cac chuyen de toan nang cao lop 9

Tài liệu bao gồm 1004 trang, tuyển chọn luyện những mục chính tu dưỡng học viên đảm bảo chất lượng Đại số chín, gom học viên lớp 9 ôn luyện nhằm sẵn sàng mang đến kì đua lựa chọn HSG môn Toán 9 cấp cho ngôi trường, cấp cho quận / thị trấn, cấp cho tỉnh / TP. Hồ Chí Minh.

CHUYÊN ĐỀ I. BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ 2.
Dạng 1. Thu gọn gàng những biểu thức đại số và tính độ quý hiếm những biểu thức 3.
Dạng 2. Các thắc mắc tương quan độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của một biểu thức đại số 10.
Dạng 3. Tìm ĐK nhằm biểu thức nhận độ quý hiếm nguyên vẹn 15.
Dạng 4. Bài toán tổ hợp 16.
CHUYÊN ĐỀ II. HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC HAI 2.
CHỦ ĐỀ 1. HÀM SỐ BẬC NHẤT 2.
Dạng 1. Một số câu hỏi bên trên mặt mày phẳng lì tọa phỏng 3.
Dạng 2. Ứng dụng của hàm số số 1 vô minh chứng bất đẳng thức và mò mẫm GTLN, GTNN 7.
CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ BẬC HAI 8.
Dạng 1. Một số câu hỏi mở màn về hàm số bậc nhị 9.
Dạng 2. Một số yếu tố nâng lên tương quan cho tới phương trình bậc nhị 12.
Dạng 3. Vận dụng ĐK với nghiệm của phương trình bậc nhị trong số câu hỏi GTLN, GTNN 18.
Dạng 4. Định lý Vi – et với phương trình bậc nhị 22.
Dạng 5. Các câu hỏi tương gửi gắm đường thẳng liền mạch và parabol 31.
Dạng 6. Ứng dụng phương trình bậc nhị trong số câu hỏi số học tập 46.
CHUYÊN ĐỀ III. HỆ PHƯƠNG TRÌNH 2.
CHỦ ĐỀ 1. HỆ BẬC NHẤT HAI ẨN 2.
CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ DẠNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÁC 11.
Dạng 1. Hệ đối xứng loại I 11.
Dạng 2. Hệ đối xứng loại II 14.
Dạng 3. Hệ với nhân tố phong cách 16.
Dạng 4. Phương pháp đổi khác tương tự trăng tròn.
Dạng 5. Phương pháp bịa ẩn phụ 26.
Dạng 6. Phương pháp trả về hằng đẳng thức 29.
Dạng 7. Khi vô hệ với chứa chấp phương trình bậc nhị bám theo ẩn x, hoặc nó 32.
Dạng 8. Phương pháp Review 33.
CHUYÊN ĐỀ IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ 2.
CHỦ ĐỀ 1. PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ CƠ BẢN 2.
Dạng 1. Dạng cơ phiên bản 2.
Dạng 2. Đặt ẩn phụ trọn vẹn nhằm quy về phương trình một ẩn 3.
Dạng 3. Đặt ẩn phụ trọn vẹn nhằm quy về hệ đối xứng loại 2 6.
CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT KHÁC 17.
Dạng 1. Giải phương trình vô tỉ vị cách thức dùng biểu thức phối hợp 17.
Dạng 2. Đặt ẩn phụ phụ thuộc tính phong cách của phương trình 24.
Dạng 3. Giải phương trình vô tỉ vị cách thức bịa ẩn phụ ko trọn vẹn 33.
CHỦ ĐỀ 3. SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 39.
CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 43.
CHUYÊN ĐỀ VI. MIN – MAX VÀ BẤT ĐẲNG THỨC 2.
CHỦ ĐỀ 1. BIẾN ĐỐI TƯƠNG ĐƯƠNG 2.
