Nếu theo thứ tự mắc điện trở R1 = 2 với R2 = 8 vào một trong những nguồn năng lượng điện một chiều bao gồm suất điện đụng E, r thì hiệu suất tỏa sức nóng trên các điện trở là như nhau. Hãy tính năng lượng điện trở trong của mối cung cấp điện.
Bạn đang xem: Bài tập vật lý 11 chương 2 nâng cao

*

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG II-LÝ 11 NCBài 1:Cho mạch điện như hình vẽ.(HII.1) ξ = 12V; r = 1 Ω . Rb là biến hóa trở. 1. Điều chỉnh R để hiệu suất mạch ngoại trừ là 11W. Tính cực hiếm R tương ứng. Tính hiệu suất của lẩn thẩn ồn trongtrường đúng theo này. 2. Phải điều chỉnh R có mức giá trị là bao nhiêu để công suất trên R là lớn số 1 .Khi kia ampekê ch ỉ bao nhiêu?Bài 2:Cho mạch điện như hình vẽ(HII.2) ξ = 12V; r = 3 Ω ; R1 = 12 Ω . Hỏi R2 bằng bao nhiêu để năng suất mạchngoài là lớn số 1 ? Tính hiệu suất này.Bài 3:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. (HII.3): ξ = 24V; r = 6 Ω ; R1 = 4 Ω . R2 là vươn lên là trở. Hỏi R2 bởi bao nhiêu đểcông suất: 1. Mạch xung quanh lớn nhất. Tính công suất nguồn trong trường thích hợp này. 2. Trên R2 bự nhất. Tính công suất này.Bài 4:Cho mạch năng lượng điện như mẫu vẽ (HII.4): ξ = 12V; r = 1 Ω ;R1 = 6 Ω ; R3 = 4 Ω ;R2 là trở thành trở.Hỏi R2 bởi baonhiêu để: 1.công suất mạch không tính lớn nhất. 2.công suất bên trên R2 là béo nhất.Tính năng suất này E,r E,r E,r E,r A R1 A R1 R3 R2 R1 R2 R R2 HII.1 HII.3 HII.4 HII.2Bài 5:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ( HII.5),cho biết R1=10 Ω,R2=15 Ω,R3=6 ΩR4=3 Ω,nguồn có suất điện hễ ξ=20V,điện trở vào r=1 Ω,ampe kế tất cả điện trở không đáng kể. 1.Hãy cho thấy thêm chiều của loại điện qua ampe kế cùng số chỉ của ampe k ế là bao nhiêu 2.Thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở khôn cùng lớn,hãy xác minh số chỉ của vôn kế lúc đó là bao nhiêu?(ĐS: IA=0.59 A,dòng điện chạy từ C đến D, Vôn kế chỉ 3.67 V)Bài 6: mang lại mạch điện như hình vẽ(HII.6),cho biết R1=3 Ω,R2=7 Ω,R3=6 ΩR4=9 Ω, nguồn gồm suất điện đụng ξ=14V,điện trở trong r=1 Ω 1.Tính cường độ cái điện chạy vào mạch chính và cường độ 2.Dòng điện qua mỗi năng lượng điện trở 3.Hiệu điện nỗ lực UAB với UMN 4.Công suất tỏa sức nóng trên các điện trở 5.Hiệu suất của nguồn điện(ĐS:I=2A,I1=I2=1.2A,I3=I4=0.8A,UAB=12V,UMN=1,2V)Bài 7:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ(HII.7),các nguồn giống nhau mỗi nguồn gồm suất điện động ξ =3 V,điện trởtrong r=0.25 Ω,trên đèn bao gồm ghi 6V-6W, năng lượng điện trở R1=4 Ω,R2=5 Ω,R3=5 Ω,R4=4 Ω, 1.Hãy cho biết thêm đèn đã sáng như thế nào? 2.Để đèn sáng bình thường thì ta rất cần được thay điên trở R1 bằng một điện trở R’ có giá trị là bao nhiêu?