Dưới đó là tổng hợp kiến thức về cấu trúc, công thức bài tập về câu bị động (Passive voice) và ví dụ minh hoạ về câu bài tập

Câu bị động (Passive voice) là gì?


*

Câu tiêu cực (Passive Voice)được hiểu đơn giản câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng (ở đây là tân ngữ O) chịu tác động ảnh hưởng của hành động hơn là phiên bản thân hành động đó.Bạn đang xem: bài xích tập câu bị đông trong giờ anh

Ví dụ về câu bị động:

"Tôi nạp năng lượng táo."là câu nhà động

I eat an apple.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị động

Tôi là công ty từ, là chủ thể của hành động

Táo là đối tượng được tác động

Ở câu thụ động hay passive voice: quả táo bị cắn được nhất bạo phổi và được chuyển nên làm chủ ngữ

Khi đó câu thụ động được viết lại thành:

Quả táo bị cắn dở được nạp năng lượng bởi tôi.

An apple is eaten by me.


*

Thời (thì) của đụng từ sinh sống câu tiêu cực (Passive voice)phải theo đúng thời của hễ từ ngơi nghỉ câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động(Passive voice)

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ sinh sống dạng phân từ 2)

Dưới đây là công thức đưa từ câu dữ thế chủ động (active voice) quý phái câu bị động (passive voice) tổng quát


*

Công thức đưa từ câu chủ động (active voice) thanh lịch câu thụ động (passive voice) chi tiết cho từng thì

Công thức gửi câu dữ thế chủ động sang câu bị động(Passive voice)các bạn làm việc theo bảng sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to lớn + V-infi + O

S + am/is/are going to lớn + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

Dưới đó là cách chuyển từ thể dữ thế chủ động sang thể tiêu cực cho 12 dạngthì trong tiếng Anh.

Chú ý: Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, họ chia động từ “to be” theo đúng dạng thì đó.

Chúng ta vẫn bảo đảm an toàn nguyên tắc nhà ngữ số nhiều, hễ từ khổng lồ BE được chia ở dạng số nhiều...

Ví dụ về câu tiêu cực và câu chủ động (passive voice)

Weplanteda treein the garden.(Chúng tôi vẫn trồng một cái cây ở vào vườn.)

S1 V O

A treewasplantedin the garden (by us).(Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu giữ ý: “By us” có thểbỏ đi vào câu.

S2 be V (PII)

Nếu là loại động từ bao gồm 2 tân ngữ, ý muốn nhấn rất mạnh tay vào tân ngữ nào bạn ta đưa tân ngữ kia lên quản lý ngữ nhưng thường thì chủ ngữ phải chăng của câu bị động(Passive voice) là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ về câu bị động:

Trong câu công ty động này còn có hai tân ngữ là him và a book

I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

Lưu ý về nhà từ vào câu thụ động (passive voice)

1.Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc

Những nhà từ (S) này khi gửi sang câu thụ động (passive voice)

=> bọn chúng được vứt đi trong câu bị động(Passive voice)

Ví dụ về công ty từ trong câu chủ động:

Someone stole my motorbike last night.

(Ai đó rước trộmxe lắp thêm của tôiđêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night.

(Xe trang bị của tôiđã bị rước trộmđêm qua.)

2.Nếu là fan hoặc đồ vật trực tiếp gây ra hành vi thì dùng 'by', mà lại gián tiếp tạo ra hành vi thì cần sử dụng 'with'

Cách biến đổi câu chủ động (active voice) quý phái câu tiêu cực (passive voice)


*

Ví dụ vận dụng với hễ từ "buy" (mua) vẫn giúp chúng ta có mẫu nhìn chi tiết về vấn đề chuyển thanh lịch câu bị động

Dạng thì

Thể nhà động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì hiện tại tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì hiện tại hoàn thành

Have/has bought

Have/has been bought

Thì hiện tại ngừng tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì vượt khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá lắp thêm tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ trả thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai chấm dứt tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

Các bước biến hóa từ câu chủ động sang câu bị đông(Passive voice)

Bước 1:Xác định tân ngữ vào câu chủ động (Active voice), chuyểntân ngữ thành chủ ngữ câu bị động(Passive voice)

Bước 2:Xác định thì (tense) vào câu chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động như hướng dẫn ở trên.

Bước 3:Chuyển đổi công ty ngữ vào câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm“by”phía trước.

