- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp những số tự nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập đúng theo conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ cùng phép chiaBài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: máy tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc điểm chia hết của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết mang đến 2, đến 5Bài 12: tín hiệu chia hết mang đến 3, đến 9Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước phổ biến và bội chungBài 17: Ước chung phệ nhấtBài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtÔn tập chương một số học

Mục lục

Sách Giải Sách bài bác Tập Toán 6 bài 5: Phép cùng và phép nhân giúp bạn giải những bài tập vào sách bài xích tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 43 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1:
Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân nhằm tính:

a. 81 + 243 + 19

b. 168 + 79 + 132

c. 5.25.2.16.4

d. 32.7 + 32.53

Lời giải:

a. 81 + 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343

b. 168 + 79 + 132 = (168 + 132) + 79 = 300 + 79= 379

c. 5.25.2.16.4 = (5.2).(25.4).16 = 10.100.16 = 1000.16 = 16000

d. 32.47 + 32.53 = 32.(47 + 53) = 32.100 = 3200

Bài 44 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1: tìm số tụ nhiên x biết:

a. ( x – 45 ).27 = 0

b. 23.( 42- x) = 23

Lời giải:

a. ( x – 45).27 =0 ⇒ x – 45 = 0 ⇒ x = 45

b. 23.(42 – x ) = 23 ⇒ 42 – x = 1 ⇒ x = 42

Bài 45 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1: Tính nhanh: A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

Lời giải:

A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

= ( 26 + 33) + ( 27 + 32 ) + ( 28 + 31 ) + ( 29 + 30)

= 59 + 59 + 59 + 59 = 59.4 = 236

Bài 46 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1: Tính nhanh bằng phương pháp áp dụng tính chất phối hợp của phép cộng: 997 + 37; 49 + 194

Lời giải:

997 + 37 = (997 + 3) + 34 = 1000 + 34 = 1034

49 + 194 = 43 + ( 6 + 194) = 43 + 200 = 243

Bài 47 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1: trong những tích sau, tìm những tích đều bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích:

11.18; 15.45; 11.9.2; 45.3.5; 6.3.11; 9.5.15

Lời giải:

Ta có: 11.9.2 = 11.18

6.3.11 = 18.11

Vậy 11.18 = 11.9.2 = 6.3.11

Ta có: 45.3.5 = 45.15

9.5.15 = 45.15

Vậy 15.45 = 45.3.5 = 9.5.15

Bài 48 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: Tính nhẩm bằng cách:

a. Áp dụng tính chất phối hợp của phép nhân: 17.4; 25.28

b. áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 13.12; 53.11; 39.101

Lời giải:

a. 17.4 = 17.2.2 = 34.2 = 68

25.28 = 25.4.7 = 100.7 = 700

b. 13.12 = 13.(10 + 2) = 13.10 + 13.2 = 130 + 26 = 156

53.11 = 53.(10 + 1) = 53.10 + 53.1 = 530 + 53 = 583

Bài 49 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac:

8.19; 65.98

Lời giải:

Ta có: 8.19 = 8.(20 – 1) = 8.20 – 8.1 = 160 – 8 = 152

65.98 = 65.(100 – 2) = 65.100 – 65.2 = 6500 – 130 = 6370

Bài 50 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: Tính tổng của số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có ba chữ số không giống nhau và số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có bố chữ số không giống nhau.

Bạn đang xem: Bài tập về phép cộng và phép nhân lớp 6

Bạn đã xem: bài tập về phép cộng và phép nhân toán 6

Lời giải:

Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có bố chữ ố khác nhau là: 102

Số tự nhiên lớn tuyệt nhất có bố chữ số khác nhau là 987

Ta có: 102 + 987 = 1089

Bài 51 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: viết các thành phần của tập thích hợp M các số thoải mái và tự nhiên x, biết rằng:

x = a + b

a ∈ 25;38, b ∈ 14;23

Lời giải:

M = 39; 48; 52; 62

Bài 52 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: kiếm tìm tập hợp những số tự nhiên x sao cho:

a. A + x = a

b. A + x > a

c. A + x a (**) ⇔ x > a – a

(chuyển a trường đoản cú vế trái sang vế phải và đổi dấu)

⇔ x > 0 (hay x ∈ N*)

Vậy tập hợp các số tự nhiên x vừa lòng (**) là: N*

c. A + x Bài 53 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: hãy viết coi vào số 12345 một dấu “+” sẽ được một tổng bằng 60Lời giải:

