi dùng trang trí nội thất, làm phấn viết bảng, bó bột lúc gãy xương,…

– Thạch cao sống dùng để làm sản xuất xi măng.

5. Nước cứng

a) quan niệm Nước cứng

– Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+. Nước đựng ít hoặc không chứa những ion bên trên được hotline là nước mềm.

b) Phân một số loại nước cứng

– địa thế căn cứ vào thành phần những anion nơi bắt đầu axit tất cả trong nước cứng, bạn ta phân tách nước cứng ra 3 loại:

* Nước cứng nhất thời thời: Tính cứng tạm thời của nước cứng là do các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 gây ra:

Ca(HCO3)2 → Ca2+ + 2HCO3–

– Goị là tạm thời vì độ cứng đang mất đi lúc đun sôi: M(HCO3)2 →MCO3 + CO2 + H2O

* Nước cứng vĩnh cửu: Tính cứng trường thọ của nước là do các muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 gây ra, call là vĩnh cữu bởi khi đun cho nóng muối đó sẽ không phân hủy:

* Nước có tính cứng toàn phầnLà nước gồm cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

– Nước tự nhiên và thoải mái thường gồm cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

c) Tác hại của nước cứng

* Về mặt đời sống thường ngày:

– Giặt áo quần bằng xà phòng (natri stearat C17H35COONa) trong nước cứng sẽ khởi tạo ra muối không tan là can xi stearat (C17H35COO)2Ca, hóa học này buôn bán trên vải sợi, tạo cho quần áo mau mục nát.

 2C17H35COONa +MCl2­ →(C17H35COO)2M$ +2NaCl

– Nước cứng tạo nên xà phòng tất cả ít bọt, giảm kỹ năng tẩy rửA.

– Nếu sử dụng nước cứng nhằm nấu thức ăn, sẽ tạo nên thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị bởi phản ứng của những ion và những chất vào thực phẩm.

* Về mặt cấp dưỡng công nghiệp:

– khi đun nóng,ở lòng nồi tốt ống dẫn nước rét sẽ gây nên lớp cặn đá nhát dẫn nhiệt làm cho hao tổn chất đốt, gây nổ nồi tương đối và ùn tắc ống dẫn nước lạnh (không an toàn).

– làm cho hỏng các dung dịch cần pha chế.

– bởi vì vậy, việc làm mềm nước cứng trước khi dùng có‎ ‎‎y nghĩa siêu quan trọng.

d) Các phương pháp làm mềm nước cứng

– cơ chế làm mềm nước cứng là bớt nồng độ những cation Ca2+,Mg2+ trong nước cứng.

* Phương pháp kết tủa:

 Đối với nước tất cả tính cứng nhất thời thời

– Đun sôi nước có tính cứng tạm ngày xưa khi dùng, muối hiđrocacbonat chuyển thành muối bột cacbonat ko tan:

 Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

 Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + CO2↑ + H2O

⇒ Lọc vứt kết tủa được nước mềm.

– dùng một trọng lượng vừa đủ dung dịch Ca(OH)2, Na2­CO3 để trung hòa muối hiđrocacbonat thành muối cacbonat kết tủA. Lọc bỏ chất không tan, được nước mềm:

 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

 Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O

 M(HCO3)2 + Na2CO3 → MCO3 + 2NaHCO3

Đối với nước bao gồm tính cứng vĩnh cửu

– cần sử dụng dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2 và hỗn hợp Na3PO4 để có tác dụng mềm nước cứng:

 Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

 3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2↓

 Mg2+ + CO32- + Ca2+ + 2OH– → Mg(OH)2↓ + CaCO3↓

* phương thức trao thay đổi ion:

– cách thức trao thay đổi ion được dùng phổ biến để gia công mềm nướC. Phương thức này dựa trên kỹ năng trao thay đổi ion của các hạt zeolit (các alumino silicat kết tinh, tất cả trong thoải mái và tự nhiên hoặc được tổng hợp, vào tinh thể gồm chứa hầu hết lỗ trống nhỏ) hoặc nhựa hội đàm ion.