Những chủ ngữ không xác định bạn cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….


*

Ví dụ về bài toán chuyển câu chủ động sang câu bị động:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona khổng lồ his birthday các buổi party last night.

➤ Fiona was invented to lớn John's birthday buổi tiệc nhỏ last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

Phân biệt cách dùng by cùng with trong câu bị động


Nếu là người hoặc thứ trực tiếp gây ra hành động thì dùng ‘by’, loại gián tiếp tạo ra hành vi thì dùng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

(Dùng with chính vì gum chưa hẳn là nhà từ trực tiếp tạo ra hành động trong câu, nó chỉ con gián tiếp qua tay tín đồ thợ săn)

The rabbit was shot by the hunter.

(Dùng by chính vì hành động phun được gây ra trực tiếp bởi tín đồ săn - hunter)

Lưu ý khi chuyển sang câu thụ động (Passive voice):

1.Những nội hễ từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) khôngđược phép gửi sang câu bị động

Ví dụ:My leg hurts.


2.Khủ ngữ chịu trách nhiệm chính cho hành vi cũng ko được chuyển thành câu bị động(Passive voice)

The UStakes charge

(Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm)

Nếu là người hoặc đồ gia dụng trực tiếp tạo ra hành động thì dùng by tuy nhiên nếu là thứ gián tiếp tạo ra hành động thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Khổng lồ be/to get + P2 trọn vẹn không mang nghĩa thụ động mà có 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà chủ ngữ đang gặp gỡ phải.

Could you please kiểm tra my mailboxwhile I am gone.

Hegot lostin the maze of the town yesterday.

Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy

The little boygets dressedvery quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, Iwill be donewhen I finish tightening these bolts.

4. Mọi sự đổi khác về thời với thể đều nhằm mục tiêu vào đụng từ to be, còn phân từ bỏ 2 duy trì nguyên.

to be made of:Được làm bởi (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm phải vật)

Ví dụ: This tableis made ofwood

to be made from:Được làm nên từ (đề cập cho việc nguyên vật liệu bị đổi khác khỏi trạng thái ban sơ để tạo nên sự vật)

Ví dụ: Paperis made fromwood

to be made out of:Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm nên vật)

Ví dụ: This cakewas made out offlour, butter, sugar, eggs & milk.

to be made with:Được có tác dụng với (đề cập mang lại chỉ một trong số nhiều gia công bằng chất liệu làm phải vật)

Ví dụ: This soup tastes good because itwas made witha lot of spices.

5. Minh bạch 2 đụng từ marry cùng divorce vào 2 thể câu chủ động và câu bị động.

Khi không có tân ngữ thì bạn Anh ưa dùng get maried cùng get divorced vào dạng informal English.

Lulu and Joegot mariedlast week. (informal)

➤ Lulu & Joemarriedlast week. (formal)

After 3 very unhappy years theygot divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years theydovorced. (formal)

Saumarrydivorcelà một tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ:To mary / divorce smb

Shemarried a builder.

Andrewis going to divorce Carola

To be/ get married/ to smb(giới trường đoản cú “to” là bắt buộc)

Shegot married khổng lồ her childhood sweetheart.

Hehas been married khổng lồ Louisafor 16 years & he still doesn’t understand her.

Dạng đặc trưng trong câu bị động(Passive voice)


1. Câu Bị động (Passive voice) với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhị tân ngữ như:

give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), …

Thì ta sẽ có 2 câu bị động(Passive voice)

Ví dụ 1 về câu tiêu cực với đụng từ 2 tân ngữ

I gavehiman apple.(Tôiđã đến anh ấymột trái táo.)

O1 O2

➤ An hãng apple was given to lớn him.(Một quả táođã đượctrao cho anh ta.)

➤ He was given an táo bị cắn dở by me.(Anh tađã được tôi traocho một trái táo)

Ví dụ 2:He sendshis relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. Câu thụ động (Passive voice) của các động tự tường thuật

Các hễ từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: nhà ngữ; S': công ty ngữ bị động

O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S' + V' + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + khổng lồ V'

People say that he is very rich.→ Heis said to bevery rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'

People say that he is very rich.→It's said thathe is very rich.

