cac cong thuc toan lop 8Việc lưu giữ đúng đắn một công thức Toán 8 nhập hàng nghìn công thức ko cần là sự đơn giản dễ dàng, với mục tiêu canh ty học viên đơn giản dễ dàng rộng lớn trong công việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn phiên bản tóm lược Công thức Toán lớp 8 Đại số và Hình học tập Học kì 1, Học kì 2 khá đầy đủ, cụ thể được biên soạn theo gót từng chương. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn buột tay công thức giúp đỡ bạn học tập chất lượng môn Toán lớp 8 rộng lớn.

Tổng hợp lý và phải chăng thuyết, Công thức Toán 8 (cả năm)

- Tóm tắt lý thuyết Toán 8 sách mới:

Bạn đang xem: cac cong thuc toan lop 8

 • Lý thuyết Toán 8 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 8 Cánh diều

  Xem chi tiết

Xem tăng lời nói giải sgk Toán 8 sách mới mẻ hoặc, chi tiết:

 • Giải sgk Toán 8 Kết nối tri thức

 • Giải sgk Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

 • Giải sgk Toán 8 Cánh diều

- Tài liệu tóm lược công thức Toán lớp 8 Đại số và Hình học tập bao gồm 8 chương, liệt kê những công thức cần thiết nhất:

Công thức Toán lớp 8 Học kì 1 cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 8 Học kì 2 cụ thể nhất

Công thức Đại số lớp 8 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Công thức Hình học tập lớp 8 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 4 Hình học tập cụ thể nhất

Hi vọng với bài bác tóm lược công thức Toán 8 này, học viên tiếp tục đơn giản dễ dàng lưu giữ được công thức và biết cách thực hiện những dạng bài bác luyện Toán lớp 8. Mời chúng ta đón xem:

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Đại số

1. Nhân đơn thức với rất nhiều thức:

A(B + C) = AB + AC

2. Nhân nhiều thức với rất nhiều thức:

(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD

3. Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

+) Bình phương của một tổng:

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

+) Bình phương của một hiệu:

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2

+) Hiệu nhì bình phương:

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

+) Lập phương của một tổng:

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

+) Lập phương của một hiệu:

(A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

+) Tổng nhì lập phương:

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

+) Hiệu nhì lập phương:

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

4. Các cách thức phân tách nhiều thức trở nên nhân tử

- Đặt nhân tử chung

- Dùng hằng đẳng thức

- Nhóm những hạng tử

- Tách hạng tử

- Phối thích hợp nhiều cách thức

5. Chia đơn thức mang đến đơn thức.

Muốn phân chia đơn thức A mang đến đơn thức B (trường thích hợp A phân chia không còn mang đến B) tao thực hiện như sau:

- Chia thông số của đơn thức A mang đến thông số của đơn thức B.

- Chia lũy quá của từng biến hóa nhập A mang đến lũy quá nằm trong biến hóa bại liệt nhập B.

- Nhân những sản phẩm vừa phải tìm kiếm được cùng nhau.

6. Chia nhiều thức mang đến đơn thức.

Muốn phân chia nhiều thức A mang đến đơn thức B (trường thích hợp những hạng tử của nhiều thức A đều phân chia không còn mang đến đơn thức B), tao phân chia từng hạng tử của A mang đến B rồi với mọi sản phẩm lại cùng nhau.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học

1. Tứ giác

- Tứ giác ABCD là hình bao gồm tư đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, nhập bại liệt bất kì nhì đoạn trực tiếp nào thì cũng ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn nằm trong 1/2 mặt mày phẳng phiu đem bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp bất kì cạnh này của tam giác. (Ngược lại là tứ giác lõm)

ABCD, EFGH là những tứ giác lồi

MNQP là tứ giác lõm

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Định lí: Tổng những góc nhập của một tứ giác vì thế 360o

- Góc kề bù với cùng một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác. Tổng những góc ngoài của một tứ giác vì thế 360o

2. Hình thang

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

ABCD là hình thang:

- AB // CD

-Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Nếu Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Nếu Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- ABCD là hình thang, Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang vuông

3. Hình thang cân

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thang cân nặng là hình thang đem nhì góc kề một lòng đều nhau.