12 + 3 + 45 = 60

Bài 54 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: vắt dấu * bằng những chữ số ưng ý hợp:

** + ** = *97

Lời giải:

Vì số *97 tất cả chữ sô sản phẩm dơn vị là 7 nên tổng của nhì chữ số hàng đơn vị của mỗi số hạng là 3 + 4 hoặc 8 + 9

Nếu tổng của nhì chữ số hàng đơn vị là 3 + 4 thì chữ số hàng chục của tổng không thể là *9. Bởi vậy, tổng của nhì chữ số hàng đơn vị chức năng phải là 8 + 9. Hai chữ số hàng chục là 9 + 9.

Ta có: 98 + 99 = 99 + 98 = 197

Bài 55 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: điền vào vị trí trống vào bảng giao dịch thanh toán điên thoại tự động năm 1999:


*

*

Bài 56 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: Tính nhanh:

a. 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3

b. 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41

Lời giải:

a. 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 = 24.31 = 24.42 + 24.27

= 24. ( 31 + 42 + 27) = 24.100 = 2400

b. 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41 = 36.(28 + 82) + 64.(69 + 41)

= 36.110 + 64.110 = 110.( 36 + 64 ) =110 .110 = 11000

Bài 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1: Thay các dấu * và các chữ bởi các chữ số ưa thích hợp.


*

Lời giải:

a. Số ở hàng đơn vị chức năng : 9.3 = 27

Ở hàng trăm ta có: 9* + 2 = có chữ số tận cùng bằng 7 đề nghị 9* có chữ số tận cùng bởi 5. Suy ra chữ số hàng trăm của số bị nhân là 5

chữ số hàng nghìn của tích là 6(9.8 + 4 = 76)

Vậy ta có phép tính:


*

b. Bởi a.a bao gồm chữ số tận cùng bằng a nên a ∈ 0;1;5;6

Vì tích aaa.a là một số trong những có bôn chữ số cần a > 3

Ta có: 555.5 = 2775 bài 58 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1: ta kí hiệu n! ( đọc là n giai thừa) là tích của n số thoải mái và tự nhiên liên tiếp tính từ lúc 1, có nghĩa là n! = 1.2.3…n. Hãy tính:a. 5!

b. 4! – 3!

Lời giải:

a. 5! = 1.2.3.4.5 = 120

b. 4! – 3! = (1.2.3.4) – (1.2.3) = 24 – 6 = 18

Bài 59 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1: xác định dạng của các tích sau:

a. Ab.101

b. Ab.7.11.13

Lời giải:

ab.101 = abab

abc.7.11.13 = abc.1001= abcabc

Bài 60 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1: so sánh a và b mà quanh đó giá trị ví dụ của chúng:

a = 2002.2002; b = 2000.2004

Lời giải:

Ta có: a = 2002.2002 = 2002.(2000 + 2) = 2002.2000 + 2002.2

b = 2000.2004 = 2000.(2002 + 2) = 2000.2002 + 2000.2

vậy a > b

Bài 61 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1:

a. Cho thấy 37.3 = 111. Hãy tính nhanh : 37.12

b. Cho thấy thêm 15873.7 = 111111. Hãy tính cấp tốc 15873.21

Lời giải:

a. Ta có: 37.12 = 37.3.4 = 11.4 = 444

b. Ta có: 15873.21 = 15 873.7.3 = 111111.3 = 333333

Bài 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1: Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x – 3) = 0. Số x bằng:

(A) 0;

(B) 3;

(C) Số tự nhiên bất kì;

(D) Số tự nhiên bất kì lớn rộng hoặc bằng 3.

Xem thêm: Lợi Ích Của Việc Tạo Bài Trình Chiếu Dựa Trên Một Mẫu Có Sẵn Là Gì

Lời giải:

Bài 5.2 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1: Tính 2 + 4 + 6 + 8 + … + 100.

Lời giải:

2 + 4 + 6 + 8 + … + 100 = 2550


*

- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp các số tự nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập thích hợp conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ với phép chiaBài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: thứ tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc điểm chia không còn của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết đến 2, đến 5Bài 12: tín hiệu chia hết cho 3, mang lại 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số ra quá số nguyên tốBài 16: Ước bình thường và bội chungBài 17: Ước chung lớn nhấtBài 18: Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương một số ít học