Đề khám nghiệm 1 tiết hình học lớp 8 chương 1 mới nhất (Có đáp án). Đề đánh giá hình lớp 8 chương 1(Tứ giác) bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm cùng tự luận.

Bạn đang xem: Các bài toán hình lớp 8 chương 1

KIỂM TRA 1 máu – HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG I

I) TRẮC NGHIỆM: ( 2đ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng

1/ trong các hình sau, hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A . Hình vuông B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình thoi

2/ trong số hình sau, hình không có trục đối xứng là:

A . Hình vuông B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình thoi

3/ Một hình thang gồm 2 đáy dài 6cm cùng 4cm. Độ dài mặt đường trung bình của hình thang đó là:

A . 10cm B . 5cm C . √10 cm D . √5cm

4/ Tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy vậy song và hai đường chéo bằng nhau là:

A . Hình vuông vắn B . Hình thang cân C . Hình bình hành D . Hình chữ nhật

5/ Một hình thang gồm một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

A . 1050 ; 450 B . 1050 ; 650

C . 1150 ; 550 D . 1150 ; 650

6/ đến tứ giác ABCD, gồm ∠A = 800; ∠B =1200, ∠D = 500. Số đo góc C là?

A. 1000 , B.1500, C.1100, D. 1150

7/ Góc kề 1 kề bên hình thang bao gồm số đo 750, góc kề còn lại của bên cạnh đó là:


Quảng cáo


A. 850 B. 950 C.1050 D.1150

8/ Độ dài hai đường chéo hình thoi là 16 cm và 12 cm. Độ dài cạnh của hình thoi kia là:

A 7cm, B.8cm, C.9cm, D.10 cm

II/TỰ LUẬN (8đ)

Bài 1: ( 2,5 đ) mang đến tam giác ABC cân nặng tại A, M là trung điểm của BC, từ M kẻ các đường ME song song cùng với AC ( E ∈ AB ); MF song song cùng với AB ( F ∈ AC ). Minh chứng Tứ giác BCEF là hình thang cân.

Bài 2. ( 5,5đ)Cho tam giác ABC góc A bởi 90o. Call E, G, F là trung điểm của AB, BC, AC.Từ E kẻ đường tuy nhiên song với BF, mặt đường thẳng này giảm GF trên I.

a) Tứ giác AEGF là hình gì ?

b) chứng minh tứ giac BEIF là hình bình hành

c) minh chứng tứ giác AGCI là hình thoi

d) Tìm đk để tứ giác AGCI là hình vuông.

Xem thêm: Tết Hàn Thực Ngày Nào ? Ngày 3/3 Âm Lịch Vì Sao Cúng Bánh Trôi, Bánh Chay?

——————- không còn ———————


Quảng cáo


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 8 – CHƯƠNG I

I. TRẮC NGHIỆM : Mỗi chắt lọc đúng + 0,25đ

CÂU12345678
ĐÁP ÁNBCBBCCCD

II. TỰ LUẬN:

Bài 1 : Vẽ hình + Ghi GT-KL đúng +0,5đ

*

Ta có MB = MC ( gt) , ME // AC => E là trung điểm của AB

( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . . ) +0,5đ

MB = MC ( gt) , MF // AB ⇒ F là trung điểm của AC ( con đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác . . . ) + 0,5đ

⇒ EF là mặt đường trung bình của tam giác ABC .

⇒ EF // BC Vậy tứ giác BCEF là hình thang. +0,5đ

Mặt không giống góc B = góc C ( tam giác ABC cân nặng – gt)

⇒ Tứ giác BCEF là hình thang cân. +0,5đ

Bài 2:  Vẽ hình + Ghi GT + KL đúng: + 0,5đ

*

a/ minh chứng tứ giác gồm 2 cặp cạnh đối tuy vậy song ( gt) buộc phải AEGF là hình bình hành. +0,5đ