Bài học sẽ giúp các em biết cách thu gọn gàng bảng số liệu thống kê thuở đầu lại thành một bảng bắt đầu gọi là bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu.

Bạn đang xem: Bảng tần số


BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU

I/ nắm tắt lý thuyết

1. Có mang bảng “tần số”:

- từ bảng tích lũy số liệu thống kê ban đầu có thể lập bảng “tần số”.

- Bảng “tần số” còn được gọi là bảng trưng bày thực nghiệm của vệt hiệu.

- Ta hoàn toàn có thể lập bảng “tần số” theo mô hình “ngang” (dòng) hoặc theo hình thức “dọc” (cột).

Ví dụ:

+ Dạng “ngang” (dòng):

*

+ Dạng “dọc” (cột):

*

2. Công dụng của bảng “tần số”:

Bảng "tần số" giúp người điều tra dễ bao hàm nhận xét chung về việc phân phối những giá trị của tín hiệu và tiện nghi cho việc đo lường và tính toán sau này.

II/ bài bác tập

Bài 1: Trò đùa toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và những các bạn có thuộc tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền hiệu quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

*

Phương pháp:

Căn cứ vào thời điểm tháng sinh của chúng ta trong lớp của mình để tìm kiếm tần số tương ứng. Tiếp nối điền tác dụng vào bảng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Căn cứ vào tháng sinh của các bạn trong lớp của chính mình để tìm kiếm tần số tương ứng. Tiếp nối điền tác dụng vào bảng. Chẳng hạn điều tra tháng, năm sinh của một tờ tại một ngôi trường trung học cơ sở, ta gồm bảng những thống kê số liệu lúc đầu như sau:

*

Tìm tần số mon sinh của các bạn trong lớp. Để lúc lập bảng tần số không nhần lẫn, ta kê ra toàn bộ các giá bán trị khác biệt của dấu hiệu (các tháng từ 1 - 12) lần lượt đọc tháng sinh từ trên xuống. Từng lần gặp mặt tháng nào ta gạch ốp vào cột tháng đó một vạch. Sau khoản thời gian vạch xong, ta đếm số vạch của từng cột nhằm ghi thành bảng "tần số" như sau:

*

Bài 2: Kết quả điều tra về nhỏ của 30 mái ấm gia đình thuộc một xóm được mang lại trong bảng sau:

*

a) tín hiệu cần khám phá ở đây là gì ? Từ đó lập bảng "tần số".

b) Hãy nêu một trong những nhận xét từ bảng trên về con số con của 30 mái ấm gia đình trong thôn (số bé của các mái ấm gia đình trong thôn hầu hết thuộc vào thời gian nào ? Số gia đình đông con, tức 3 nhỏ trở lên chỉ chiếm khoảng một tỉ lệ bao nhiêu ?)


Phương pháp:

- nhận ra dấu hiệu khảo sát dựa vào đề bài.

- Quan gần cạnh bảng số liệu xem gồm có giá trị nào của vết hiệu.

- Đếm coi mỗi giá chỉ trị mở ra bao nhiêu lần nhằm tìm tần số.

Lời giải chi tiết:

a) dấu hiệu cần tìm kiếm hiểu: Số nhỏ của từng gia đình.

Bảng "tần số" về số con:

*

b) Nhận xét: 

- Số con của mỗi mái ấm gia đình chủ yếu hèn thuộc vào mức từ 0 mang đến 4 tín đồ con.

- Số gia đình đông bé (từ 3 người con trở lên) là 7 chiếm tỉ lệ: 7/30 tức 23,3%.

Bài 3: Tuổi nghề (tính theo năm) của một trong những công nhân vào một phân xưởng được lưu lại ở bảng sau:

*

a) tín hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là từng nào ?

b) Lập bảng "tần số" cùng rút ra một số trong những nhận xét (số các giá trị của vệt hiệu, số những giá trị khác nhau, giá bán trị mập nhất, giá bán trị nhỏ nhất, giá bán trị tất cả tần số béo nhất, những giá trị thuộc vào lúc nào nhà yếu).

Phương pháp:

- nhận thấy dấu hiệu khảo sát dựa vào đề bài.

- Quan sát bảng số liệu xem bao hàm giá trị nào của vệt hiệu, cực hiếm nào béo nhất, quý giá nào nhỏ dại nhất.

- Đếm xem mỗi giá trị mở ra bao nhiêu lần để tìm tần số, từ kia lập được bảng tần số và rút ra được những nhận xét.


Lời giải chi tiết:

a) dấu hiệu: tuổi nghề của công nhân trong một phân xưởng. Số các giá trị: 25.

b) Bảng tần số về tuổi nghề:

*

Nhận xét:

- Số các giá trị của vệt hiệu: 25.

- Số những giá trị khác nhau: 10.

- giá bán trị lớn số 1 là 10, giá trị nhỏ dại nhất là 1.

- giá bán trị tất cả tần số lớn số 1 là 4.

- những giá trị nằm trong vào khoảng đa số từ 4 cho 7 năm.

Bài 4: Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm có được sau những lần bắn được lưu lại ở bảng sau:

*

a) tín hiệu ở đó là gì ? Xạ thủ đã phun bao nhiêu phân phát ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số trong những nhận xét.

Phương pháp:

- nhận biết dấu hiệu khảo sát dựa vào đề bài.

- Quan cạnh bên bảng số liệu xem xạ thủ đã phun bao nhiêu phát.

- Đếm coi mỗi giá bán trị xuất hiện thêm bao nhiêu lần để tìm tần số, từ kia lập được bảng tần số với rút ra được những nhận xét.

Lời giải chi tiết:

a) vệt hiệu: điểm số của những lần bắn súng.

Xạ thủ vẫn bắn: 30 phát

b) Bảng "tần số":

*

Nhận xét:

- Xạ thủ đã bắn 30 phát.

- Số điểm các lần bắn từ bỏ 7 điểm đến lựa chọn 10 điểm.

- Điểm bắn hầu hết từ 8 điểm đến lựa chọn 10 điểm.

- Điểm bắn một lần là 9 điểm chỉ chiếm tỉ lệ tối đa (10 lần) 


- Bắn đạt điểm 10 là 8 lần chiếm phần 26,7%.

Bài 5: Thời gian giải một việc (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi vào bảng sau:

*

a) tín hiệu ở đây là gì ? Số những giá trị là từng nào ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số trong những nhận xét.

Phương pháp:

- phân biệt dấu hiệu khảo sát dựa vào đề bài.

- Quan cạnh bên bảng số liệu xem gồm có giá trị làm sao của vết hiệu.

- Đếm xem mỗi giá bán trị mở ra bao nhiêu lần nhằm tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số cùng rút ra được các nhận xét.

Lời giải chi tiết:

a) dấu hiệu: thời gian giải một việc của một học tập sinh.

Số quý giá là: 35.

b) Bảng "tần số"

*

Nhận xét:

- thời gian giải 1 việc của 35 học sinh chỉ thừa nhận 8 quý giá khác nhau.

- học viên giải bài nhanh nhất hết 3 phút (có 1 học sinh)

- học sinh giải muộn nhất hết 10 phút.

Xem thêm: Bài Văn Biểu Cảm Về Loài Cây Em Yêu Cây Phượng, Cảm Nghĩ Về Loài Cây Em Yêu

- thời gian giải kết thúc chủ yếu từ 6 mang lại 8 phút.

Tải về