Công thức tính pH và giải đáp giải bài tập về độ pH

Chủ đề từ bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu và phân tích về độ PH với các công thức tính pH. Như những em đã biết, pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion H+ trong dung dịch, vị vậy là độ axít hay bazơ của nó. Các dung dịch nước có giá trị pH 7 được xem như là có tính kiềm. Để xác định được độ pH, họ cùng xem thêm qua một vài công thức tính pH trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về ph của dung dịch


*


Phân loại bài tập tính pH

Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịchDạng 2: pha trộn dung dịchCông thức tính nhanh bài tập độ pHMột số việc áp dụng

Phân loại bài bác tập tính pH

+ Tính quý giá pH của dung dịch

+ trộn lẫn dung dịch

Dạng 1: Tính quý hiếm pH của dung dịch

Phương pháp giải

+ Tính pH của dung dịch axit: xác minh nồng độ mol/l của ion H+ trong hỗn hợp ở trạng thái cân bằng pH=-lg()

+Tính pH của hỗn hợp bazơ: xác định nồng độ mol/l của ion OH- trong hỗn hợp ở trạng thái cân đối pH, hoặc pH = 14-pOH= 14+lg().

Ví dụ: mang đến dung dịch A là một trong hỗn hợp: H2SO4 2*10^(-4) M cùng HCl 6*10^(-4)M đến dung dịch B là 1 trong những hỗn hợp: NaOH 3.10-4M cùng Ca(OH)2 3,5.10-4M

a) Tính pH của hỗn hợp A cùng dung dịch B

b) Trộn 300ml dung dịch A với 200ml hỗn hợp B được hỗn hợp C. Tính pH của hỗn hợp C.

Lời giải

a) Ta có nồng độ H+ trong A: = 2 * 2*10^(-4) + 6*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pH = 3

Ta tất cả nồng độ OH- trong B: = 3*10^(-4) + 2 * 3,5*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pOH = 3 => pH = 14 – 3 =11

b) trong 300ml hỗn hợp A gồm số mol H+ là:

n = cm * V = 0,3 * 0,001 mol

Trong 200 ml hỗn hợp B gồm số mol OH- là:

n = centimet * V = 0,2* 0,001 mol

Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3 * 0,001 – 0,2* 0,001 = 10^(-4) mol


Dạng 2: trộn lẫn dung dịch

Phương pháp giải

+ Sử dụng cách thức đường chéo, ghi nhớ: Nước bao gồm C% hoặc centimet =0.

+ vấn đề thêm, cô khô nước làm thay đổi nồng độ mol/l và không làm biến hóa số mol chất. Tính toán theo số mol chất.

Ví dụ: Dung dịch HCl tất cả pH=3. Hỏi cần pha loãng hỗn hợp HCl đó bằng nước từng nào lần và để được dung dịch HCl tất cả pH = 4. Giải thích?

Lời giải:

Giả sử dung dịch HCl ban đầu có thể tích V1 (l), pH = 3.

Số mol H+ ban sơ là V1 * 10^(-3) mol

Thể tích H2O đề nghị thêm vào là V2 (lít).

Số mol H+ trong dung dịch pH= 4 là (V1 + V2 ).10^(-4)

Việc pha loãng hỗn hợp chỉ làm chuyển đổi nồng độ mol/l chứ không hề làm biến hóa số mol H+.

Vì vậy : (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 => 9 V1 = V2

Vậy phải pha loãng hỗn hợp gấp 10 lần (nước cung ứng gấp 9 lần thể tích ban đầu)

Công thức tính nhanh bài bác tập độ pH

a) cách làm tính pH của hỗn hợp axit yếu hèn HA.( Ví dụ: HF, HCOOH, CH3COOH…)

pH = (log Kaxit + log Caxit )= -log (α.Caxit)

Trong đó:  là độ điện li

Ka : hằng số phân li của axit

Ca : mật độ mol/l của axit ( Ca 0,01 M )

b) phương pháp tính pH của hỗn hợp bazơ yếu BOH. ( Ví dụ: NH3, CH3-NH2, …)

pH = 14+(log Kbazơ + log Cbazơ )

