Đồ thị hàm số bậc 4. Ở chương trình THPT chúng ta chỉ nghiên cứu đến hàm số trùng phương bậc 4 chứ không nghiên cứu đến hàm số bậc 4 trong trường hợp tổng quát. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các em cách khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc 4 trùng phương. Đồng thời nêu ra một số dạng toán chúng ta thường gặp đối với hàm số này.
Bạn đang xem: Bài tập khảo sát hàm số bậc 4

KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC 4 TRÙNG PHƯƠNG

Hàm số trùng phương bậc 4 là hàm số có dạng:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nhận xét: Trong cả bốn trường hợp trên đồ thị hàm trùng phương luôn nhận trục Oy là trục đối xứng và luôn cắt trục tung tại (0;c).

Xem thêm: Độ Nhạy Và Tốc Độ Con Trỏ Là Gì Cùng Tìm Hiểu Con Trỏ Iphone Là Gì

Trường hợp có 3 điểm cực trị thì các điểm cực trị của đồ thị hàm số luôn tạo thành tam giác cân. Do đó ta thường gặp các dạng toán liên quan đến tam giác tạo bởi 3 điểm cực trị như: Tìm m để đồ thị hàm trùng phương có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông, tạo thành tam giác đều…