Bài 1: Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5 với chu vi của chính nó là 36cm. Tính những cạnh của tam giác đó

A. 9cm; 12cm; 15cm

B. 10cm; 12cm; 14cm

C. 8cm; 12cm; 16cm

D. 8cm; 10cm; 18cm

Lời giải:

*

Bài 2: nhị thửa ruộng cùng chiều dài, còn chiều rộng khớp ứng là 30m và 48m. Vụ mùa vừa qua thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 900 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? ( biết rằng năng suất của nhị thửa ruộng bằng nhau)

Lời giải:

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ta có:

*

Vậy thửa sản phẩm công nghệ hai chiếm được 1440 kilogam thóc

Bài 3: Học sinh của bố lớp 6 cần được trồng và chăm lo 48 cây xanh. Lớp 6A có 28 học sinh, lớp 6B có 32 học tập sinh, lớp 6C bao gồm 36 học sinh. Hỏi từng lớp nên trồng và âu yếm bao nhiêu cây cối biết số học sinh tỉ lệ với số lượng km xanh?

A. 14; 15 cùng 19

B. 15; 16 với 17

C. 14; 16 cùng 18

D. 13; 16 và 19

Lời giải:

*

Bài 4: Ba đơn vị chức năng cùng đi lại 700 tấn hàng. Đơn vị A có 10 xe cộ trọng tải mỗi xe là 5 tấn; Đơn vị B có 20 xe trọng download mỗi xe cộ là 4 tấn; Đơn vị C tất cả 14 xe cộ trọng thiết lập mỗi xe pháo là 5 tấn. Hỏi mỗi đơn vị vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng, biết từng xe phần đông chở một số chuyến như nhau?

Lời giải:

*

Bài 5: Biết độ dài những cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 4: 5: 6. Tính độ lâu năm mỗi cạnh của tam giác đó, hiểu được cạnh béo nhất dài hơn nữa cạnh nhỏ dại nhất là 8cm.

Bạn đang xem: Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao

A. 16; 20 và 24

B. 18; đôi mươi và 26

C. 20; 24 và 28

D. 20; 22 với 28

Lời giải:

Gọi độ dài các cạnh của tam giác thứu tự là x, y, z (cm)

Theo đề bài ta có:


*

Bài 6: Trên một loại đồng hồ, lúc kim giờ quay đúng năm vòng thì số vòng kim phút quay được là:

A. 15

B. 36

C. 60

D. 300

Lời giải:

*

Bài 7: một đội nhóm công nhân bao gồm 5 người, vào một ngày cung cấp được 35 sản phẩm. Hỏi ví như chỉ có 3 người công nhân thì vào một ngày sản xuất được từng nào sản phẩm.

Lời giải:

Vì trường hợp tăng số lượng công nhân thì số thành phầm sẽ tăng nên đây là bài toán tỉ lệ thuận.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Phân Tích Nhân Vật A Phủ Trong Vợ Chồng A Phủ Hay Nhất

Do kia áp dụng tính chất tỉ lệ thuận, ta tất cả số thành phầm 3 công nhân phân phối được trong một ngày là:

35 x 3 : 5 = 21 ( thành phầm )

Vậy vào một ngày thì 3 công nhân chế tạo được 21 sản phẩm.

*

Bài 8: Cho x và y là nhì đại lượng tỉ lệ thuận. Khi các giá trị x1, x2 của x gồm tổng bằng 4 thì giá chỉ trị tương ứng y1, y2 có tổng bằng – 8 . Tính quý hiếm của y lúc x = – 2

A. – 1

B. 1

C. – 4

D. 4

Lời giải:

*

Bài 9: Biết rằng 16l xăng nặng trĩu 12kg. Hỏi 10,5kg xăng bao gồm chứa được không còn vào loại can bao nhiêu lít?