- Hai góc đối của hình thang thăng bằng 180o

- Tính chất: ABCD là hình thang cân nặng thì AD = BC; AC = BD

- Dấu hiệu nhận ra

+ Tứ giác ABCD đem Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

+ Tứ giác ABCD đem Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

+ Tứ giác ABCD đem Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

4. Đường khoảng của tam giác, của hình thang

+) Đường khoảng của tam giác: là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Tam giác ABC: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì MN là lối khoảng của tam giác ABC

- MN là lối khoảng của tam giác ABC Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

-Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Đường khoảng của hình thang: Đường khoảng của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh mặt mày của hình thang.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thang ABCD: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì MN là lối khoảng của hình thang ABCD

- MN là lối khoảng của hình thang ABCD thì Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

5. Đối xứng trục

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Xem thêm: phat ra am cao hon khi nao

- Hai điểm A, B gọi là đối xứng cùng nhau qua loa đường thẳng liền mạch d nếu như d là lối trung trực của đoạn trực tiếp nối nhì điểm bại liệt.

- Quy ước: Nếu điểm M phía trên đường thẳng liền mạch d thì điểm đối xứng với M qua loa đường thẳng liền mạch d cũng là vấn đề M.

- Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua loa đường thẳng liền mạch d nếu như từng điểm nằm trong hình này đối xứng với cùng một điểm nằm trong hình bại liệt qua loa đường thẳng liền mạch d và ngược lại. Đường trực tiếp d gọi là trục đối xứng của nhì hình bại liệt

- Nếu nhì đoạn trực tiếp (góc, tam giác) đối xứng cùng nhau qua loa một đường thẳng liền mạch thì bọn chúng đều nhau.

- Đường trực tiếp d gọi là trục đối xứng của hình H nếu như điểm đối xứng với từng điểm nằm trong hình H qua loa đường thẳng liền mạch d cũng nằm trong hình H. Ta thưa hình H đem trục đối xứng

- Đường trực tiếp trải qua trung điểm nhì lòng của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang cân nặng bại liệt.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

6. Hình bình hành

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình bình hành là tứ giác đem những cạnh đối tuy nhiên song

- Hình bình hành là một trong hình thang đặc biệt (hình bình hành là hình thang đem nhì cạnh mặt mày tuy nhiên song)

ABCD là hình bình hành nên: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác đem những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành

- Tứ giác đem những cạnh đối đều nhau là hình bình hành.

- Tứ giác đem nhì cạnh đối tuy nhiên song và đều nhau là hình bình hành.

- Tứ giác đem những góc đối đều nhau là hình bình hành.

- Tứ giác đem hai tuyến đường chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối là hình bình hành.

7. Đối xứng tâm

- Hai điểm A, B gọi là đối xứng cùng nhau qua loa điểm O nếu như O là trung điểm của đoạn trực tiếp nối nhì điểm bại liệt. (Quy ước: Điểm đối xứng với điểm O qua loa điểm O cũng là vấn đề O)

- Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua loa điểm O nếu như từng điểm nằm trong hình này đối xứng với từng điểm nằm trong hình bại liệt qua loa điểm O và ngược lại. Điểm O gọi là tâm đối xứng của nhì hình bại liệt.

- Nếu nhì đoạn trực tiếp (góc, tam giác) đối xứng cùng nhau qua loa một điểm thì bọn chúng đều nhau.

- Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình H nếu như điểm đối xứng với từng điểm nằm trong hình H qua loa điểm O cũng nằm trong hình H. Ta thưa hình H đem tâm đối xứng.

- Giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành bại liệt.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

8. Hình chữ nhật

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình chữ nhật là tứ giác đem bốn góc vuông.

- Từ khái niệm hình chữ nhật, tao suy ra: Hình chữ nhật cũng là một trong hình bình hành, một hình thang cân nặng.

