Lý thuyết Hóa 10 bài bác 7. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

- hiệ tượng 1: Các yếu tố được xếp theo chiều tăng nhiều của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 10

- hình thức 2: Các nguyên tố có cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- phương pháp 3: Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là các electron có chức năng tham gia hình thành liên kết hóa học tập (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế xung quanh cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng call là ô nguyên tố.

- Số đồ vật tự của ô yếu tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của yếu tắc đó.

*
2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: tất cả 2 nguyên tố H(Z=1) đến He (Z=2).

- Chu kì 2: gồm 8 nguyên tố Li(Z=3)đến Ne (Z=10)

- Chu kì 3: tất cả 8 nguyên tố Na(Z=11)đến Ar (Z=18)

- Chu kì 4: tất cả 18 nguyên tố K(Z=19)đến Kr (Z=36)

- Chu kì 5: có 18 nguyên tố Rb(Z=37)đến Xe (Z=54)

- Chu kì 6: có 32 nguyên tố Cs(Z=55)đến Rn (Z=86)

- Chu kì 7: bắt đầu từ nguyên tố Fr (Z=87) mang đến nguyên tố có Z=110, đây là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân một số loại chu kì

- Chu kì 1,2,3 là các chu kì nhỏ.

- Chu kì 4,5,6,7 là những chu kì lớn.

⇒ Nhận xét:

- những nguyên tố trong cùng chu kì gồm số lớp electron cân nhau và bằng số thứ từ bỏ của chu kì.

- mở màn chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 hàng cuối bảng là 2 họ nguyên tố có thông số kỹ thuật electron đặc biệt: Lantan với Actini.

+ họ Lantan: có 14 nguyên tố đứng sau La (Z=57) trực thuộc chu kì 6.

+ bọn họ Actini: bao gồm 14 nhân tố sau Ac (Z=89) trực thuộc chu kì 7.

3. Nhóm nguyên tố

a) Định nghĩa

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố nhưng mà nguyên tử có cấu hình electron giống như nhau, vì vậy có đặc thù hóa học tương tự nhau cùng được thu xếp thành một cột.


b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân tách thành 8 nhóm A (đánh số từ bỏ IA đến VIIIA) và 8 nhóm B (đánh số từ bỏ IB mang đến VIIIB). Mỗi nhóm là 1 trong những cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố vào cùng một tổ có số electron hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm (trừ nhì cột cuối của group VIIIB).

* nhóm A:

- đội A tất cả 8 đội từ IA cho VIIIA.

- những nguyên tố nhóm A có nguyên tố s và nguyên tố p:

+ Nguyên tố s: team IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) cùng nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố p: đội IIIA đến VIIIA (trừ He).

- STT nhóm = Số e lớp không tính cùng = Số e hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

⟶nsa npb

⟶ĐK: 1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6

+ Số vật dụng tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b=8 ⇒Khí hiếm

+ Ví dụ:

*

* team B:

- nhóm B có 8 team được đặt số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB và IIB theo hướng từ trái sang nên trong bảng tuần hoàn.

- đội B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Trường Thpt Trường Chinh Tphcm Có Tốt Không? Trường Thpt Trường Chinh

- đội B gồm các nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT nhóm = Số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc team VIIIB)