– Thí dụ: chan nước cứng đi qua chất thảo luận ion là những hạt zeolit thì số mol ion Na+ của zeolit rời ra khỏi mạng tinh thể, lấn sân vào trong nước nhường chỗ cho những ion Ca2+ và Mg2+ bị giữ lại trong mạng tinh thể silicat.

VI. Bài xích tập về kim loại kiềm thổ

Bài 2 trang 119 SGK Hóa 12: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 sẽ

A. Bao gồm kết tủa trắng.

B. Gồm bọt khí thoát ra.

C. Bao gồm kết tủa white và bong bóng khí.

D. Không có hiện tượng gì.

* lời giải bài 2 trang 119 SGK Hóa 12:

Đáp án: A.Có kết tủa trắng.

– PTPƯ: Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 

*
 2CaCO3 + H2O

Bài 3 trang 119 SGK Hóa 12: Cho 2,84 g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với hỗn hợp HCl thấy cất cánh ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của hai muối (CaCO3 , MgCO3) trong tất cả hổn hợp là :

A. 35,2 % và 64,8%.

B. 70,4% với 29,6%.

C. 85,49% cùng 14,51%.

D. 17,6% với 82,4%.

* giải mã bài 3 trang 119 SGK Hóa 12:

Đáp án: B.70,4% và 29,6%.

– Gọi x, y lần lượt là số mol của CaCO3 và MgCO3 trong lếu hợp

 ta có: 100x + 84y = 2,84 (1)

– Phương trình hoá học tập của bội nghịch ứng:

 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

 x (mol) x

 MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + H2O + CO2↑

 y (mol) y

– Theo bài bác ra, Số mol CO2: nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

– Theo PTPƯ: nCO2 = x + y = 0,3 (2)

– Giải hệ PT (1) và (2) ta được, x = 0,02 (mol) và y = 0,01 (mol)

⇒ %mCaCO3 = <(0,02.100)/2,84>.100% = 70,42%

⇒ %mMgCO3 = 100% – 70,42% = 29,58%

Bài 4 trang 119 SGK Hóa 12: Cho 2g sắt kẽm kim loại nhóm IIA công dụng hết với hỗn hợp HCl tạo nên 5,55g muối bột clorua. Sắt kẽm kim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Be. B. Mg. C. Ca. D. Ba.

Lời giải bài xích 4 trang 119 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. Ca

– điện thoại tư vấn M là kim loại nhóm II, số mol là x, ta có: Mx = 2 (1)

– Phương trình hoá học tập của phản nghịch ứng:

 M + 2HCl → MCl2 + H2↑

 x (mol) x

– Theo PTPƯ ta có: (71+M)x = 5,55 (2)

– Giải hệ PT (1) cùng (2) ta được: x = 0,05 và M = 40

⇒ M là Ca

Bài 5 trang 119 SGK Hóa 12: Cho 2,8 g CaO công dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2(đktc) vào dung dịch A.

a) Tính khối lượng kết tủa thu được.

b) Khi đun cho nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được về tối đa là bao nhiêu?

Lời giải bài xích 5 trang 119 SGK Hóa 12:

a) Theo bài xích ra, ta tất cả số mol CaO là: nCaO = 2,8/56 = 0,05 (mol)

 Số mol CO2 là nCO2 = 1,68/22,4 = 0,075 (mol)

– Phương trình hoá học tập của bội phản ứng:

 CaO + H2O → Ca(OH)2

 0,05 (mol) 0,05 (mol)

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

 0,05 0,05 0,05 (mol)

– Theo PTPƯ: nCaCO3 = nCO2 pư = nCa(OH)2 = 0,05 mol

⇒ nCO2 dư = 0,075 – 0,05 = 0,025 (mol)

– CaCO3 tạo thành 0,05 (mol) bị kết hợp 0,025 (mol)

 CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

 0,025 0,025 0,025 (mol)

