Phát biểu những định nghĩa axit, axit một nút và những nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối hạt axit. Lấy những thí dụ minh hoạ và viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 10


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì: 

1. Axit

- Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

+ đầy đủ axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

+ các axit cơ mà tan trong nước phân li 1 nấc ra ion H+ gọi là những axit một nấc.

2. Bazo

– Bazơ là hóa học khi rã trong nước phân li ra anion OH–.

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

+ Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa hoàn toàn có thể phân li như axit, vừa rất có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +2OH–

Zn(OH)2 ⇔  ZnO22- + 2H+

3. Muối

- muối bột là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion nơi bắt đầu axit.

Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

+ Muối th-nc là muối nhưng anion nơi bắt đầu axit không có công dụng phân li ra ion H+.

+ muối axit là muối nhưng mà anion gốc axit tất cả khá năng phân li ra ion H+.

Xem thêm: A Closer Look 2 Unit 4: Music And Arts, A Closer Look 2 Trang 41 Unit 4 Tiếng Anh 7 Mới

usogorsk.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 28 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp usogorsk.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng usogorsk.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.