Trong đó:  Kbazo : hằng số phân li của bazơ

Cbazo : nồng độ mol/l của bazơ

c) cách làm tính pH của dung dịch axit yếu đuối HA cùng muối NaA. (Ví dụ: HF cùng NaF, HCOOH cùng HCOONa, CH3COOH và CH3COONa…)

pH = -(log Kaxit + log )

Ca : nồng độ mol/l của axit

Cm : mật độ mol/l của muối


Một số câu hỏi áp dụng

Ví dụ 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M sống 250C . Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5

Giải.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logKa + logCa )  = – (log1,8. 10-5  + log0,1 ) = 2,87

Ví dụ 2: Tính pH của hỗn hợp HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). đến độ điện li của HCOOH trong hỗn hợp là = 2 %

Giải

Ta bao gồm : cm = = = 0,1 M

Áp dụng bí quyết giải nhanh.

pH = – log (Ca ) = – log (.0,1 ) = 2,7

Ví dụ 3: Tính pH của hỗn hợp NH3 0,1 M . đến KNH = 1,75. 10-5

pH = 14 + (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13

Ví dụ 4:( KB 2009). Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M với CH3COONa 0,1 M nghỉ ngơi 250C. Biết KCHCOOH = 1,75. 10-5, bỏ qua sự điện li của H2O.

Giải.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,75. 10-5  + log) = 4,76

Ví dụ 5:( CHUYÊN-VINH LẦN 3-2011). Cho lếu láo hợp gồm CH3COOH 0,05 M với CH3COONa 0,05 M ở 250C. Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5  , bỏ qua mất sự điện li của H2O.

Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 5,12 B. 4,85 C. 4,74 D. 4,31

Giải.

Áp dụng cách làm giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,8. 10-5  + log) = 4,74 => C đúng.

Ví dụ 6: (CHUYÊN-VINH LẦN 2-2011). Cho tất cả hổn hợp đung dịch X tất cả HF 0,1 M với NaF 0,1 M làm việc 250C. Biết KHF = 6,8. 10-4  , bỏ lỡ sự điện li của H2O.

Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 4,25 B. 1,58 C. 3,17 D. 3,46

Giải.

Cách 1: Áp dụng bí quyết giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log6,8. 10-4  + log) = 3,17 => C đúng.

Cách 2: Giải thông thường xem có mất quá nhiều thời gian hơn không nhé,

PtpưHFH+ +F– KHF = 6,8. 10-4
Ban đầu0,100,1
xxX
Cân bằng0,1-xX0,1+x

Ta có

=> C đúng.

Ví dụ 7: Dung dịch CH3COOH 0,1 M. Bao gồm độ năng lượng điện ly α =1% .Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,2 B. 3 C. 3,17 D. 2

Giải.

Áp dụng bí quyết giải nhanh.

pH = -log(α.Caxit) = -log(0,01.0,1) = 3 => B đúng.

Ví dụ 8: Dung dịch cất 3,00 gam CH3COOH vào 250ml dung dịch .Biết MCH3COOH=60,05. Ka=10-4,75. Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,2 B. 2,4 C. 3,4 D. 2,7

Giải.

Tính toán bình thường ta được dung dịch tất cả nồng độ là 0,2 M

Áp dụng cách làm giải nhanh => D đúng

Cách viết phương trình điện li.

Xem thêm: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội Tuyển Giáo Viên 2019, Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Thanh Xuân

Giải bài tập Ancol.

Chúng ta vừa search hiểu hoàn thành một số dạng bài xích thường gặp trong câu hỏi tính độ pH. Đặc biệt là công thức tính độ pH theo phương pháp tính nhanh, giúp bọn họ giải quyết những bài bác tập chắn chắn nghiệm nhanh lẹ và chính xác nhất. Kế bên ra, còn tồn tại một số lấy ví dụ minh họa và những câu trắc nghiệm của những trường chuyên, nhằm lý thuyết những ánh nhìn xa rộng và sẵn sàng tư tưởng mang lại những thắc mắc thi, tốt nhất là vào kì thi trung học thêm quốc gia. Chúc các em tiếp thu kiến thức thật tốt!