Trong phần kim chỉ nan sóng dừng, những dạng bài bác tập sóng dừng với công thức tương quan đã được kể đến. Trong bài hôm nay là trăng tròn câu trắc nghiệm về bài bác tập sóng dừng giúp chúng ta củng cố kiến thức về phần này.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về sóng dừng


Bài tập trắc nghiệm sóng dừng

Câu 1:

Sóng truyền bên trên một gai dây. Ở một day thắt chặt và cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bao nhiêu

A. K2π

B. 3π/2+2kπ

C. (2k+1)π

D. π/2+2kπ

Câu 2:

Một dây bầy hồi gồm chiều lâu năm l, biết vận tốc truyền sóng ngang theo dây bọn bằng v. Tần số của âm cơ phiên bản do dây bầy phát ra bằng bao nhiêu?

A. V/l

B. V/(2l)

C. (2v)/l

D. V/(4l)

Câu 3:

Một sợi dây rất dài l=2m, nhì đầu ráng định. Tín đồ ta kích để sở hữu sóng dừng lộ diện trên dây. Bước sóng lâu năm nhất bằng:

A. 1m

B. 2m

C. 4m

D. 0,5m

Câu 4:

Một sợi dây khá dài 120 cm đầu B gắng định. Đầu A thêm với một nhánh của âm thoa xê dịch với tần số 40 Hz. Biết tốc độ truyền sóng v=32m/s, đầu A nằm ở một nút sóng dừng. Số bụng sóng giới hạn trên dây là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Một gai dây lũ hồi lâu năm 100 cm, có hai đầu A,B thay định. Một sóng truyền với vận tốc trên dây là 25 m/s, bên trên dây đếm được 3 nút sóng, không đề cập 2 nút A, B. Tần số giao động trên dây là

A. 50 Hz

B. 100 Hz

C. 25 Hz

D. Trăng tròn Hz

Câu 6:

Một tua dây đàn hồi AB lâu năm 1,2 m đầu A vậy định, đầu B từ do, xê dịch với tần số f với trên dây tất cả sóng lan truyền với vận tốc 24 m/s. Quan giáp sóng giới hạn trên dây bạn ta thấy bao gồm 9 nút. Tần số xấp xỉ của dây là:

A. 95 Hz

B. 85 Hz

C. 80 Hz

D. 90 Hz

Câu 7:

Một gai dây bầy hồi nhiều năm 100 cm, bao gồm hai đầu A, B chũm định. Một sóng truyền gồm tần số 50 Hz, với tốc độ truyền sóng là 20 m/s. Số bó sóng bên trên dây là:

A. 500

B. 50

C. 5

D. 10

Câu 8:

Một tua dây AB nhiều năm 1,25 m căng ngang, đầu B cố kỉnh định, đầu A xấp xỉ với tần số f. Người ta đếm được trên dây có tía nút sóng, bao gồm cả hai nút ở hai đầu A, B. Biết vận tốc truyền sóng bên trên dây là 20m/s. Tần số sóng bằng:

A. 8 Hz

B. 16 Hz

C. 12 Hz

D. 24 Hz

Câu 9:

Sóng dừng trên gai dây đàn hồi với cách sóng 1,2 cm. Nhì điểm A, B trên dây, biết AB = cm và tại A là một bụng sóng. Tính số bụng sóng cùng nút sóng tất cả trên đoạn dây AB?

A. 11 bụng với 12 nút

B. 12 bụng và 13 nút

C. 12 bụng cùng 12 nút

D. 12 bụng cùng 11 nút

Câu 10:

Sóng dừng trên một tua dây bao gồm biên độ sinh sống bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm phương pháp nhau x = 20cm các điểm luôn dao hễ với biên độ bé dại hơn 2,5 cm. Cách sóng là:

A. 60 cm

B. 12 cm

C. 6 cm

D. 120 cm

Câu 11:

Sóng giới hạn trên gai dây bầy hồi AB với bước sóng 1 cm. Biết AB = 4,6 cm và trung điểm của AB là

một nút sóng. Tính số bụng sóng với nút sóng tất cả trên đoạn dây AB, kể cả hai đầu A, B?

