Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây


Bạn đang xem: Bài 6 toán 7

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài bác 7: Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ (tiếp) giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21: Tính với so sánh:

a)(2.5)2 và 22.52

*

Lời giải

Ta có: a)(2.5)2 = 102 = 100

cùng 22 .52 = 4.25 = 100

⇒(2.5)2 = 22 .52

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 6 trang 21: Tính:

*

b) (1,5)3.8

Lời giải

Ta có:

*

b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = (1,5.2)3 = 33 = 27

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21: Tính cùng so sánh:

*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21: Tính
*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 6 trang 22: Tính

a) (0,125)3.83 b) (-39)4: 134

Lời giải

Ta có:

a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3 = 13 = 1

b) (-39)4: 134 = (-39/13)4 = -34 = 81

Bài 34 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): vào vở bài bác tập của người tiêu dùng Dũng có bài bác làm sau:

a) (-5)2 . (-5)3 = (-5)6

b) (0,75)3 : 0,75 = (0,75)2

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)2

*

Hãy chất vấn lại những đáp số cùng sửa lại vị trí sai (nếu có)

Lời giải:

– các câu sai là a, c, d, f

– những câu đúng là b, e

Sửa lại:

a)(-5)2.(-5)3 = (-5)2+3 = (-5)5


c)(0,2)10:(0,2)5 = (0,2)10-5 = (0,2)5


*

Bài 35 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Ta vượt nhận đặc thù sau đây: cùng với a ≠ 0, a ≠ ±1 trường hợp am = an thì m = n. Nhờ vào tính chất này hãy tìm các số tự nhiên m và n biết:

*

Lời giải:

*

Bài 36 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lũy vượt của một vài hữu tỉ :

a) 108 . 28

b) 108 : 28

c) 254 . 28

d) 158 . 94

e) 272 : 253

Lời giải:

a) 108 . 28 = (10.2)8 = 208

b) 108 : 28 = (10:2)8 = 58

c) 254 . 28 = 58 . 28 = 108

d) 158 . 94 = 158 . 38 = 458

e) 272 : 253 = (33)2 : (52)3 = 33.2 : 52.3 = 36 : 56 =

*

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính cực hiếm của biếu thức sau:

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 với 318 dưới dạng các lũy thừa gồm số mũ là 9.

b) Trong nhì số 227 cùng 318 số nào béo hơn.

Lời giải:

a) Ta gồm 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) vì 8 9 9 hay 227 18

Bài 39 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến x ∈ Q với x ≠ 0. Viết x10 bên dưới dạng:

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một vượt số là x7.

b) Lũy thừa của x2.

c) yêu đương của hai lũy thừa trong các số ấy số bị phân tách là x12.

Lời giải:

a) x10 = x3 . X7

b) x10 = (x2)5

c) x10 = x12 : x2

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 41 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

Bài 42 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): tra cứu số tự nhiên và thoải mái n, biết :

*

Lời giải:

*

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: biết rằng 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

Lời giải:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

= (2.1)2 + (2.2)2 + (2.3)2 … (2.10)2

= 22.12 + 22.22 + 22.32 + … + 22.102

= 22 (12 + 22 + … + 102 )

= 4 . 385 = 1540


bài bác giải này còn có hữu ích với các bạn không?

click chuột một ngôi sao sáng để tấn công giá!


giữ hộ Đánh giá bán

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt tấn công giá: 915

chưa tồn tại ai tiến công giá! Hãy là tín đồ đầu tiên reviews bài này.


Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả mức giá dưới BẤT KỲ vẻ ngoài nào!


*

Điều hướng bài xích viết


Bài 5: Lũy quá của một vài hữu tỉ
Luyện tập trang 22-23
© 2021 học tập Online thuộc usogorsk.com


Xem thêm: Hòa Tan Hoàn Toàn 1 28 Gam Cu Vào 12 6 Gam Dung Dịch Hno3 60 % Thu Được Dun

Cung cấp bởi WordPress / Giao diện xây đắp bởi usogorsk.com