Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2. Rút gọn các phân số sau:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2 . Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:

Xem lời giải


Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn các phân số sau.

Bạn đang xem: Bài rút gọn phân số lớp 6

Xem lời giải


Bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm.

Xem lời giải


Bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

Xem lời giải


Bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)

Xem lời giải


Bài 20 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Xem lời giải


Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Xem lời giải


Bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem lời giải


Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Cho tập hợp A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A.(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Xem lời giải


Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Tìm các số nguyên x và y, biết:

Xem lời giải


Bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiện có hai chữ số.

Xem lời giải


Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Cho đoạn thẳng AB:

Xem lời giải


Bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Một học sinh đã “ rút gọn” như sau: Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”...

Xem thêm: Chỉnh Hợp Tổ Hợp - Hoán Vị, Chỉnh Hợp Và Tổ Hợp

Xem lời giải


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.