Dựa vào bảng số liệu 2.3. Tính tỉ lệ thành phần (%) tăng thêm tự nhiên của dân sinh qua những năm với nêu nhấn xét. Vẽ biểu đồ trình bày tình hình tăng thêm tự nhiên của số lượng dân sinh ở vn thời kì 1979 - 1999.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 10 sgk địa 9


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu bên dưới đây:

Bảng 2.3. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của số lượng dân sinh nước ta, thời gian 1979 - 1999 (%)

*

- Tính tỉ trọng (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm cùng nêu nhấn xét.

- Vẽ biểu đồ miêu tả tình hình gia tăng tự nhiên của số lượng dân sinh ở việt nam thời kì 1979 -1999.


Hướng dẫn giải

*


- Sử dụng tài năng tính toán, xử lí số liệu (công thức tính tỉ lệ tăng thêm tự nhiên)

- Sử dụng năng lực vẽ biểu đồ đường.


Lời giải

* Tính tỉ lệ thành phần (%) tăng thêm tự nhiên của số lượng dân sinh qua các năm cùng nêu thừa nhận xét.

B1. Thống kê giám sát xử lí số liệu:

*

* nhận xét:

- Tỉ lệ tăng thêm tự nhiên nước ta giai đoạn 1979 -1999 giảm nhanh từ 2,53% xuống còn 1,43% (giảm 1,1%).

+ Tỉ suất tử sút từ 7,2%o xuống 5,6%o nhờ những hiện đại trong ngành y tế.

+ Tỉ suất sinh giảm từ 32,5%o xuống còn 19,9%o nhờ thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình.

* Vẽ biểu đồ:

B1. Nhấn dạng biểu đồ:

- Sử dụng năng lực nhận dạng biểu đồ, tuyển lựa biểu trang bị đường bộc lộ tỉ suất sinh thô cùng tỉ suất tử thô, khoảng giữa hai tuyến phố là tỉ lệ gia tăng tự nhiên.

B2. Vẽ biểu đồ

*

Biểu đồ mô tả tình hình ngày càng tăng tự nhiên của số lượng dân sinh ở vn thời kì 1979 -1999.


Chia sẻ


Zalo
Facebook
Trong bài: bài xích 2. Số lượng dân sinh và gia tăng dân số


Bài tập & Lời giải:

Lý thuyết:Giải bài bác tập địa lý lớp 9 vừa đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu thiết bị và bài tập địa lý SGK 9 giúp để học xuất sắc môn địa 9

Lớp 9 | các môn học Lớp 9 | Giải bài bác tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 9 lựa chọn lọc


Danh sách những môn học tập Lớp 9 được soạn theo sách giáo khoa bắt đầu của bộ giáo dục và đào tạo đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề khám nghiệm 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học tập kì 1 với học kì hai năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Xem thêm: Whitchi Tai Ahoms And The Stars: Three Ritual Texts To Ward Off Danger


Toán Học

Vật Lý

Hóa Học

Sinh Học

Tin Học

Công Nghệ

GDCD


Ngữ Văn

Tiếng Anh

Lịch Sử

Địa Lý

Âm Nhạc & Mỹ Thuật


*

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12


WebSite học tập trực tuyến của khối chăm văn biên soạn và tổng thích hợp từ các sách, tài liệu, mối cung cấp uy tín theo gần kề chương trình sgk. Với những bài biên soạn văn, văn mẫu ngắn, hướng dẫn giải bài tập, đề thi thpt, thi vào lớp 10, đh có giải mã và đáp án.