Liên kết ion được hình thành bởi vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái lốt (ion sở hữu điện tích dương và ion sở hữu điện tích âm).

Bạn đang xem: Các hợp chất có liên kết ion


Vậy link ion là gì? và link ion được hình thành như vậy nào? các ion cation với anion được hình vì thế sao? họ cùng khám phá qua nội dung bài viết này.

I. Sự hình thành ion Cation cùng Anion

Bạn vẫn xem: liên kết ion sự có mặt ion Cation, Anion và bài tập – hóa 10 bài bác 12


* Ion, Cation với Anion

a) Sự ra đời ion

– Nguyên tử trung hoà về điện. Lúc nguyên tử nhường nhịn hay dấn electron, nó trở thành thành phần mang điện gọi là ion.

b) Cation là gì?

– Các nguyên tử kim loại dễ dường (1, 2 hoặc 3) electron ở phần bên ngoài cùng nhằm trở thành các ion có (1, 2 hoặc 3) đơn vị chức năng điện tích dương, gọi là cation. 

 M → Mn+ + ne

* Ví dụ: Sự xuất hiện ion Cation Liti

 Li → Li+ + e

*

– các nguyên tử kim loại ở lớp ngoài cùng có 1, 2, 3 electron đầy đủ dễ nhường nhịn electron để trở thành những ion dương.

 Na → Na+ + e

 Mg → Mg2+ + 2e

 Al → Al3+ + 3e

Cách call tên những cation: cation + tên kim loại

* Ví dụ: Na+ cation Natri.

c) Anion là gì?

– những nguyên tử phi kim dễ dìm thêm (1, 2 hoặc 3) electron để phần bên ngoài cùng đạt đến thông số kỹ thuật bền của khí trơ tương xứng và trở thành những ion mang (1, 2 hoặc 3) đơn vị điện tích âm, gọi là anion.

 X + ne → Xn-

* Ví dụ: Sự sinh ra ion Anion Flo

 F + 1e → F–

*

– những nguyên tử phi kim dễ ợt nhận 1, 2, hoặc 3 electron để phần ngoài cùng đạt đến thông số kỹ thuật bền của khí trơ cùng trở thành những ion âm.

 Cl + 1e → Cl–

 O + 2e → O2-

• Cách hotline tên những Anion: Anion + tên cội axit (trừ O2- là anion oxit)

Ví dụ: F– anion Florua.

II. Ion solo nguyên tử và Ion nhiều nguyên tử

1. Ion solo nguyên tử là gì?

– Ion đơn nguyên tử là các ion làm cho từ một nguyên tử. 

* Ví dụ: cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+ và anion F–, S2-.

2. Ion đa nguyên tử là gì?

– Ion nhiều nguyên tử là hầu hết nhóm nguyên tử với điện tích dương hay âm.

* Ví dụ: cation amoni NH4+ anion hiđroxit OH– , anion sunfat SO42+.

III. Sự hình thành links ION

1. Links ion là gì?

– Định nghĩa: links ion là liên kết được hình thành vày lực hút tĩnh điện giữa những ion mang điện tích trái dấu.

2. Điều kiện hình thành link ion

– liên kết ion được sinh ra giữa kim loại điển hình nổi bật và phi kim điển hình.

3. Đặc điểm của liên kết ion

– không bão hòa cùng không định hướng.

* Ví dụ: Xét sự hình thành liên kết ion vào phân tử NaCl. Nguyên tử na (1s22s22p63s1) nhịn nhường 1 electron đến nguyên tử Cl (1s22s22p6), đồng thời nguyên tử Clo dấn 1 electron của nguyên tử mãng cầu để đổi khác thành anion Cl– (1s22s22p63s23p6), hoàn toàn có thể biểu diễn quá trình trên như sau:

*

*

– nhị ion được sản xuất thành với điện tích ngược lốt hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, làm cho phân tử NaCl:

 Na+ + Cl– → NaCl

– link giữa cation Na+ và anion Cl– là link ion.

– làm phản ứng hoá học trên có thể được màn biểu diễn bằng phương trình hoá học tập sau:

*

IV. Tinh thể ION

1. Tinh thể NaCl

– Ở thể rắn, NaCl tồn tại bên dưới dựng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể NaCl các ion Na+ và Cl– được phân bổ luân phiên hầu như đặn trên các đỉnh của những hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều phải sở hữu 6 ion ngược vệt gần nhau như hình sau:

*

2. Đặc điểm chung của hợp chất ion

– Tinh thể ion rất bền và đẹp vững, khá rắn, khó nóng chảy và khó cất cánh hơi. Vì lực hút tĩnh điện giữa những ion ngược vệt trong tinh thể ion hết sức lớn. 

* Ví dụ: nhiệt độ nóng tung của NaCl là 8000C, của MgO là 28000C.

– những hợp chất ion hay tan những trong nước. Khi nóng chảy cùng khi hoà chảy trong nước, chúng dẫn điện, còn làm việc trạng thái rắn thì ko dẫn điện.

V. Bài bác tập về links ion

* bài xích 1 trang 59 SGK Hóa 10: Liên kết hóa học trong NaCl được ra đời là do.

A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.

B. Từng nguyên tử Na cùng Cl góp thông thường 1 electron.

C. Từng nguyên tử kia nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái vệt hút nhau.

D. Mãng cầu → Na+ + e ; Cl + e → Cl– ; Na+ + Cl– → NaCl.

Chọn đáp án đúng nhất

° Lời giải bài bác 1 trang 59 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: D.Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl– ; Na+ + Cl– → NaCl.

* bài 2 trang 59 SGK Hóa 10: Muối ăn uống ở thể rắn là

A. Những phân tử NaCl

B. Những ion Na+ và Cl–

C. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl– được phân bổ luân phiên những đặn trên từng đỉnh.

D. Những tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl– được phân bổ luân phiên đầy đủ đặn thành từng phân tử riêng biệt rẽ.

Chọn câu trả lời đúng nhất.

° Lời giải bài 2 trang 59 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: C. Các tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl– được phân bố luân phiên những đặn trên mỗi đỉnh.

* bài 3 trang 60 SGK Hóa 10: a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) với anion oxit (O2-).

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Các Định Dạng Exfat Là Gì, Exfat Là Gì

b) những điện tích làm việc ion Li+ và O2- do đâu mà có?

Hy vọng với bài viết về liên kết ion, sự xuất hiện ion Cation, Anion và bài bác tập sống trên hữu ích cho những em. đông đảo góp ý và thắc mắc các em vui mắt để lại bình luận dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.