Bài viết này hướng dẫn cho các em cách chứng tỏ 3 điểm thẳng sản phẩm qua các ví dụ có lời giải chi tiết, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Các cách chứng minh thẳng hàng

Sau mỗi ví dụ là dìm xét về hướng giải quyết một bài bác toán chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng. Ví dụ 1 : đến D ABC vuông trên B. Bên trên nữa phương diện phẳng bờ BC không tồn tại điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx đem M sao cho CM = AB. Chứng tỏ A, M với D là trung điểm của BC trực tiếp hàng.

Giải.

Xét ?ABD cùng ?MCD, ta tất cả :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) với (2), suy ra : DE trùng DF tốt : D, E, F thẳng hàng.

Xem thêm: Cung Ma Kết (Chiêm Tinh) - Giải Mã 12 Chòm Sao Hoàng Đạo: Cung Ma Kết

Bài tập từ giải:

Ví dụ 1 : mang đến tam giác ABC . Bên trên tia đối của tia AB đem điểm F làm sao để cho AB = FA. Bên trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao để cho AC = AE. A) hội chứng minh: Δ EAF = Δ CAB b)Gọi K là trung điểm EF với D là trung điểm BC. Chứng minh : KB = FD. D) triệu chứng minh: K, A, D thẳng hàng. Ví dụ 2 :Cho Δ ABC bao gồm M là trung điểm của AB. Bên trên tia đối của tia MC lấy điểm D làm thế nào cho MD = MC. A) chứng tỏ Δ MAD = Δ MBC với AD // CB. B) lấy N trực thuộc AD; NM giảm BC tại P. Chứng minh AN = BP. C) trên nửa mặt phẳng bờ AB không đựng điểm D, vẽ tia AE sao cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Minh chứng D, A, E trực tiếp hàng.