C: năng lượng điện dung (F)Q: điện tích của tụ (C)U: hiệu điện vắt của tụ (V)S: diện tích phần đối lập nhau của phiên bản tụ (m2)ε: hằng số điện môid: khoảng cách giữa hai bạn dạng tụ (m)Đơn vị dẫn suất: 1pF =10-12F; 1nF =10-9F; 1µF =10-6F

Điện dung của bộ tụ năng lượng điện ghép tuy vậy song: C = C1 + C2 + C3

Điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp: 


Bài tập 1. Một tụ điện tất cả ghi 100nF – 10V

a/ cho biết chân thành và ý nghĩa của số lượng trên. Tính điện tích cực lớn của tụ .

Bạn đang xem: Bài tập tụ điện mắc nối tiếp và song song

b/ Mắc tụ bên trên vào nhì điểm gồm hiệu điện cầm cố U = 8V. Tính điện tích của tụ khi đó.

c/ muốn tích đến tụ điện một điện tích là 0,5µC thì cần phải đặt giữa hai bạn dạng tụ một hiệu điện cố là bao nhiêu.


*


Bài tập 2. Tụ xoay bao gồm điện dung thay đổi từ C1 = 30pF mang lại C2 = 120pF khi góc xoay α biến đổi thiên tự 0o cho 90o. Viết biểu thức phụ thuộc của điện dung vào góc xoay. Biết điện dung của tụ luân chuyển là hàm hàng đầu của góc luân chuyển α


*


Bài tập 3. Một tụ điện phẳng có diện tích S = 100cm2, khoảng cách hai bạn dạng là d = 1mm, giữa hai bạn dạng là lớp điện môi bao gồm ε = 5.

a/ Tính điện dung của tụ điện

b/ dùng nguồn U = 100V nhằm nạp điện cho tụ, tính năng lượng điện tích mà lại tụ tích được.


*


Bài tập 4. Hai phiên bản của một tụ điện phẳng là các hình tròn, tụ điện được tích điện sao để cho điện trường vào tụ bởi 3.105V/m. Lúc ấy điện tích của tụ điện là Q = 100nC. Hãy tính bán kính của những bản. Mang lại biết bên trong tụ năng lượng điện là ko khí.


*


Bài tập 5. Hai bản tụ điện phẳng bao gồm dạng hình trụ bán kính R = 2cm, đặt trong ko khí, khoảng cách giữa hai phiên bản d = 2mm.

a/ Tính năng lượng điện dung của tụ điện đó.

b/ rất có thể tích mang lại tụ một năng lượng điện tích lớn nhất là từng nào để tụ không biến thành đánh thủng? cho thấy điện trường tấn công thủng đối với không khí là 3.106V/m


*


Bài tập 6. Tụ năng lượng điện phẳng tất cả hai phiên bản tụ hình vuông cạnh a = 20cm, đặt phương pháp nhau d = 1cm, hóa học điện môi thân hai bản là thủy tinh bao gồm ε = 6. Hiệu điện vậy giữa hai phiên bản tụ U = 50V.

a/ Tính năng lượng điện dung của tụ điện

b/ Tính năng lượng điện của tụ điện.


Bài tập 7. Một tụ điện phẳng bao gồm 2 phiên bản tụ phương pháp nhau d = 2mm. Tụ năng lượng điện điện bên dưới hiệu điện gắng U = 100V. điện thoại tư vấn σ là mật độ điện tích trên bạn dạng tụ với được đo bằng thương số Q/S (Q à điện tích, S là diện tích). Tính mật độ điện tích σ bên trên mỗi bản tụ trong hai trường hợp

a/ Điện môi là ko khí.

b/ Điện môi dầu hỏa bao gồm ε = 2


Bài tập 8. Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một mối cung cấp điện có hiệu điện cầm cố 50V. Ngắt tụ điện thoát khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng lên gấp hai so với thời điểm đầu. Tính hiệu điện cố của tụ năng lượng điện khi đó.


Bài tập 9. Một tụ năng lượng điện (điện môi là không khí) có điện dung C = 0,5µF được mắc vào hai rất của nguồn điện bao gồm hiệu điện núm U1 = 300V.

a/ Tính điện tích của tụ

b/ Ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi vào không gian gian giữa hai bản tụ hóa học điện môi tất cả hằng số điện môi ε thì hiệu điện nạm U2 bây chừ là 50V. Xác định hằng số năng lượng điện môi ε.


