Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết y tỉ lệ thành phần nghịch với x theo hệ số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ thành phần nghịch với y theo hệ số tỉ lệ như thế nào

Xem lời giải
Bạn đang xem: Bài giải tỉ lệ nghịch

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy thêm hai đại lượng y cùng x tỉ trọng nghịch cùng với nhau...

Xem giải mã


bài bác 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ trọng nghịch với nhau với khi x = 8 thì y = 15

Xem giải thuật


bài bác 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x và y là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

Xem lời giải


bài bác 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 công nhân xây một căn nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây khu nhà ở đó hết từng nào ngày?

Xem giải mã


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho biết đội A sử dụng x trang bị cày (có cùng năng suất) nhằm cày xong một cánh đồng hết y giờ. Nhì đại lượng x với y có tỉ lệ nghịch với nhau không?

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Cách Bày Mâm Lễ Hoa Quả Đẹp Mắt, Ý Nghĩa Không Quá 300K ~ Ẩm Thực Thông Thái

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.