– Cơ năng của thứ được bảo toàn lúc vật chuyển động trong ngôi trường lực thế (lực bọn hồi, trọng lực) và không tồn tại lực ma sát, lực cản:

Wđ1 + Wt1 = Wđ2 + Wt2

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một đồ dùng được ném thẳng vực dậy cao với tốc độ là 20 m/s từ độ cao h so với khía cạnh đất. Khi va đất gia tốc của thứ là 30 m/s, bỏ qua sức cản không khí. Rước g = 10 m/s2. Hãy tính:

a. Độ cao h.

Bạn đang xem: Bài tập cơ năng lớp 10

b. Độ cao cực đại mà vật dành được so với mặt đất.

c. Tốc độ của vật dụng khi động năng bằng 3 lần chũm năng.

Hướng dẫn:

*

a. Chọn góc nuốm năng tại mặt khu đất (tại B).

+ Cơ năng tại O (tại vị trí ném vật): W (O) =

*
+ mgh

Cơ năn tại B (tại phương diện đất):

*

Theo định luật pháp bảo toàn cơ năng: W (O) = W (B).

*

b. Độ cao cực to mà vật đã có được so với phương diện đất.

Gọi A là độ dài cực đai nhưng vật đạt tới.

+ Cơ năng trên A: W (A) = mgh.

+ Cơ năng tại B: W (B) = (1/2) mv2.

Theo định phương tiện bảo toàn cơ năng: W (A) = W (B)

*

c. Hotline C là vấn đề mà Wđ(C) = 3Wt(C).

Cơ năng trên C:

W (C) = Wđ (C) + Wt (C)

=

*

Theo định công cụ bảo toàn cơ năng: W(C) = W(B).

*

Bài 2: Từ chiều cao 10 m, một đồ dùng được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 m/s, đem g = 10 m/s2.

a. Kiếm tìm độ cao cực to mà vật đạt được so với khía cạnh đất.

b. Ở địa điểm nào thì Wđ = 3 Wt.

c. Xác định vận tốc của đồ gia dụng khi Wđ = Wt.

d. Xác định vận tốc của vật trước lúc chạm đất.

Hướng dẫn:

*

Chọn gốc vắt năng tại khía cạnh đất.

a. Cơ năng trên O: W(O) = (1/2) m v02 + mgh.

Cơ năng trên : W(A) = mgh.

Theo định khí cụ bảo toàn cơ năng: W(O) = W(A).

*

b) Tính h1 để: Wđ1 = 3 Wt3.

Gọi C là vấn đề có Wđ1 = 3 Wt3 .

Cơ năng trên C: W(C) = 4 Wt1 = 4 mgh1.

Theo định qui định bảo toàn cơ năng:

W(C) = W(A)

*

c. Tìm kiếm v2 để Wđ2 = Wt2.

Gọi D là điểm có Wđ2 = Wt2.

Cơ năng tại D: W(D) = 2 Wđ2 = m v22

Theo định vẻ ngoài bảo toàn cơ năng: W (D) = W (A).

*

d. Cơ năng trên B: W (B) = (1/2) mv2.

*

Bài 3: Một hòn bi có cân nặng 20 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ chiều cao 1,6 m so với khía cạnh đất.

a. Tính vào hệ quy chiếu khía cạnh đất những giá trị hễ năng, nỗ lực năng với cơ năng của hòn bi tại thời điểm ném vật.

b. Search độ cao cực đại mà bi đạt được.

c. Tìm vị trí hòn bi bao gồm thế năng bởi động năng.

d. Nếu có lực cản 5N công dụng thì độ cao cực đại mà đồ vật lên được là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

a. Chọn gốc ráng năng tại khía cạnh đất.

Động năng tại thời điểm ném vật: Wđ = (1/2) mv2 = 0,16 J.

Thế năng tại lúc ném vật: Wt = mgh = 0,31 J.

Cơ năng của hòn bi tại cơ hội ném vật: W = Wđ + Wt = 0,47 J.

b. điện thoại tư vấn điểm B là điểm mà hòn bi đạt được.