Bài tập 10. Một tụ điện (điện môi là không khí) có điện dung C = 0,2µF được mắc vào hai rất của mối cung cấp điện gồm hiệu điện thay U = 200V.

a/ Tính hiệu điện cố gắng của tụ sau khi nhúng cả tụ điện vào trong dầu hỏa có hằng số năng lượng điện môi ε =2,

b/ Tính điện tích của tụ trước và sau thời điểm nhúng cả tụ năng lượng điện vào vào dầu hỏa bao gồm hằng số năng lượng điện môi ε = 2.


Bài tập 11. Tụ phẳng ko khí có điện dung C = 500pF, được tích điện cho hiệu điện nuốm U = 300V.

a/ Tính điện tích Q của tụ điện.

b/ Ngắt tụ điện khỏi nguồn. Nhúng tụ điện vào trong chất lỏng tất cả ε = 2. Tính năng lượng điện dung C1, điện tích q1 và hiệu điện vắt lúc đó.

c/ Vẫn nối tụ với nguồn. Nhúng tụ vào chất lỏng gồm hằng số điện môi ε = 2. Tính C2; q.2 và U2 khi đó.


Bài tập 12. Tụ phẳng không khí có điện dung C = 2pF, được tích điện mang đến hiệu điện cố U = 600V.

a/ Tính điện tích Q của tụ điện.

b/ Ngắt tụ năng lượng điện khỏi nguồn. Chuyển hai phiên bản tụ ra xa để khoảng cách tăng cấp 2 lần. Tính điện dung C1, điện tích q1 và hiệu điện rứa lúc đó.

c/ Vẫn nối tụ cùng với nguồn, đưa hai phiên bản tụ ra xa khoảng cách tăng vội 2 lần. Tính C2; q.2 và U2 lúc đó.


Bài tập 13. Một tụ điện phẳng ko khí, gồm hai bản hình tròn nửa đường kính R = 6cm đặt biện pháp nhau một khoảng tầm d = 0,5cm. Đặt vào hai bản một hiệu điện cố kỉnh U = 10V. Tính năng lượng điện dung, điện tích và tích điện của tụ điện.


Bài tập 14. Một tụ năng lượng điện phẳng có khoảng cách giữa hai bạn dạng là d = 1mm được nhúng chìm hẳn vào trong hóa học lỏng bao gồm hằng số năng lượng điện môi ε = 2. Diện tích s mỗi bạn dạng tụ là S = 200cm2. Tụ được mắc vào nguồn gồm hiệu điện nắm U= 200V. Tính độ đổi thay thiên tích điện của tụ khi chuyển tụ ra khỏi chất lỏng trong hai trường hợp.

a/ Tụ vẫn luôn luôn được mắc vào nguồn.

b/ Ngắt tụ ra khỏi nguồn trước khi đưa tụ thoát khỏi chất lỏng.


Bài tập 15. Một tụ điện có điện dung C = 6µF được mắc vào nguồn điện hiệu điện thay U = 100V. Sau thời điểm tụ được ngắt thoát khỏi nguồn, năng lượng điện của tụ năng lượng điện phóng qua lớp điện môi trong tụ điện đến khi kết thúc điện tích. Tính sức nóng lượng lan ra ở điện môi trong thời hạn phóng điện đó.


Bài tập 16. Một tụ điện có điện dung C = 5µF, được tích điện cho điện tích Q = 10-3C. Nối tụ năng lượng điện đó vào cỗ acquy tất cả hiệu điện thế không đổi U = 80V, phiên bản tích điện dương được nối vào rất dương, bản nối năng lượng điện âm được nối vào cực âm của cục ácquy. Hỏi năng lượng của bộ acquy khi đó tạo thêm hay giảm đi. Tăng giảm bao nhiêu.


Bài tập 17. Tụ phẳng bầu không khí được tích điện bằng nguồn điện bao gồm hiệu điện ráng không đổi U. Hỏi tích điện của cỗ tụ biến đổi thế nào trường hợp tăng khoảng cách d thân hai bản tụ lên gấp rất nhiều lần trong nhị trường hòa hợp sau.

a/ Vẫn nối tụ cùng với nguồn.

b/ Ngắt ra khổi nguồn trước lúc tăng.


