Nội dung của bài thực hành số 8 về tạo nên báo cáo bên dưới đây để giúp đỡ các em củng vắt lại các kiến thức tương quan đến tạo báo cáo,thực hiện tại các năng lực cơ bản để tạo report đơn giản bởi thuật sĩ,...

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành hóa học 12 bài 8

Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài bác thực hành.


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành thực tế 8 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài xích tập và thực hành thực tế 8 Tin học tập 12


Củng cố hồ hết kiến thức về phong thái tạo báo cáo;Biết thực hiện các kỹ năng cơ bạn dạng để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ.

Bài 1

Từ bảng HOC_SINH trong database QuanLi_HS, tạo thành một report để in ra list các học viên gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy team theo giới tính (nam, nữ) và tính số học sinh nam, số học sinh nữ (sử dụng hàm Count).

Gợi ý có tác dụng bài:

Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo theo những bướcsau đây:

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng Reports, nháy đúp vào mục Create report by using wizard.Bước 2: chọn nguồn dữ liệu đưa vào báo cáo (Hoc_Sinh) và chọn phần đông trường (Hodem, Ten, Ngaysinh, Diachi, GT) bắt buộc đưa vào báo cáo bằng cách nháy nút
*
.(hình 1)

*

Hình 1. Chọn tài liệu đưa vào báo cáo

Bước 3: lựa chọn trường GT để nhóm: (hình 2)

*

Hình 2.Chọn trường nhằm nhóm

Bước 4: chọn trường Ten để sắp xếp. Bao gồm thể chọn lựa thêm trường Ngaysinh. (hình 3)

*

Hình 3.Chọn ngôi trường để sắp tới xếp

Bước 5: lựa chọn cách bố trí các phiên bản ghi cùng kiểu trình diễn báo cáo. (hình 4)Bấm con chuột vào Stepped làm việc mục Layout và chọn Portrait Oriention;Bấm loài chuột vào Next;Bấm chuột vào Bold;Bấm loài chuột vào Next.

*

Hình 4.Chọn cách sắp xếp các bạn dạng ghi và kiểu trình bày báo cáo

Bước 6: lưu báo cáoNhập tên report là Bai tap 1;Bấm chuột lựa chọn Preview the report để xem kết quả của báo cáo; (hình 5)Nháy con chuột vào Finish( ightarrow)Thông báo kết quả.

*

Hình 5.Đặt tên mang đến báo cáo

Bước 7.

Chỉnh sửa report chọn Design View;Khi đã trong cơ chế thiết kế Design View nháy nút lệnh Print Preview để xem kết quả;Thêm ô Text Box nhằm tính hàm Count cho trường GT.

Bài 2

Sử dụng csdl QuanLi_HS, tạo report in danh sách học sinh có điểm trung bình mỗi môn từ 6,5 trởlên.

Gợi ý có tác dụng bài:

Bài này có hai nhiệm vụ chính rất cần phải thực hiện:

Chọn ra list cách học sinh có điểm trung bình từng môn >=6,5;Lập báo cáo trên list được lựa chọn ra.

a. Công việc để sinh sản mẫu hỏi: lựa chọn những học sinh có điểm trung bình từng môn >=6,5:

Bước 1.Mở CSDLQuanLi_HS;Bước 2.Bấm chuột chọn vàoQueries;Bước 3.Bấm loài chuột vàoCreate query in design view;Bước 4.Bấm con chuột vào bảngHoc_sinhtrong cửa ngõ sổShow tablevà lựa chọn lệnhAdd;Bước 5.Bấm loài chuột vào nútCloseđể ngừng hoạt động sổShow table;Bước 6.Bấm đúp chuột vào tên trường:Hoten,Ten,Toan,Li,Hoa,Van,Tin. Trên dòngCriteriacủa cộtToan,Li,Hoa,Van,Tingõ biểu thức điều kiện>=6.5;Bước 7.Lưu mẫu mã hỏi cùng với tênDSHSKHA

VàoFile( ightarrow)Save( ightarrow)Đặt tên cho mẫu hỏi( ightarrow)NháyOK.

Bước 8.Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể tiến hành mẫu hỏi. Công dụng được kết xuất bên trên trang dữ liệu của mẫu mã hỏi.

b. Lập report in list những học viên trong mẫu mã hỏi được chế tác ra:

Bước 1. lựa chọn đối tượngReports, nháy lưu ban vào mụcCreate report by using wizard.Bước 2:Chọn nguồn dữ liệu đưa vào report (DSHSKHA) với chọn phần nhiều trường (Hodem,Ten) buộc phải đưa vào báo cáo bằng cách nháy nút
*
.Bước 3. Không đội dữ liệu, lựa chọn Next;Bước 4. Không lựa chọn trường để sắp đến xếp, lựa chọn Next;Bước 5:Chọn cách sắp xếp các bản ghi cùng kiểu trình diễn báo cáo. (hình 4)Bấm chuột vàoSteppedở mụcLayoutvà chọnPortraitOriention;Bấm loài chuột vàoNext;Bấm con chuột vàoBold;Bấm loài chuột vàoNext.

Xem thêm: Các Đề Toán Lớp 6 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết, Top 100 Đề Thi Toán Lớp 6 Năm Học 2021

Bước 6:Lưu báo cáoNhập tên report làBai tap 2;Bấm chuột chọnPreview the reportđể xem hiệu quả của báo cáo;Nháy chuột vàoFinish( ightarrow)Thông báo kết quả.