Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Các bài toán lớp 6

*

Loạt bài bác tổng hợp triết lý Toán lớp 6 đưa ra tiết, dễ nắm bắt và các dạng bài bác tập Toán 6 sách mới với trên 3000 câu hỏi trắc nghiệm & bài tập từ bỏ luận tất cả lời giải chi tiết được soạn theo từng bài xích học khiến cho bạn học xuất sắc môn Toán lớp 6 hơn.

Mục lục các dạng bài xích tập Toán lớp 6

A/ Trắc nghiệm Toán lớp 6 bao gồm đáp án

- Toán lớp 6 liên kết tri thức:

- Toán lớp 6 Cánh diều:

- Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo:

B/ những dạng bài xích tập Toán lớp 6

Tập hợp

Chủ đề: Số tự nhiên và thoải mái – các phép toán bên trên tập hợp số từ nhiên

Chủ đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân phân chia hai lũy thừa cùng cơ số

Chủ đề: phân tách hết trong tập số tự nhiên, những dấu hiệu phân chia hết

Chủ đề: Ước - bội, số nguyên tố, hòa hợp số

Chủ đề: Số nguyên

Lưu trữ: Lý thuyết, trắc nghiệm Toán lớp 6 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học kì 1

Phần Số học tập - Chương 1: Ôn tập và té túc về số từ nhiên

I. Những dạng bài tập

II. Triết lý - bài tập theo bài học

Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợp

Bài 2: Tập hợp những số tự nhiên

Bài 3: Ghi số từ bỏ nhiên

Bài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập thích hợp con

Bài 5: Phép cùng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ cùng phép chia

Bài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số

Bài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 9: đồ vật tự thực hiện các phép tính

Bài 10: đặc thù chia không còn của một tổng

Bài 11: dấu hiệu chia hết đến 2, mang lại 5

Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9

Bài 13: Ước và bội

Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố

Bài 16: Ước thông thường và bội chung

Bài 17: Ước chung to nhất

Bài 18: Bội chung bé dại nhất

Tổng hợp lý thuyết Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài xích tập Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

II.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Crash Report Minecraft Win 10, The Crash: An Official Minecraft

Kim chỉ nan - bài xích tập theo bài xích học

Bài 1: có tác dụng quen với số âm

Bài 2: Tập hợp những số nguyên

Bài 3: sản phẩm công nghệ tự trong tập hợp những số nguyên

Bài 4: cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5: cộng hai số nguyên không giống dấu

Bài 6: đặc điểm của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 8: Quy tắc vết ngoặc

Bài 9: Quy tắc gửi vế

Bài 10: Nhân hai số nguyên không giống dấu

Bài 11: Nhân nhì số nguyên thuộc dấu

Bài 12: đặc thù của phép nhân

Bài 13: Bội và mong của một số nguyên

Tổng hợp định hướng Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 2 (phần Số học tập Toán 6)

Phần Hình học tập - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: ba điểm trực tiếp hàng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 4: Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

Bài 6: Độ lâu năm đoạn thẳng

Bài 7: lúc nào thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho thấy độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp lý thuyết Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Tổng hợp bài xích tập Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học kì 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số