Nội dung bài họcBảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tò mò về kết cấu bảng tuần hoàn: ô lượng tử, chu kì, nhóm nguyên tố.Nguyên tắc sắp đến xếp các nguyên tố chất hóa học trong bảng tuần hoàn.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học lớp 10


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Nguyên tắc chuẩn bị xếp các nguyên tố trong BTH

1.2.Cấu tạo ra của BTH các nguyên tố hóa học

1.3.Nhóm nguyên tố

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 7 Chương 2 chất hóa học 10


*

Hình 1:Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

Các yếu tố được thu xếp theo chiều tăng dần đều của điện tích hạt nhân nguyên tử.Các nguyên tố gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng.Các nguyên tố bao gồm số electron hóa trị trong nguyên tử giống hệt được xếp thành một cột.
1.2.1. Ô nguyên tố

*

Hình 2: Ô nguyên tố

Số vật dụng tự nguyên tố = số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân (Z) = số proton = số electron trong nguyên tử.

1.2.2.Chu kìChu kì là dãy các nguyên tố của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dầnSố sản phẩm tự của chu kì bằng số lớp electron vào nguyên tử.Bảng tuần trả gồm bao gồm 7 chu kì
STTNguyên tố bắt đầuNguyên tố kết thúcSố nguyên tố
1.H (Z = 1): 1s1He (Z = 2): 1s22
2.Li (Z = 3)Ne (Z = 10)8
3.Na (Z = 11)Ar (Z = 18)8
4.K (Z = 19)Kr (Z = 36)18
5.

Rb (Z =37)

Xe (Z = 54)

18
6.Cs (Z = 55)Rn (Z = 86)32
7.Fr (Z = 87)Chưa xác địnhChưa trả thiện

1.3. Nhóm nguyên tố


Nhóm yếu tắc là gồm các nguyên tố có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng tựa như nhau, nên đặc thù hóa học gần giống nhau được xếp thành một cột.

Nhóm nguyên tốNhóm A: nsanpb .Với a, b là số electron bên trên phân lớp s với p.Số lắp thêm tự của group bằng tổng thể electron lớp ngoài cùng: a + b

1 ≤ a ≤ 2 ; 0 ≤ b ≤ 6

Nhóm B:

(n – 1)dansb

Với b = 2 ,0 ≤ a ≤ 10Các nguyên tố team B là tập hợp những nguyên tố gồm electron hóa trị nằm trong phân lớp d cùng f.


Bài tập minh họa


Bài 1:

Nguyên tố X nằm trong chu kì 3, nhóm IIIA trong bảng HTTH. Vậy X có số hiệu nguyên tử là:

Hướng dẫn:

Chu kỳ 3⇒ gồm 3 lớp eNhóm IIIA⇒3 e lớp bên ngoài cùng cùng e cuối điền vào phân lớp p⇒1s22s22p63s23p1⇒p = 13

Bài 2:

A, B, C là các kim các loại chuyển tiếp và hầu hết thuộc chu kỳ 4 trong bảng tuần hoàn (ZABC). Biết rằng tổng số electron lớp bên ngoài cùng của A, B với C bởi 4; tổng cộng electron ở phần ngoài cùng với phân lớp sát không tính cùng của B là 8. Điều xác minh nào sau đây về A, B, C là đúng?

A.Tổng số electron của B2+và C2+là 51.

B.Công thức oxit tối đa của A có dạng A2O3.

C.Tổng số khối: MA+ MB+ MC= 79.

Xem thêm: Nguyên Tố As Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Nguyên Tố Hóa Học Là Gì

D.Cả A, B, C đều chức năng được với hỗn hợp H2SO4loãng có tác dụng giải phóng khí H2.

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của A, B, C có dạng:(3d^a4s^a4p^b)Do tổng số electron lớp ngoài cùng của A, B, C = 4 nên phải gồm hai nguyên tố có cấu hình electron phần bên ngoài cùng dạng 4s1và một nguyên tố còn lại 4s2Vì B có tổng số electron ở phần bên ngoài cùng và phân lớp sát không tính cùng là 8 bắt buộc B gồm cấu hình:(3d^64s^ 2)Vậy A là:(3d^54s^ 1)và C là:(3d^104s^ 1 ightarrow A: _24Cr; B: _26Fe; C: _29Cu)