⇒ Số mol CaCO3 còn lại là: 0,05 – 0,025 = 0,025 (mol)

⇒ khối lượng CaCO3 là: mCaCO3 = 0,025. 100 = 2,5 (g)

b) Khi làm cho nóng dung dịch A

 Ca(HCO3)2 

*
CaCO3↓ + CO2 + H2O

 0,025 0,025 (mol)

⇒ cân nặng kết tủa tối đa thu được là: mCaCO3 = (0,025 + 0,025).100 = 5 (g)

Bài 6 trang 119 SGK Hóa 12: Khi mang 14,25g muối hạt clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II cùng một lượng muối nitrat của sắt kẽm kim loại đó bao gồm số mol bằng số mol muối bột clorua thì thấy khác nhau 7,95g. Xác minh tên kim loại

* lời giải bài 6 trang 119 SGK Hóa 12:

– Gọi sắt kẽm kim loại cần tra cứu là M, bao gồm hóa trị là II

⇒ bí quyết muối clorua là MCl2, có số mol là x

 Ta có PT: (M + 71)x = 14,25 (1)

⇒ Công thức muối bột nitrat là M(NO3)2. 

 Ta có PT: (M + 124)x = 14,25 + 7,95 (2)

– Giải hệ PT (1) với (2) ta được, x = 0,15, M = 24

⇒ M là Mg

Bài 7 trang 119 SGK Hóa 12: Hòa tung 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước nên 2,016 lít CO2 (đktc). Xác định số gam mỗi muối trong láo hợp.

* giải thuật bài 7 trang 119 SGK Hóa 12:

– hotline x, y theo thứ tự là số mol CaCO3 và MgCO3 trong láo lếu hợp

⇒ 100x + 84y = 8,2 (1)

– Theo bài ra, ta có: nCO2 = 2,016/22,4=0,09 (mol)

– Phương trình hoá học tập của bội phản ứng:

 CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

x x (mol)

 MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2

 y y (mol)

– Theo PTPƯ: nCO2 = x + y = 0,09 (2)

– Giải hệ PT bao gồm (1) cùng (2) ta được, x = 0,04 với y = 0,05

⇒ mCaCO3 = 0,04.100 = 4 (g)

⇒ mMgCO3 = 0,05.84 = 4,2 (g)

Bài 8 trang 119 SGK Hóa 12: Trong một ly nước gồm chứa 0,01 mol Na+ , 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3–, 0,02 mol Cl–. Nước trong ly thuộc nhiều loại nào ?

A. Nước cứng có tính cứng trợ thời thời.

B. Nước cứng bao gồm tính cứng vĩnh cửu.

C. Nước cứng có tính cứng toàn phần.

* giải mã bài 8 trang 119 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. Nước cứng gồm tính cứng toàn phần.

– cốc nước trên chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl–

⇒ nằm trong nước cứng toàn phần (có cả tính cứng trong thời điểm tạm thời và tính cứng vĩnh cửu)

Bài 9 trang 119 SGK Hóa 12: Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng để giải thích việc sử dụng Na3PO4 để làm mềm nước cứng tất cả tính cứng toàn phần.

* giải mã bài 9 trang 119 SGK Hóa 12:

– các phương trình hoá học của phản nghịch ứng 

 3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6NaHCO3

 3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 6NaHCO3

 3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6NaCl

 3CaSO4 +2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 3Na2SO4.

– khi đó toàn bộ các ion Ca2+, Mg2+ đều kết tủa hết dưới dạng muối hạt photphat => làm mềm được nước cứng toàn phần.

Xem thêm: Bài Tập Hàm Nhiều Biến Có Lời Giải, Bài Tập Hàm Nhiều Biến

Hy vọng với bài viết hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về tính hóa học hoá học tập của kim loại kiềm thổ, những hợp chất đặc biệt của kim loại kiềm thổ và bài tập vận dụng nghỉ ngơi trên hữu ích cho những em. Phần lớn góp ý với thắc mắc những em hãy nhằm lại bình luận dưới bài viết để được hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.