*

*

Bài 7. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức

A. Lý thuyết

1. Cách thức dùng hằng đẳng thức

+ Dùng các hằng đẳng thức lưu niệm để phân tích đa thức thành nhân tử.

Bạn đang xem: Bài 7 toán 8

+ Cần để ý đến việc áp dụng linh hoạt các hằng đẳng thức để phù hợp với những nhân tử.

2. Lấy một ví dụ áp dụng

Ví dụ: Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử

a, 9x2 - 1

b, x2 + 6x + 9.

Hướng dẫn:

a) Ta có: 9x2 - 1 = (3x)2 - 12 = (3x - 1)(3x + 1)

(áp dụng hằng đẳng thức A2 - B2 = (A - B)(A + B)

b) Ta có: x2 + 6x + 9 = x2 + 2.x.3 + 32 = (x + 3)2.

(áp dụng hằng đẳng thức (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

B. Một số dạng toán hay gặp

Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

Phương pháp: Ta sử dụng những hằng đẳng thức sẽ học để phân tích nhiều thức đã mang lại thành nhân tử.

Dạng 2: Tìm x

Phương pháp: Ta sử dụng những hằng đẳng thức sẽ học nhằm phân tích nhiều thức đã đến thành nhân tử.

Xem thêm: Hé Lộ Cách Trồng Quất Trong Chậu, Cách Chăm Sóc Cây Quất Trong Chậu

Từ đó đem đến dạng tìm x thường gặp như

*

Dạng 3: Tính quý giá biểu thức thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang đến trước

Phương pháp: Ta biến hóa biểu thức đã mang đến để có thể sử dụng được đk ở đưa thiết. Từ đó tính giá trị biểu thức.