Bài tập 18. Tụ năng lượng điện không khí có khoảng cách giữa hai bản tụ d = 5mm, diện tích s của bạn dạng tụ S = 100cm2. Tụ được hấp thụ điện vày nguồn điện không thay đổi U. Sau khi nạp dứt thì ban đầu cho tụ phóng điện. Kể từ lúc bắt đầu phóng điện cho đến khi tụ phóng không còn điện, nhiệt lượng tỏa ra là 4,19.10-3J. Xác minh U.


Bài tập 19. Năm tụ kiểu như nhau, mỗi tụ gồm C = 0,2µF mắc nối tiếp. Cỗ tụ được tích điện thu tích điện 0,2mJ. Tính hiệu điện cầm cố mỗi tụ.


Bài tập 20. Bài toán hàn mối dây đồng được tiến hành bằng một xung phóng năng lượng điện của tụ C = 1mF được tích điện cho hiệu điện cố U = 1,5kV, thời hạn phát xung t = 2µs, năng suất thiết bị H = 4%. Tính hiệu suất trung bình hiệu dụng của mỗi xung.


Bài tập 21. Tụ phẳng không khí tất cả C = 10-10F được tích mang lại hiệu điện cố kỉnh U = 100V rồi ngắt khỏi nguồn. Tính công cần tiến hành để tăng khoảng cách hai bản tụ lên vội vàng đôi.


Bài tập 22. Tụ phẳng ko khí có C = 6µF được tích mang đến hiệu điện thay U = 600V rồi ngắt ngoài nguồn.

a/ Nhúng tụ vào năng lượng điện môi lỏng tất cả ε = 4, ngập 2/3 diện tích bản. Tính hiệu điện núm của tụ.

b/ Tính công quan trọng để nhấc tụ điện thoát khỏi điện môi. Bỏ qua mất trọng lượng của tụ.


Bài tập 23. Một tụ điện phẳng bầu không khí mắc vào mối cung cấp điện gồm U = 200V. Hai bản tụ điện bí quyết nhau d = 4mm. Hãy tính tỷ lệ năng lượng năng lượng điện trường trong tụ.


Bài tập 24. Cho mạch điện có 3 tụ năng lượng điện C1 = 1µF; C2 = 1,5µF, C3 = 3µF mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện rứa UAB = 120V

a/ Vẽ hình

b/ TÍnh năng lượng điện dung tương tự của cỗ tụ

c/ Tính điện tích cùng hiệu điện cố gắng mỗi tụ.


Bài tập 25. đến mạch điện tất cả 2 tụ năng lượng điện C1 = 3µF, C2 = 2µF mắc tuy nhiên song. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện nạm UAB = 25V.

a/ Vẽ hình

b/ Tính điện dung tương tự của bộ tụ

c/ Tính năng lượng điện tích và hiệu điện rứa của từng tụ.


Bài tập 26. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết những tụ C1 = 0,25µF, C2 = 1µF, C3 = 3µF, U = 12V. Tính điện dung tương đương, năng lượng điện tích cùng hiệu điện vắt của từng tụ.

*


Bài tập 27. Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ C1 =6µF, C2 = 3µF, C3 = 6µF, C4 = 1µF, UAB = 60V. Tính

a/ Điện dung của cục tụ

b/ Điện tích và hiệu điện vậy của mỗi tụ

c/ Hiệu điện vắt U$_MN$

*


Bài tập 28. Hai tụ bầu không khí phẳng C1 = 0,2µF, C2 = 0,4µF mắc tuy vậy song. Bộ tụ được tích điện mang đến hiệu điện cầm cố U = 450V rồi ngắt thoát khỏi nguồn. Sau đó lắp đầy khoảng giữa hai bản tụ C2 bởi chất điện môi tất cả ε = 2. Tính hiệu điện thế của bộ tụ điện với điện tích từng tụ.


Bài tập 29. Hai tụ không gian phẳng có C1 = 2C2, mắc thông liền vào mối cung cấp U không đổi. Cường độ điện trường trong C1 biến đổi bao nhiêu lần ví như nhúng C2 vào hóa học điện môi gồm ε = 2.


Bài tập 30. Có cha tụ C1 = 2µF; C2 = 4µF; C3 = 6µF mắc nối tiếp. Từng tụ bao gồm hiệu điện thế giới hạn U$_gh$ = 3000V. Tính hiệu điện trái đất hạn của bộ tụ.