Câu nhờ vào vả với các động từhave, get, makecó thể được lật sang câu bị động(Passive voice) với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động (active voice) là câu nhờ vào vả

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomashasa cup of coffeeboughttby his son.(Thomas nhờ nam nhi mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to lớn cutby the hairdresser.(Suzy dựa vào thờ làm cho tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone)

Shally gets her husband khổng lồ clean the kitchen for her.→ Shallygetsthe kitchencleanedby her husband.(Shally nhờ ck dọn giúp công ty bếp)

4.Câu chủ động (Passive voice) là câu hỏi

- Thể bị động của thắc mắc Yes/No

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S' + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room?→Isyour roomcleaned(by you)?(Con đang dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S' + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to lớn my desk?→ Can you notebookbe broughtto my desk?(Em hoàn toàn có thể mang vở lên nộp cho tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S' + be + V3/-ed + by + O'?

Can you move the chair?→ Can the chairbe moved?(Chuyển mẫu ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S' + been + V3/-ed + by + O'?

Has she done her homework?→Hasher homeworkbeen done(by her)?(Con bé đã làm cho bài tập hoàn thành chưa?)

5. Câu tiêu cực (Passive voice) với các động từ chỉ quan điểm, ý kiến

Một số động từ chỉ quan lại điểm chủ kiến thông dụng là:think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ anh ta đem cắp tiền của bà mẹ anh ta.)

➤It is thoughtthat he stole his mother’s money.

➤He is thought to have stolenhis mother’s money.

6. Câu Bị động (Passive voice) với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan là các động từ chỉ nhận thức của con người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai kia đang làm cho gì)Ai đó chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy một trong những phần của hành động hoặc 1 hành vi đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ vẫn đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V.(nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu mang lại cuối.

Ví dụ:

-I heard her cry.(Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤Shewas heard to cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your penbe putdown. (Bỏ cây cây viết xuống)

- Thể đậy định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: bởi not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy thành phầm này)

Một số lỗithường mắc phải khi viết câu bịđộng

Trong khi tham gia học câu bị động, các em thường gặp lỗi khi chuyển đổi câu, viết lại câu trong số trường đúng theo sau:

Tân ngữ của câu chủ động là một cụm giới từ phải được chuyển đổi thành chủ ngữ của câu bị động.

Eg: They must take care of books borrowed from the library. ( Active )

Trong trường hợp này học sinh thường nhầm lẫn và xác định không đúng tân ngữ của câu chủ động.

Trong ví dụ này các em sẽ xác định “books borrowed” làm chủ ngữ mang đến câu bị động

=> Books borrowed must be taken care of from the library. (Passive).

Trong câu này chuyển đổi không đúng bởi vì “from” là một giới từ nối “books borrowed” và “the library”, theo văn phạm thì “cụm giới từ” thường không tách rời nhau.

Để chuyển đổi đúng, ta phải lấy cụm giới từ “books borrowed from the library” làm chủ ngữ mang đến câu bị động.

Ta phải viết: Books borrowed from the library must be taken care of.

Không dùng tân ngữ là một “cụm trạng từ chỉ chỗ chốn” ở câu chủ động để đổi thành chủ ngữ ở câu bị động.

Eg: Jack felled a tree in the garden. ( Active )

Tôi thấy học sinh thường chuyển đổi như sau: A tree in the garden was felled by Jack. ( không đúng )

Ta phải đổi: A tree was felled in the garden by Jack. ( Pasive ) – (Đúng)

Chú ý: Cụm trạng từ chỉ địa điểm chốn luôn luôn phải được đặt liền sát trước By+O ở câu bị động.

Trường hợp câu có đại từ quan hệ:

Đối với thể loại này rất phức tạp, các em thường khó hiểu và không biết phải làm như thế nào mang lại đúng?

Thường các tài liệu chỉ có đáp án mà không có công thức chuyển đổi, đường chứng minh để dẫn đến kết quả thì lại không có.

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã giúp học sinh tìm cách giải như sau:Eg: I’ve just received the letter which he sent me yesterday.(Active)Đây là câu chủ động có sử dụng đại từ quan liêu hệ “Which” đóng vai trò làm tân ngữ, chúng ta tiến hành như sau:-Trước hết chúng ta tách câu phức ở bên trên thành hai câu đơn.I’ve just received the letter(a). He sent me the letter yesterday(b).– Đổi nhị câu (a), (b) lịch sự bị động:

The letter has just been received(a). The letter was sent to me yesterday(b).