+) Tính chất:

- Hình chữ nhật đem toàn bộ những đặc điểm của hình hành, của hình thang cân nặng.

- Từ đặc điểm của hình thang cân nặng và hình bình hành: Trong hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo cánh đều nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối.

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác đem tía góc vuông là hình chữ nhật

- Hình thang cân nặng mang trong mình 1 góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành mang trong mình 1 góc vuông là hình chữ nhật

- Hình bình hành đem hai tuyến đường chéo cánh đều nhau là hình chữ nhật.

Định lí:

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

`

- Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

9. Đường trực tiếp tuy nhiên song với cùng một đường thẳng liền mạch mang đến trước

- Khoảng cơ hội thân mật hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song: Khoảng cơ hội thân mật hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song là khoảng cách từ là 1 điểm tuỳ ý bên trên đường thẳng liền mạch này cho tới đường thẳng liền mạch bại liệt.

- Tính chất: Các điểm cơ hội đường thẳng liền mạch b một khoảng chừng vì thế h phía trên hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song với b và cơ hội b một khoảng chừng vì thế h.

- Nhận xét: Tập thích hợp những điểm cơ hội một đường thẳng liền mạch thắt chặt và cố định một khoảng chừng vì thế h ko thay đổi là hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch bại liệt và cơ hội đường thẳng liền mạch bại liệt một khoảng chừng vì thế h.

- Các đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cùng nhau và khoảng cách Một trong những đường thẳng liền mạch đều nhau.

+) Định lí:

- Nếu những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều hạn chế một đường thẳng liền mạch thì bọn chúng chắn bên trên đường thẳng liền mạch bại liệt những đoạn trực tiếp thường xuyên đều nhau.

- Nếu những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song hạn chế một đường thẳng liền mạch và bọn chúng chắn bên trên đường thẳng liền mạch dó những đoạn trực tiếp thường xuyên đều nhau thì bọn chúng tuy nhiên song cơ hội đều.

10. Hình thoi

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thoi là tứ giác đem tư cạnh đều nhau. Hình thoi cũng là một trong hình bình hành.

- Tính chất: Hình thoi đem toàn bộ những đặc điểm của hình bình hành

ABCD là hình thoi Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác đem tư cạnh đều nhau là hình thoi.

- Hình bình hành đem nhì cạnh kề đều nhau là hình thoi.

- Hình bình hành đem hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.

- Hình bình hành mang trong mình 1 lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi.

11. Hình vuông

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Hình vuông là tứ giác đem tư góc vuông và đem tư cạnh đều nhau.

+ Từ khái niệm hình vuông vắn, tao suy ra:

- Hình vuông là hình chữ nhật đem tư cạnh đều nhau.

- Hình vuông là hình thoi mang trong mình 1 góc vuông.

- Như vậy: Hình vuông vừa phải là hình chữ nhật, vừa phải là hình thoi.

+ Tính chất:

- Hình vuông đem toàn bộ những đặc điểm của hình chữ nhật và hình thoi.

- Đường chéo cánh của hình vuông vắn vừa phải đều nhau vừa phải vuông góc cùng nhau

+ Dấu hiệu nhận biết:

- Hình chữ nhật đem nhì cạnh kề đều nhau là hình vuông vắn.

- Hình chữ nhật đem hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông vắn

- Hình chữ nhật mang trong mình 1 lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình vuông vắn

- Hình thoi mang trong mình 1 góc vuông là hình vuông vắn

- Hình thoi đem hai tuyến đường chéo cánh đều nhau là hình vuông vắn

BẢNG TỔNG KẾT

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

....................................

....................................

....................................

Tải tư liệu nhằm coi công thức Toán lớp 8 cả năm giàn giụa đủ:

Xem tăng những bài bác tổ hợp kỹ năng, công thức những môn học tập lớp 8 hoặc, cụ thể khác:

 • Bộ thắc mắc ôn luyện môn Hóa học tập 8
 • Bộ thắc mắc ôn luyện Vật Lí 8

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.