Căn bậc 2 với căn bậc 3 là bài trước tiên trong chương trình đại số toán lớp 9, đó là nội dung quan trọng đặc biệt vì những dạng toán về căn bậc hai cùng căn bậc cha thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập căn bậc 2 lớp 9 có lời giải


Để giải những dạng bài tập về căn bậc 2, căn bậc 3 thì những em cần nắm vững phần nội dung định hướng cùng những dạng bài xích tập về căn bậc 2 với bậc 3. Bài viết dưới trên đây sẽ hệ thống lại các dạng toán về căn bậc 2 cùng căn bậc 3 hay gặp để các em hoàn toàn có thể nắm vững nội dung này.

A. Kiến thức cần lưu giữ về căn bậc 2 căn bậc 3

Bạn đã xem: những dạng toán về căn bậc 2, căn bậc 3 và cách giải – toán lớp 9


I. Căn bậc 2

1. Căn bậc 2 là gì?

– Định nghĩa: Căn bậc hai của một số không âm a là số x làm sao cho x2 = a.

– Số dương a bao gồm đúng hai căn bậc nhì là nhị số đối nhau: Số dương kí hiệu là  , số âm kí hiệu là 

*
.

– Số 0 có đúng một căn bậc hai là chủ yếu số 0, ta viết 

*

– với số dương a, số  là căn bậc hai số học tập của a. Số 0 cũng chính là căn bậc nhị số học của 0.

2. đặc thù của căn thức bậc 2

a)  có nghĩa khi A ≥0.

b) 

*

 •

*

 •  

*

e) 

*
 
*

f) 

*
 
*

II. Căn bậc 3

1. Căn bậc là gì?

– Định nghĩa: Căn bậc bố của một số a là số x làm thế nào cho x3 = a.

2. Tính chất của căn bậc 3

– phần nhiều số a đề tất cả duy nhất một căn bậc 3.

 • 

*
 có nghĩa lúc A>0

– Giải bất phương trình nhằm tìm cực hiếm của biến

 Ví dụ: Tìm giá trị của x nhằm biểu thức sau tất cả nghĩa

1.

 * hướng dẫn:  có nghĩa lúc (5-2x)≥0

⇔ 5 ≥ 2x ⇔ x ≤ 

*

2. 

* phía dẫn:  có nghĩa lúc (3x-12)≥0

⇔ 3x ≥ 12 ⇔ x ≥ 4

3. 

* hướng dẫn:  có nghĩa lúc x2 > 0 ⇔ x > 0

4. 

* hướng dẫn: căn thức có nghĩa lúc

*

⇔ 3x – 6 • Dạng 2: Rút gọn biểu thức cất căn thức

* Phương pháp

– áp dụng hằng đẳng thức nhằm rút gọn: 

*

 vì 

*

2. 

*

* phía dẫn: 

– Ta có: 

*

– vì chưng

*

Dạng 3: tiến hành phép tính rút gọn biểu thức

* Phương pháp

– Vận dụng những phép biến hóa và để nhân tử chung

 Ví dụ: Rút gọn các biểu thức sau

1. 

*

* phía dẫn:

– Ta có: 

*

 = 

*

 

*

2. 

*

* phía dẫn:

– Ta có: 

 

*

 

*

• Dạng 4: Giải phương trình gồm chứa căn thức

 + Dạng: 

*
 (nếu B>0).

 + Dạng: 

*
 (nếu B là một trong biểu thức đựng biến)

 + Dạng: 

*

 + Dạng: , ta mang lại dạng phương trình đựng dấu quý giá tuyệt đối:  

*

° Trường vừa lòng 1: nếu B là một trong những dương thì: 

*

° Trường hợp 2: Nế B là 1 trong những biểu thức chứa trở thành thì: 

*

 Ví dụ: Giải phương trình sau

1. 

*

* phía dẫn: Để căn thức có nghĩa lúc x ≥ 0

 

*

– Kết luận: x=4 là nghiệm

2. 

*

* phía dẫn: Để căn thức bao gồm nghĩa khi x ≥ 1, ta có

 

*

 

*

• Dạng 5: chứng minh các đẳng thức

* Phương pháp:

– tiến hành các phép biến đổi đẳng thức đựng căn bậc 2

– áp dụng phương pháp chứng minh đẳng thức A = B

+ minh chứng A = C cùng B = C

+ biến đổi A về B hoặc B về A (tức A = B)

* Ví dụ: Chứng minh đẳng thức

1. 

*

* phía dẫn:

– Ta có: 

*

 = 

*

– Vậy ta có điều cần chứng minh

2. 

* hướng dẫn:

– Ta có: 

*

– vậy vào lốt trái ta có:

*

– Ta được điều cần chứng minh.

C. Bài bác tập về Căn bậc 2, Căn bậc 3

* bài xích 2 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh:

a) 2 và √3; b) 6 cùng √41; c) 7 cùng √47

* lời giải bài 2 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có: 2 = √4 mà 4 > 3 ⇒ √4 > √3 (Định lý)

– Kết luận:

*

b) Ta có: 6 = √36 mà 36 47 ⇒ √49 > √47

– Kết luận: 

*

* bài bác 4 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm số x ko âm, biết:

a) b)

c)

*

– bởi vì x ≥ 0 đề xuất bình phương nhị vế ta được: x = 72 ⇔ x = 49

– Kết luận: x = 49

c)

*
c)
*
d)
*

* lời giải bài 6 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Điều kiện khẳng định cả  là 

*

b) Tương tự: -5a ≥ 0 ⇔ a ≤ 0

c) Tương tự: 4 – a ≥ 0 ⇔ -a ≥ -4 = > a ≤ 4

d) Tương tự: 3a + 7 ≥ 0 ⇔ 3a ≥ -7 ⇔ a ≥ -7/3.

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

a) b)

*
c) d)

* lời giải bài 7 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có:

*
*
 

b) Ta có: 

*

c) Ta có:

*

d) Ta có:

*

* bài 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

a) b)

c) 

*
 với a≥0. D) với a* giải mã bài 8 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a)

*
(vì
*
 do
*
)

b)

*
 (vì √11 – 3 > 0 vì 3 = √9 mà √11 > √9)

c) 2√a2 = 2|a| = 2a với a ≥ 0

d)

*
 (vì a 0)

* bài bác 9 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x biết:

a)

*
b)
*
c)
*
d)
*

* giải thuật bài 9 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) 

*
 

b)

*
 
*

c) 

*
 
*
 

d) 

*
 
*
 

* bài bác 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh:

a)

*

b)

*

* giải mã bài 10 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có: VT = (√3 – 1)2 = (√3)2 – 2√3 + 1 = 3 – 2√3 + 1 = 4 – 2√3 = VP

⇒ (√3 – 1)2 = 4 – 2√3 (đpcm)

b) Ta có: 

*
 
*
 

 

*
*
 
*
 = VP (đpcm).

* bài 14 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Phân tích thành nhân tử:

a) x2 – 3. B) x2 – 6 c) x2 + 2√3 x + 3. D) x2 – 2√5 x + 5

* giải thuật bài 14 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) x2 – 3 = x2 – (√3)2 = (x – √3)(x + √3)

b) x2 – 6 = x2 – (√6)2 = (x – √6)(x + √6)

c) x2 + 2√3.x + 3 = x2 + 2√3.x + (√3)2 = (x + √3)2

d) x2 – 2√5.x + 5 = x2 – 2√5.x + (√5)2 = (x – √5)2

* bài bác 67 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tìm 

*
;
*
;
*
;
*
;
*

* lời giải bài 67 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

– Ta có:

*

– Ta có:

*
 
*

– Ta có:

*
 
*

– Ta có:

*
 
*

– Ta có:

*
 
*

* giữ ý: Bạn có thể tìm những căn bậc tía ở bên trên bằng máy vi tính bỏ túi cùng ghi nhớ một trong những lũy vượt bậc 3 của các số 3 = 8; 33 = 27; 43 = 64; 53 = 125; 63 = 216; 73 = 343; 83 = 512; 93 = 729;

* bài xích 68 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Tính

a) 

b) 135}sqrt<3>5-sqrt<3>54.sqrt<3>4" />

* lời giải bài 68 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

a)  

*
*

b) 135}sqrt<3>5-sqrt<3>54.sqrt<3>4" /> frac1355-sqrt<3>54.5" />

*
 
*

* bài bác 69 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh

a) 5 với ∛123. B) 5∛6 và 6∛5.

Xem thêm: Nghị Luận Văn Học Bài Tràng Giang ❤️️ 15 Bài Văn Ngắn Gọn Hay Nhất

* giải thuật bài 69 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có:

*
 >
*
 ⇒
*

b) Ta có:

*
*

– vị

*
b) 
*

c) 

*
d) 
*

Bài tập 2: Với quý giá nào của x thì mỗi phòng thức sau có nghĩa

a)  b)  c) 

Bài tập 3: Với giá trị nào của x thì các phòng thức sau tất cả nghĩa

a) 

*
b) 
*

c) 

*
d) 
*

e) 

*
f) 
*

g)  h) 

Bài tập 4: Thực hiện các phép tính sau

a) 

*
b) 
*

c) 

*

d) 

*

Bài tập 5: Rút gọn những biểu thức sau

a) 

*

b) 

*
*

c)  1" />

d) bài tập căn bậc 2 lớp 9 có lời giải