Contents

Video phía dẫn các bài tập hằng đẳng thức lớp 8Đánh Giá những bài toán về hằng đẳng thức lớp 89.2

Trong công tác môn Toán lớp 8, hằng đẳng thức là một trong những nội dung rất đặc biệt quan trọng và đề nghị thiết. Bài toán nắm vững, thừa nhận dạng, để vận dụng các hằng đẳng thức vào giải toán là một nhu cầu không thể thiếu trong quá trình học. Hãy tham khảo bài tập hằng đẳng thức sau đây với usogorsk.com nhé !

*
bài tập về hằng đẳng thức

4. Lập phương của một tổng

– Lập phương của một tổng = lập phương số đầu tiên + 3 lần tích bình phương số trước tiên nhân số sản phẩm hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số sản phẩm công nghệ hai + lập phương số lắp thêm hai.

Bạn đang xem: Bài tập hằng đẳng thức đáng nhớ

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

Ví dụ:

*
bài tập về hằng đẳng thức lớp 8 tất cả đáp án

7. Hiệu nhì lập phương

Hiệu của nhị lập phương bởi hiệu của hai số kia nhân với bình phương thiếu của tổng.

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ:

*

Bài tập về hằng đẳng thức lớp 8 tất cả đáp án

Bài toán 1: Tính

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bài toán 2: Tính

*

*

*

*

*

*

*

Bài toán 3: Viết những đa thức sau thành tích

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bài 4: Tính nhanh

*

4. 37.43

*

*

*

Bài toán 5: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức

*

*

*

*
thành tích chứng tỏ với moi số nguyên n biểu thức
*
chia hết cho 4

Bài toán 8 : Viết biểu thức sau bên dưới dang tích

*

*

*

Bài toán 9. Điền vào lốt ? môt biểu thức để được môt hằng đẳng thức, tất cả mấy cách điền

a. (x+1).?

b.

*

d. (x-2) . ?

*

*

*

*

*

*

b..

*

b.

*

*

…………..

Các dạng bài tập về hằng đẳng thức lớp 8 nâng cao có lời giải

bài xích 1. mang lại đa thức 2x² – 5x + 3 . Viết đa thức trên dưới dạng 1 đa thức của thay đổi y trong các số ấy y = x + 1.

lời giải

Theo đề bài bác ta có: y = x + 1 => x = y – 1.

A = 2x² – 5x + 3

= 2(y – 1)² – 5(y – 1) + 3 = 2(y² – 2y + 1) – 5y + 5 + 3 = 2y² – 9y + 10

bài bác 2. Tính nhanh công dụng các biểu thức sau:

a) 127² + 146.127 + 73²

b) 98.28– (184 – 1)(184 + 1)

c) 100² – 99² + 98² – 97² + …+ 2² – 1²

d) (20² + 18² + 16² +…+ 4² + 2²) – ( 19² + 17² + 15² +…+ 3² + 1²)

lời giải

a) A = 127² + 146.127 + 73²

= 127² + 2.73.127 + 73²

= (127 + 73)²

= 200²

= 40000 .

b) B = 9 8 .2 8 – (18 4 – 1)(18 4 + 1)

= 188 – (188 – 1)

= 1

c) C = 100² – 99² + 98² – 97² + …+ 2² – 1²

= (100 + 99)(100 – 99) + (98 + 97)(98 – 97) +…+ (2 + 1)(2 – 1)

= 100 + 99 + 98 + 97 +…+ 2 + 1

= 5050.

d) D = (20² + 18² + 16² +…+ 4² + 2²) – ( 19² + 17² + 15² +…+ 3² + 1²)

= (20² – 19²) + (18² – 17²) + (16² – 15²)+ …+ (4² – 3²) + (2² – 1²)

= (20 + 19)(20 – 19) + (18 + 17)(18 – 17) + ( 16 +15)(16 – 15)+ …+ (4 + 3)(4 – 3) + (2 + 1)(2 – 1)

= đôi mươi + 19 + 18 + 17 + 16 +15 + …+ 4 + 3 + 2 + 1

= 210

bài 3. so sánh hai số sau, số nào mập hơn?

a) A = (2 + 1)(22+ 1)(24+ 1)(28 + 1)(216 + 1) cùng B = 232

b) A = 1989.1991 với B = 19902

Gợi ý đáp án

a) Ta nhân 2 vế của A với 2 – 1, ta được:

A = (2 – 1)(2 + 1)(22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

Ta vận dụng đẳng thức ( a- b)(a + b) = a² – b² nhiều lần, ta được:

A = 232 – 1.

=> Vậy A B = x²

Vậy A = (x – 1)(x + 1) = x² – 1

=> B > A là 1.

bài 4. chứng minh rằng:

a) a(a – 6) + 10 > 0.

b) (x – 3)(x – 5) + 4 > 0.

c) a² + a + 1 > 0.

Xem thêm: Thuộc Tính Overflow Là Gì ? (Từ Điển Anh Overflow Là Gì

giải mã

a) VT = a² – 6a + 10 = (a – 3)² + 1 ≥ 1

=> VT > 0

b) VT = x² – 8x + 19 = (x – 4)² + 3 ≥ 3

=> VT > 0

c) a² + a + 1 = a² + 2.a.½ + ¼ + ¾ = (a + ½ )² + ¾ ≥ ¾ >0.

bài 5. Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a) A = x² – 4x + 1

b) B = 4x² + 4x + 11

c) C = 3x² – 6x – 1

Video phía dẫn những bài tập hằng đẳng thức lớp 8

Hãy theo dõi nội dung bài viết để Cách bấm cot trên lắp thêm tính với sin, cos, rã trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi trên máy tính xách tay cầm tay, laptop bỏ túi đơn giản