Áp dụng định phương pháp bảo toàn cơ năng: WA = WB ⇔ hmax = 2,42 m.

c. 2 Wt = W ⇔ h = 1,175 m.

d. Acản = W’- W ⇔ Fc ( h’- h )= mgh’ ⇔

*

Bài 4: Một đồ có cân nặng m = 1kg trượt từ đỉnh của khía cạnh phẳng nghiêng cao 1 m, nhiều năm 10 m. Lấy g = 9,8 m/s2, hệ số ma tiếp giáp μ = 0,05.

a. Tính gia tốc của đồ dùng tại cân nặng mặt phẳng nghiêng.

b. Tính quãng đường nhưng vật đi thêm được cho tới khi dừng hẳn trên mặt phẳng ngang.

Hướng dẫn:

*

a. Cơ năng tại A: WA = mgh = 9,8 (J).

Trong khi vật vận động từ A mang đến B, trên B cơ năng chuyển hóa thành động năng tại B với công để chiến hạ lực ma gần kề

⇒ Áp dụng định phương tiện bảo toàn đưa hóa năng lượng:

*

⇔ vB = 3,1 m/s.

b. Trên điểm C vật tạm dừng thì tổng thể động năng trên B đã đưa thành năng lượng để chiến thắng lực ma gần kề trên đoạn BC.

Do đó:

Wđ(B)= |ABC| = μusogorsk.com ⇔ BC = 10 m.

Bài 5: tự điểm A của một phương diện bàn phẳng nghiêng, bạn ta thả một đồ có trọng lượng m = 0,2 kilogam trượt không ma ngay cạnh với vận tốc lúc đầu bằng 0 rơi xuống đất. Mang đến AB = 50 cm, BC = 100 cm, AD = 130 cm, g = 10 m/s2 (hình vẽ). Bỏ qua lực cản ko khí.

a. Tính tốc độ của vật tại điểm B và điểm chạm đất E.

b. Chứng tỏ rẳng hành trình của vật là 1 parabol. Thứ rơi giải pháp chân bàn một quãng CE là bao nhiêu?

c. Lúc rơi xuống đất, đồ ngập sâu vào khu đất 2cm. Tính lực cản mức độ vừa phải của khu đất lên vật.

Hướng dẫn:

*

a. Vì bỏ lỡ ma sát đề xuất cơ năng của thứ được bảo toàn. Cơ năng của đồ tại A là:

WA = usogorsk.com

Cơ năng của thứ tại B: WB = (1/2) m.vb2 + usogorsk.com.

Vì cơ năng được bảo toàn nên: WA = WB.

⇔ usogorsk.com = (1/2) mvB2 + usogorsk.com ⇔ vB = √6 = 2,45 m/s.

Tương tự áp dụng định cơ chế bảo toàn cơ năng trên A và E ta tính được:

vE = 5,1 m/s.

b. Chọn hệ quy chiếu (hình vẽ). Khi đồ vật rơi khỏi B, vận tốc lúc đầu vB phù hợp với phương ngang một góc α. Xét tam giác ABH có:

*

Phương trình chuyển động theo các trục x cùng y là:

x = vB cosα.t (2)

y = h – vB sinα.t – (1/2) gt2 (3)

Từ (2) với (3) ta đúc rút được:

*

Đây chính là phương trình của một parabol gồm bề lõm tảo xuống dưới. Vậy quy trình cảu vật sau khoản thời gian dời bàn là 1 parabol.

Từ (1):

*

Khi vật va đất tại E thì y = 0. Gắng giá trị của y và v_B vào phương trình (4), ta thu được phương trình: 13×2 + 0,75x – 1 = 0 (5)

Giải phương trình (5) nhận được x = 0,635 m. Vậy đồ rơi phương pháp chân bàn một đoạn CE = 0,635 m.

c. Sau thời điểm ngập sâu vào đất 2 centimet vật đứng yên. Độ sút động năng ngay gần đúng bởi công cản.

Gọi lực cản vừa phải là F, ta có:

WE – 0 = F.s ⇔ F = WE/s = 130 N.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cơ năng bầy hồi của hệ vật cùng lò xo:

A. Bằng động năng của vật.

B. Bằng tổng đụng năng của vật dụng và nuốm năng lũ hồi của lò xo.

C. Bằng thế năng đàn hồi của lò xo.

D. Bằng động năng của vật cùng cũng bằng thế năng đàn hồi của lò xo.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Cơ năng là:

A. Một đại lượng vô hướng có giá trị đại số

B. Một đại lượng véc tơ

C. Một đại lượng vô hướng luôn luôn dương

D. Một đại lượng vô hướng luôn luôn dương hoặc hoàn toàn có thể bằng 0

Câu 3: Cơ năng là đại lượng:

A. Vô hướng, hoàn toàn có thể dương, âm hoặc bởi không

B. Vô hướng, có thể dương hoặc bởi không

C. Véc tơ, độ lớn có thể âm, dương hoặc bởi không

D. Véc tơ, độ lớn rất có thể dương hoặc bằng không

Câu 4: Trong quá trình rơi tự do của một đồ dùng thì:

A. Động năng tăng, núm năng bớt

B. Động năng tăng, cụ năng tăng

C. Động năng giảm, chũm năng bớt

D. Động năng giảm, cầm năng tăng

Câu 5: Một đồ gia dụng được ném thẳng đứng từ dưới lên, trong vượt trình chuyển động của đồ gia dụng thì:

A. Động năng giảm, thế năng giảm

B. Động năng giảm, rứa năng tăng

C. Động năng tăng, nắm năng bớt

D. Động năng tăng, ráng năng tăng

Câu 6: Cơ năng bầy hồi là một trong những đại lượng

A. Rất có thể dương, âm hoặc bởi không.

B. Luôn luôn không giống không.

C. Luôn luôn dương.

D. Luôn luôn dương hoặc bằng không.

Câu 7: Một vật nhỏ dại được ném lên xuất phát từ một điểm M trên mặt đất, vật lên tới mức điểm N thì dừng với rơi xuống. Bỏ lỡ sức cản ko khí. Trong quy trình MN thì:

A. Động năng tăng

B. Ráng năng giảm

C. Cơ năng cực lớn tại N

D. Cơ năng ko đổi

Câu 8: so sánh không đúng giữa núm năng thu hút với cố kỉnh năng đàn hồi

A. Cùng là 1 dạng năng lượng

B.Đều là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bởi không

C. Đều dựa vào vào điểm đầu với điểm cuối

D. Bao gồm dạng biểu thức khác nhau

Câu 9: Điều như thế nào sau đó là sai khi nói đến cơ năng?

A. Cơ năng bằng tổng rượu cồn năng và nuốm năng.

B. Cơ năng của đồ gia dụng được bảo toàn khi vật dụng chỉ chịu công dụng của trọng tải hoặc lực bầy hồi.

C. Cơ năng của vật hoàn toàn có thể dương.

D. Cơ năng của trang bị là đại lượng véc tơ.

Câu 10: Một vật bé dại được ném trực tiếp đứng phía xuống từ 1 điểm trên mặt đất. Trong quy trình vật rơi :

A. Cơ năng không thay đổi

B. Cơ năng rất tiểu ngay trước lúc chạm đất

C. Nắm năng tăng

D. Động năng giảm

Câu 11: Cơ năng của một thiết bị có cân nặng 2kg rơi từ độ dài 5m xuống mặt đất là:

A. 10 J B. 100 J C. 5 J D. 50 J

Câu 12: Một vật dụng được ném thẳng vực dậy cao với gia tốc 6 m/s. đem g = 10 m/s2. Tính độ cao cực đại của nó.

A. H = 1,8 m.

B. H = 3,6 m.

C. H = 2,4 m

D. H = 6 m

Câu 13: Một thứ m trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một phương diện phẳng nghiêng bao gồm chiều lâu năm 5 m, và nghiêng một góc 30° so với mặt phẳng ngang. Lực ma ngay cạnh giữa vật với mặt phẳng nghiêng tất cả độ bự bằng 1 phần tư trọng lượng của vật. Lấy g = 10 m/s2. Gia tốc của đồ vật ở chân mặt phẳng nghiêng có độ mập là

A. 4.5 m/s. B. 5 m/s. C. 3,25 m/s. D. 4 m/s.

Xem thêm: Bài Tập Tìm Cực Trị Của Hàm Số Cực Hay, Phương Pháp Tìm Cực Trị Của Hàm Trị Tuyệt Đối

Câu 14: Một vật bé dại m thả không vận tốc lúc đầu từ H trượt không ma gần kề theo khía cạnh uốn như hình vẽ. Để vật rất có thể trượt cho tới điểm p. Trên vành tròn thì phải thỏa mãn điều khiếu nại nào sau đây?

*

A. Gia tốc của đồ dùng tại P: vP ≠ 0.

B. Bội nghịch lực của vành tròn tại P: NP >0.

C. NP Bài tập về cồn năng Bài tập về nắm năng

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 10 tại usogorsk.com

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 tất cả đáp án hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 bao gồm đáp án bỏ ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm đồ lý 10 có đáp án