Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.88 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Truong thpt chuyen phan ngoc hien

THPT PHAN NGỌC HIỂNĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HK2NĂM HỌC 2014 - 2015MÔN: SINH HỌC 10I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)Câu 1: Trong quá trình phân giải glucôzơ, giai đoạn nào sau đây sản xuất ra hầu hết các phântử ATP?A. chu trình CrepB. chuỗi chuyền electronC. đường phânCâu 2: Thực chất hô hấp của tế bào là?A. Là sự phân giải chất hữu cơ trong tế bàoB. Là một chuỗi phản ứng oxi hoá khử sinh học (chuỗi phản ứng enzim)C. Là sự chuyển hoá năng lượng trong tế bàoD. cả A, B và CCâu 3: Những sự kiện nào sau đây xảy ra trong quá trình hô hấp tế bào?A. các chất hữu cơ phân giải thành CO2 và H2OB. năng lượng trong chất hữu cơ được giải phóng (chuyển sang dạng dễ sử dụng là ATP)C. các chất hữu cơ được chuyển đổi từ chất này thành chất khácD. cả A, BCâu 4: Pha sáng diễn ra:A. Hiện tượng năng lượng ánh sáng được chất diệp lục hấp thụ chuyển thành năng lượngtrong các liên kết hoá học của ATP và NADPHB. Khi có ánh sángC. Ở màng tilacôitD. Tất cả các hiện tượng này
Câu 5: Con đường cố định CO2 phổ biến nhất làA. Chu trình C5B. Chu trình C3 (Canvin)C. Chu trình C4D. Chu trình C3 và C4Câu 6: Trong quang hợp O2 được tao ra từ đâu?A. H2OB. CO2C. COD. Khí quyểnCâu 7: Trong nguyên phân (NP), các nhiễm sắc tử tách nhau ra ở tâm động và tiến về 2 cựccủa tế bào là diễn biến của tế bào ở kì nào?A. kì trung gianB. kì giữaC. kì sauD. kì cuốiCâu 8: Một hợp tử của 1 loài sinh vật đã nguyên phân 4 đợt liên tiếp, số tế bào con được tạora là bao nhiêu?
A. 4B. 8C. 16D. 32Câu 9: Trong phân bào NST tự nhân đôi ở kì:A. kì đầu của NP và kì đầu 1 của GP1B. kì trung gian của NP và kì đầu 1 của GP1C. Kì trung gian của NP và kì trung gian của GP1D. kì trung gian của lần phân bào 1 đến hết kì sau 2Câu 10: 1 tế bào sinh tinh, qua giảm phân tạo ra mấy tinh trùngA. 2B. 4C. 8D. 1 tinh trùng và 3 thể cựcCâu 11: Quá trình giảm phân diễn ra ở:A. hợp tửB. tế bào sinh dưỡngC. tế bào sinh dục sơ khai
D. tế bào sinh dục chínCâu 12: Trong giảm phân, NST kép xuất hiện từ:A. kì giữa 1 đến hết kì sau 2B. kì đầu 1 đến hết kì sau 2C. kì trung gian của lần phân bào 1 đến hết kì giữa 2D. kì trung gian của lần phân bào 1 đến hết kì sau 2PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)Câu 1: Kết quả và ý nghĩa của quá trình NP. (2,5 điểm)Câu 2: So sánh giữa nguyên phân và giảm phân? (3 điểm)Câu 3: Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu?Vì sao? (1,5 điểm)ĐÁP ÁNPHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)123456bdddba7
89101112cccbdcPHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)Câu 1:- Kết quả từ một tế bào mẹ ban đầu 2n qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con giống hệt tế bàomẹ ban đầu đều chứa bộ NST là 2n. (1đ)- Ý nghĩa:+ Đối với sinh vật nhân thực đơn bào thì nguyên phân là hình thức sinh sản. Từ một tế bào mẹqua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con giống y hệt nhau. (0.5đ)+ Đối với sinh vật đa bào nhân thực thì nguyên phân làm tưng số lượng tế bào giúp sinh vậtsinh trưởng và phát triển, hay nguyên phân giúp cơ thể tái sinh những mô hoặc các cơ quan bịtổn thương. (0.5đ)+ Đối với sinh vật sinh sản sinh dưỡng thì nguyên phân là hình thức sing sản, tạo ra các cá thểcon có kiểu gen giống kiểu của cá thể mẹ. (0.5đ)Câu 2:- Giống nhau: đều là phân chia tế bào, một lần nhân đôi ADN và NST ở kì trung gian, giảmphân II và nguyên phân giống nhau. (1đ)- Khác nhau: ở nguyên phân xảy ra ở tế bào sinh dưỡng hay tế bào xôma còn giảm phân xảy
ra ở tế bào sinh sản hay tế bào sinh dục. Giảm phân qua 2 lần phân bào còn nguyên phân chimột lần. Ở giảm phân cho ra các tế bào có số lượng NST giảm đi một nửa (n), còn nguyênphân thì các tế bào con không giảm giống tế bào mẹ (2n). Khác nhau ở giảm phân I ở các kì.(2đ)Câu 3:Hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh mẽ vì khi luyện tập, các tếbào cơ bắp cần nhiều năng lượng ATP do đó quá trình hô hấp tế bào phải được tăng cường.Do hấp thụ ôxi và thải ra CO 2 trong trường hợp tập luyện quá sức nên không đue ôxi cho quátrình hô hấp tế bào thì các tế bào cơ phải sử dụng quá trình lên men để tạo ra ATP khi đó cósự tích lũy axit lactic dẫn đến hiện tượng đao mỏi cơ. (1.5đ)---------------------------------


*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 3 588 0
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 1 456 0
*
Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016 3 748 2
*
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 6 396 0
*
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 13 487 0
*
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 3 461 0
*
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 10 666 2
*
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 3 497 0
*
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 9 505 0
*
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 2 499 0
*
Xem thêm: Đầu Năm Nên Ăn Gì - Mùng 1 Tết Nên Ăn Gì Để May Mắn Cả Năm

(81 KB - 3 trang) - Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2014 2015