(ĐS:đèn quý phái yếu, R’=1.5 Ω) R2 R1 R3 R1 M B A C B A B A R1 Đ R4 A + X + R3 R1 X R2 R4 R2 R3 N R4 H × 4.5 nh D R3 R2 Q R1 X R2 R3 H × 4.5 nh H.2.21a ,r ,r HII.5 HII.6 HII.7Bài 8: 1. Giả dụ lần lượt mắc điện trở R1 = 2Ω và R2 = 8Ω vào một trong những nguồn năng lượng điện một chiều tất cả suất điện động E, r thìcông suất tỏa sức nóng trên các điện trở là như nhau. Hãy tính điện trở vào của dại ồn điện. 2. Người ta mắc tuy vậy song R1 cùng R2 rồi mắc tiếp liền chúng với năng lượng điện trở Rx để tạo ra thành mạch không tính của nguồnđiện trên. Hỏi Rx phải bởi bao nhiêu thì công suất tỏa nhiệt nghỉ ngơi mạch không tính là mập nhất? 3. Hiện thời người ta lại mắc điện áp nguồn trên và R 1, R2 vào mạch điện như hình vẽ.( HII.8) trong đó R3 = 58,4Ω ;R4 = 60Ω , ampe kế A có điện trở không đáng kể. Hỏi ampe k ế chỉ bao nhiêu. Hiểu được su ất đi ện đ ộng c ủa gàn ồnđiện E = 68V.Bài 9: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. (HII.9).Trong đó: E1 = E2 = 6V; r1 = 1Ω ; r2 = 2Ω , R1 = 5Ω ; R2 = 4Ω . Vôn kế V(điện trở hết sức lớn) chỉ 7,5V. Tính:1.Hiệu điện chũm UAB giữa A và B.2.Điện trở R.3.Công suất và năng suất của từng nguồn.Bài 10: cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ (HII.10)E1 = 12,5V; r1 = 1Ω ; E2 = 8V; r2 = 0,5Ω , R1 = R2 = 5Ω ; R3 = R4 = 2,5Ω ; R5 = 4Ω ; RA = 0,5Ω . E1, r1Tìm cường độ mẫu điện qua các điện trở cùng số chỉ của ampe k ế. R1 R5 D E1, r1 V R1 R3 R2 E2, r2 A B A B A R4 E2, r2 E, r R4 R3 R2 B C A R A R1 R2 HII.9 HII.10 HII.8Bài 11: mang lại mạch điện tất cả sơ thứ như hình vẽ(HII.11), trong các số ấy nguồn điện tất cả suất điện cồn E, năng lượng điện trở trong r =2Ω ; đèn Đ: 12V-12W; R1 = 16Ω ; R2 = 18Ω ; R3 = 24Ω . Bỏ điện trở của dây nối. Điều chỉnh để đèn sáng sủa bình thườngvà đạt năng suất tiêu thụ cực đại. Tính Rb cùng E.Bài 12: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ(HII.12). Mối cung cấp điện tất cả suất điện rượu cồn E = 15V. Những điện trở R 4 = R3 = 4Ω , R1= R2 = R5 = 2Ω . Biết rằng khi khóa K1 ngắt, khóa K2 đóng thì vôn kế V chỉ 2V; khi khóa K1 cùng K2 gần như ngắt thì vônkế V chỉ 2,5V. 1.Tính năng lượng điện trở vào của mối cung cấp điện. Tính R6. 2.Nếu đóng cả hai khóa thì vôn kế chỉ bao nhiêu?Vôn kế tất cả điện trở vô cùng lớn, các khóa cùng dây nối bao gồm điện trở nhỏ không xứng đáng kể.Bài 13: đến mạch điện như mẫu vẽ (HII.13), trong các số ấy r1 = r2 = ; RA1 = RA2 = ; E1 = 5E2. Làm lơ điện trở của dây nốivà khóa K. Khi K đóng, số chỉ của ampe kế A2 là 1A.

Xem thêm: Thầy Cô Hãy Cho Biết Câu Hỏi Tự Luận Có Những Dạng Nào? Đặc Điểm Của Mỗi Dạng Đó?

Xác định số chỉ những ampe kế lúc K mở và khi K đóng. E, r E, r R1 R1 E1, r1 A C D A B R2 R3 R3 R2 R V Rb R B X B A1 A K R5 R4 R R HII.11 R R6 K2 A2 E2, r2 K1 HII.12 HII.13