Bài tập 31. Cho tía tụ mắc như hình vẽ, cùng với C1 = 4µF, C2 = 2µF bao gồm hiệu điện trái đất hạn 500V, C3 = 3µF tất cả hiệu điện thế giới hạn 300V. Hỏi hai đầu A, B mắc vào nguồn điện tất cả hiệu năng lượng điện thế buổi tối đa bao nhiêu để cỗ tụ không xẩy ra hỏng.

*


Bài tập 32. Mang lại mạch như hình vẽ. C1 = 2µF, C2 = 4µF, C3 = 3µF, C4 = 6µF, C5 = 1µF biết UAB = 20V.

a/ Tính điện dung tương tự của cỗ tụ điện.

b/ Tính điện tích của bộ tụ điện

c/ Tính hiệu điện núm giữa nhị điểm MN

*


Bài tập 33. Một tụ điện không khí tất cả hai bạn dạng cách nhau một khoảng d, diện tích S. Fan ta đưa vào một lớp năng lượng điện môi có diện tích S/2 bề dày d/2 và tất cả hằng số điện môi ε = 4, như hình vẽ. Điện dung của tụ tăng lên hay giảm sút bao nhiêu lần đối với khi chưa có điện môi.


Bài tập 34. Tính năng lượng điện dung của một tụ năng lượng điện phẳng không lúc có diện tích mỗi bản là S = 100cm2, khoảng cách giữa hai bạn dạng d = 2mm. Nếu đưa vào mức giữa hai bạn dạng lớp năng lượng điện môi dày d’ =1mm tất cả hằng số điện môi ε = 3 thì điện dung của tụ điện bây giờ là bao nhiêu.


Bài tập 35. Một tụ điện phẳng gồm điện dung Co. Tìm năng lượng điện dung của tụ điện khi chuyển vào bên trong tụ một tấm điện môi tất cả hằng số năng lượng điện môi ε, có diện tích s đối diện băng fmột nửa diện tích một tấm, bao gồm chiều dày bằng 1 phần ba khoảng cách hai tấm tụ, tất cả bề rộng bằng bề rộng của tấm tụ, trong hai trường hòa hợp như hình vẽ.

*


Bài tập 36. Ba phiên bản kim nhiều loại có diện tích s mỗi phiên bản là S = 157cm2 đặt song song và phương pháp đều nhau một khoảng tầm d = 5cm. Các bạn dạng được nối lại cùng với nhau và nối vào mối cung cấp như hình vẽ. Biết UAB = 36V

a/ Tính điện tích của từng bản.

b/ Ngắt mối cung cấp ra khỏi hệ thống 3 phiên bản tụ rồi nhúng cả 3 vào trong dầu hỏa gồm ε = 2. Tính hiệu điện nỗ lực giữa hai phiên bản A, B thời điểm bấy giờ.

*


Bài tập 37. Tía tấm sắt kẽm kim loại phẳng như thể nhau đặt tuy vậy song với nối cùng với A, B bằng các dây nối như hình. Diện tích mỗi bản S = 100cm2 khoảng tầm ccsh thân hai bạn dạng liên tiếp d = 0,5cm. Nối A, B với mối cung cấp U = 100V

a/ Tìm điện dung tương tự và độ to điện tích trên từng tấm kim loại.

b/ Ngắt A, B ngoài nguồn. Dịch chuyển phiên bản B theo phương vuông góc một quãng x. Tính hiệu điện thế giữa A, B theo x. Áp dụng lúc x = 0,5d.

Xem thêm: Consortia Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

*


Bài tập 38. Bốn tấm kim loại phẳng giống nhau đặt song song như hình vẽ. Khoảng cách BD = 2AB = 2DE. Nối A, E cùng nhau rồi nối B, D với nguồn U = 12V, kế đó ngắt nguồn đi. Tìm kiếm hiệu điện vậy giữa B, D nếu như sau đó

a/ Nối A với B

b/ ko nối A, B nhưng che đầy khoảng tầm giữa B, D bởi điện môi gồm ε = 3

*


Bài tập 39. Bốn tấm sắt kẽm kim loại phẳng hình tròn đường kính D = 12cm đặt song song bí quyết đều, khoảng cách giữa 2 tấm liên tiếp là d = 1mm. Nối tấm A với D rồi nối B cùng với E vào mối cung cấp U = 20V. Tính năng lượng điện dung của cục tụ điện với điện tích từng tấm.