Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của ngoại lực cưỡng bức càng gần với tần số dao động riêng của hệ
Bạn đang xem: Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 80 V vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết các điện áp hiệu dụng UAM=60V và UMB=100V. Hệ số công suất của đoạn mạch là

*


Một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà phần tử môi trường ở đó dao động vuông pha nhau là


Trên bề mặt một chất lỏng, tại hai điểm A, B cách nhau 14 cm có hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng bằng 4 cm. C là một điểm trên mặt chất lỏng sao cho tam giác ABC vuông cân tại C. Trên đoạn AC, hai điểm liên tiếp có phần tử sóng dao động với biên độ cực đại cách nhau một đoạn ngắn nhất xấp xỉ bằng bao nhiêu?


Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo có độ cứng k=1N/m, vật nặng có khối lượng m=1kg. Chọn chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật nặng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào tốc độ dao động của vật. Tốc độ dao động cực đại của con lắc gần nhất giá trị nào sau đây?

*


Đặt điện áp u=U2cosωt vào hai đầu đoạn mạch như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, X là đoạn mạch chứa các phần tử có R1,  L1,  C1mắc nối tiếp. Biết 2ω2LC=1, các điện áp hiệu dụng: UAN=120V; UMB=90V, góc lệch pha giữa uANvà uMB là 5π12. Giá trị của U là

*


Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 12 cm. Khoảng cách giữa một nút với vị trí cân bằng của một bụng liền kề là


Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện một điện áp u=200cos100πtV. Biết điện dung của tụ C=10−4πF. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình


Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10−4s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại đến giá trị cực tiểu là là


Hai quả cầu A,B đặt tiếp xúc nhau (trung hòa về điện). Bằng cách nào đó người ta làm cho một số electron ở quả cầu A bị mất đi. Sau đó quả cầu B sẽ

*


Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động cùng pha. Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng λ. Các điểm cách hai nguồn những đoạn d1và d2 thỏa mãn d1−d2=n+12λ, n=0,  ±1,  ±2,...sẽ dao động với biên độ


Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số 10 Hz, bước sóng 6 cm. Trên dây, hai phần tử M và N có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm, M thuộc một bụng sóng dao động với biên độ 6 mm. Lấy π2=10. Tại thời điểm t, phần tử M đang chuyển động với vận tốc 6π cm/s thì vận tốc tương đối giữa M,N có độ lớn bằng


Từ thông qua một mạch điện kín biến thiên đều theo thời gian. Trong khoảng thời gian 0,2 s từ thông biến thiên một lượng là 0,25 Wb. Suất điện động cảm ứng trong mạch có độ lớn là


Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thì cảm kháng và tổng trở của đoạn mạch lần lượt là ZL và Z Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện chạy trong mạch là


Đặt điện áp xoay chiều u=U2cosωt  ω>0 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng


Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc này dao động điều hòa với tần số là
Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương Giới Hạn Lớp 11 Trắc Nghiệm ), Kiểm Tra Đs Và Gt 11 Chương 4

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam