bai khan hoa chan huong

Khi vệ sinh dọn bàn thờ tổ tiên, tỉa chân hương thơm ngày ông Công ông Táo, những mái ấm gia đình rất cần phải thắp hương thơm và cúng khấn van quy tắc tổ tiên. Dưới đó là những khuôn mẫu văn khấn vệ sinh dọn ban thờ, tỉa chân hương thơm ngày ông Công ông Táo.