-Cuối cùng dùng đại từ quan liêu hệ “Which để nối câu (a),(b) thành một câu, ta có đáp án đúng như sau:

The letter which was sent to me yesterday has just been received.(Passive)

Cần phân biệt giữa đại từ đóng vai trò tân ngữ và cụm trạng từ chỉ thể cách lúc xác định tân ngữ ở các câu chủ động.

Ở trường hợp này nếu học sinh dịch không đúng không chính xác thì sẽ xác định tân ngữ của câu chủ động sai.Eg: A machine could vì this much more easily.(Active).( trong ví dụ này, cụm trạng từ chỉ thể cách “this”: việc này, điều này,…..). Ta có đáp án đúng: This could be done much more easily by a machine. (Passive)Trái lại, học sinh thường xác định tân ngữ ở câu chủ động không đúng phải các em thường chuyển là: This much more easily could be done by a machine.

Cần đặt đúng vị trí các trạng từ ở câu bị động:Phần này khi làm bài các em thường lúng túng ko biết đặt ở đâu, đặt vòa vị trí nào đến đúng?Vị trí các trạng từ thường được đặt như sau:– Trạng từ chỉ sự hoạt động thường được đặt giữa Be + P2.– Trạng từ chỉ chỗ chốn thường được đặt trước By + O.– Trạng từ chỉ thời gian thường được sau By + O.Eg 1:They often clean the classroom in the morning.(Active)The classroom is often cleaned in the early morning. (Passive – đúng)Có trường hợp một số học sinh không nắm được quy tắc bên trên sẽ làm:The classroom is cleaned often in the early morning. (Passive – sai)Eg 2:Miss Hoa is building this restaurant in the park. (Active)This restaurant is being built in the park by Miss Hoa. (Passive – đúng)Adv of placeMột số học sinh vì không nắm được quy tắc trên đã đặt trạng từ không đúng vị trí:This restaurant is being built by Miss Hoa in the Park.(Passive – sai)Tương tự quy tắc bên trên đối với trạng từ chỉ thời gian.

Khi chủ ngữ của câu chủ động là: Noone, Nobody,…– khi đổi sang trọng bị động ta phải dùng thể phủ định.

Xem thêm: 【Hỏi Đáp】 Ủy Nhiệm Thu Tiếng Anh Là Gì ? Ủy Nhiệm Thu Tiếng Anh Là Gì

Eg: Noone swept this street last week. (Active)This street wasn’t swept last week. (Passive – đúng)Học sinh ko hiểu cách dùng Noone, Nobody (mặc dù nó dùng với câu khẳng định tuy thế diễn tả ý phủ định), các em vẫn chuyển như sau:This street was swept last week. (Passive – sai)Chú ý: lúc câu chủ động, chủ ngữ vẫn dùng Noone, Nobody như trên mà lại tân ngữ đứng sau động từ là tiếng “anything” thì đổi sang câu bị động ta phải chuyển “anything” => “nothing”.Eg: Noone can vì chưng anything unless the police arrive. (Active) Nothing can be done unless the police arrive. (Passive – đúng)(Nothing dùng trong câu khẳng định)

Cần phân biệt ngữ cảnh để chọn câu bị động:– Đối với một số động từ như: enjoy, advoid, admit, finish, deny + V-ing (Active)/ being + P2.– khi làm bài tập nếu học sinh không phân biệt ngữ cảnh câu dẫn thì dễ nhầm lúc chọn đáp án, thường chọn quý phái dạng chủ động.Eg: The children…………..to the zoo.A.were enjoyed taken C. Enjoyed being takenB.were enjoyed taking D. Enjoyed taking( Đáp án C là đúng )

Lưu ý động từ “get” nhiều lúc được nạm thế mang đến động từ “to be” vào câu bị động:Eg: Lots of postmen …………….by dogs.A. Bite B. Bit C. Get bitten D. Bitting

Tránh nhầm lẫn khi dùng giới từ “by” hoặc “with”:– Đối với dạng bài tập trắc nghiệm về chọn giới từ trong câu bị động, học sinh cần chú ý giới từ “by” dùng để chỉ người tạo ra tác nhân đối với hành động.Eg: A tuy vậy can be sung ……………….her.A. With B. By C. In D. For( Đáp án B là đúng )– Giới từ “with” đi với từ dùng để chỉ phương tiện, công cụ.Eg: A letter is written ……………….a pen.A. By B. In C. For d. With( Đáp án B là đúng – học sinh thường chọn nhầm đáp án A ).