CHỦ ĐỀ 2. BẤT ĐẲNG THỨC AM – GM 11.
CHỦ ĐỀ 3. MỘT SỐ KỸ THUẬT VẬN DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC AM – GM trăng tròn.
Dạng 1. Dự đoán lốt đẳng thức nhằm phân tách những số hạng và áp dụng bất đẳng thức AM – GM trăng tròn.
Dạng 2. Kỹ thuật ghép đối xứng 28.
Dạng 3. Kỹ thuật AM – GM ngược lốt 31.
Dạng 4. Phương pháp bịa ẩn phụ 33.
CHỦ ĐỀ 4. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY – SCHWARZ 39.
Dạng 1. Làm quen thuộc bất đẳng thức Cauchy – Schwarz 39.
Dạng 2. Kỹ thuật tách ghép 45.
Dạng 3. Kỹ thuật thêm thắt giảm sút 49.
Dạng 4. Phương pháp bịa ẩn phụ 53.
Dạng 5. Kỹ thuật đối xứng hóa 54.
CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ KỸ THUẬT XỬ LÝ BẤT ĐẲNG THỨC VỚI CÁC BIẾN BỊ CHẶN TÊN TỪNG KHOẢNG ĐOẠN 55.
CHỦ ĐỀ 6. MỘT SỐ CÁCH ĐÁNH GIÁ KHÁC 74.
CHỦ ĐỀ 7. BẤT ĐẲNG THỨC SCHUR 78.
CHỦ ĐỀ 8. CÔNG THỨC ABEL VÀ ỨNG DỤNG 83.
CHUYÊN ĐỀ VII. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN 2.
Dạng 1. Dựa vô đặc điểm phân chia không còn trả về câu hỏi ước của một số trong những nguyên vẹn 2.
Dạng 2. Biểu thị một ẩn bám theo ẩn còn sót lại rồi sử dụng đặc điểm phân chia không còn 4.
Dạng 3. Phương pháp xét số dư phối kết hợp đặc điểm của số yếu tắc, số chủ yếu phương 5.
Dạng 4. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức 9.
Dạng 5. Dùng đặc điểm của số chủ yếu phương, hoặc đưa đến bình phương chính, hoặc tạo ra trở thành những số chủ yếu phương tiếp tục 10.
Dạng 6. Phương trình bậc 3 với nhị ẩn 12.
Dạng 7. Phương trình bậc 4 với nhị ẩn 13.
Dạng 8. Phương trình chứa chấp nón 15.
CHUYÊN ĐỀ VIII. SỐ NGUYÊN TỐ, SỐ CHÍNH PHƯƠNG 2.
CHỦ ĐỀ 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ NGUYÊN TỐ 3.
CHỦ ĐỀ 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ CHÍNH PHƯƠNG 14.
CHỦ ĐỀ 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHIA HẾT CỦA SỐ NGUYÊN 26.
CHUYÊN ĐỀ IX. HỆ THỨC VI-ÉT.
CHUYÊN ĐỀ X. SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ 2.
Dạng 1. Chứng minh một số trong những là số yếu tắc hoặc ăn ý số 3.
Dạng 2. Chứng minh một số trong những câu hỏi với tương quan cho tới đặc điểm của số yếu tắc 4.
Dạng 3. Tìm số yếu tắc thỏa mãn nhu cầu ĐK này ê 5.
Dạng 4. Nhận biết số yếu tắc, sự phân bổ yếu tắc vô hội tụ số bất ngờ 8.
Dạng 5. Chứng minh với vô số số yếu tắc dạng ax + b (với x ϵ N và (a,b) = 1) 10.
Dạng 6. Sử dụng nguyên tắc Dirichlet vô câu hỏi số yếu tắc 11.
Dạng 7. sít dụng lăm le lý Fermat 13.
CHUYÊN ĐỀ XI. CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG NGUYÊN LÝ CỰC HẠN.
CHUYÊN ĐỀ XII. NGUYÊN LÝ BẤT BIẾN TRONG GIẢI TOÁN.

Bạn đang xem: cac chuyen de toan nang cao lop 9

Xem thêm: nguyen tu khoi cua cs

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]