Phản ứng C2H4 ra C2H5Cl

C2H4 + HCl → C2H5Cl được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng khi cho C2H4 tác dụng với HCl thu được C2H5Cl. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh cân bằng một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: C2h5cl + oh(c2h5oh) = c2h4 + h2o + cl


1. Phương trình phản ứng C2H4 ra C2H5Cl

C2H4 + HCl → C2H5Cl

2. Điều kiện đề C2H4 tạo ra C2H5Cl

Ánh sáng khuyếch tán

Bạn đang xem: C2H4 + HCl → C2H5Cl


3. Bài tập liên quan

Câu 1: Etilen có nhiều tính chất khác vớ Metan như : phản ứng cộng,trùng hợp,oxi hóa là do trong phân tử anken có chứa:

A. liên kết σ bền.

B. liên kết π

C. liên kết π bền .

D. liên kết π kém bền .


Câu 2: Trong công nghiệp ,etilen được điều chế bằng cách:

A. tách hiđro từ ankan

B. crăckinh ankan

C. tách nước từ ancol

D. a,b đều đúng.

Xem thêm: Số Phần Tử Của Tập Hợp Các Số Có Hai Chữ Số Chia Hết Cho 3 Là


Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí của etilen?

A. tan trong dầu mỡ

B. nhẹ hơn nước

C. chất không màu

D. tan trong nước


Câu 4: Trong phòng thí nghiệm ,etilen được điều chế bằng cách:

A. tách hiđro từ ankan

B. crăckinh ankan

C. tách nước từ ancol

D. a,b,c đều đúng.


Đáp án A

C2H4 + H2 → C2H6

C2H4 + H2O

*
C2H5OH

C2H4 + 3O2

*
2CO2 + 2H2O

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br


*
*

*

Bias là gì? Những ý nghĩa của Bias trong cộng đồng fan âm nhạc Hàn Quốc, Anime, Thống kê, facbook…


*

Contact là gì? Cách sử dụng contact? Ý nghĩa của contact trong thực tiễn