A. 11 bụng, 10 nút

B. 10 bụng, 9 nút

C. 9 bụng, 8 nút

D. 9 bụng, 1 nút

Câu 12:

Sóng giới hạn trên gai dây đàn hồi với bước sóng 2,5 cm. Hai điểm A, B bên trên dây (đầu A là một nút sóng), cùng với AB = 22 cm. Tính số bụng sóng với nút sóng tất cả trên đoạn dây AB?

A.18 bụng, 19 nút

B. 19 bụng, 18 nút

C. 17 bụng, 18 nút

D. 18 bụng, 18 nút

Câu 13:

Sóng dừng trên một sợi dây bọn hồi, M, N là hai điểm trên dây, cách nhau 4λ/3

Biết M phương pháp nút sóng λ/12, tính tỉ số li độ của điểm M cùng với li độ của điểm N?

A. −1cm

B. 2 cm

C. 1 cm

D. ½ cm

Câu 14:

Trên dây AB có sóng ngừng với đầu B là một nút. Sóng bên trên dây bao gồm bước sóng λ. Nhì điểm ngay sát B nhất bao gồm biên độ dao động bằng một phần hai biên độ dao động cực lớn của sóng dừng biện pháp nhau một khoảng chừng là:

A. λ/3

B. λ/4.

C. λ/6

D. λ/12

Câu 15:

Sóng ngừng trên một tua dây đàn hồi, M, N là nhị điểm trên dây, biện pháp nhau 7λ/3. Biết M bí quyết bụng sóng λ/6, khi M tất cả li độ cm thì li độ của N rất có thể là

A. −2 cm

B. 2 cm

C. cm

D. cm

Câu 16:

Một tua dây bầy hồi nhiều năm 100 m căng ngang, đang sẵn có sóng ngừng ổn định. Bên trên dây, A là một trong những điểm nút, B là 1 điểm bụng ngay sát A nhất, C là trung điểm của AB, với AC = 5 cm. Biết biên độ dao động của bộ phận tại C là 2 cm. Xác minh biên độ xấp xỉ của điểm bụng với số nút tất cả trên dây (không tính nhì đầu dây).

A. 2 cm; 9 nút.

B. 2 cm; 7 nút.

C.4 cm; 3 nút.

D. cm; 3 nút.

Câu 17:

Một gai dây miếng AB ko dãn, được căng ngang gồm chiều dài l = 1,2 m, đầu B cố kỉnh định, đầu A giao động theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình uA = 1,5cos(200πt) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s. Coi biên độ viral không đổi. Tốc độ dao động cực to của một bụng sóng bằng

A. 18,84 m/s.

B. 18,84 cm/s.

C. 9,42 m/s.

D. 9,42 cm/s.

Câu 18:

Một gai dây miếng AB ko dãn, được căng ngang bao gồm chiều lâu năm l = 1,2 m, đầu B nuốm định, đầu A xê dịch theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 1,5cos(200πt) cm). Trên dây bao gồm sóng dừng, chiều rộng một bụng sóng là

A. 1,5 cm.

B. 3 cm.

C. 6 cm.

Xem thêm: Casio Tham Số M - Vinacal Bài 17: Tính Nhanh Bài Toán Có Tham Số Mũ

D. 4,5 cm.

Câu 19:

Tạo sóng ngang bên trên một sợi dây AB = 0,3 m căng ở ngang, cùng với chu kì 0,02 s, biên độ 2 mm. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 1,5 m/s. Sóng lan truyền từ đầu A thắt chặt và cố định đến đầu B thắt chặt và cố định rồi bức xạ về A. Lựa chọn sóng tới B gồm dạng uB = Acosωt. Phương trình xấp xỉ tổng hợp tại điểm M biện pháp B một khoảng chừng 0,5 centimet là:

A.

*

B.

*

C.

*

D. U= 2cos(100πt-π/2) mm

Câu 20:

Một sợi dây căng giữa hai điểm thắt chặt và cố định cách nhau 75 cm. Bạn ta tạo nên sóng ngừng trên dây. Nhị tần

số ngay sát nhau tốt nhất cùng tạo nên sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây kia bằng:

A. 7,5 m/s

B. 300 m/s

C. 225 m/s

D. 75 m/s

Đáp án bài tập sóng dừng

1C 2B 3C 4A 5A 6B 7C 8B 9C 10D 11B 12D 13C 14A 15C 16D 17A 18C 19A 20D