tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Biết nguyên tử cacbon có trọng lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Cân nặng tính bởi gam của nguyên tử Mg bởi bao nhiêu?


Biết nguyên tử cacbon có cân nặng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bởi gam của nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?


Biết khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử C bằng 1,9926.10-23. Cân nặng tính bằng gam của nguyên tử canxi là bao nhiêu?


Một bình năng lượng điện phân chứa dung dịch A g N O 3 gồm điện trở 2,5W. Anốt của bình bởi Ag cùng hiệu điện cụ đặt vào hai điện cực của bình là 10V. Sau 16 phút 5 giây, cân nặng m của Ag phụ thuộc vào catôt bởi bao nhiêu? bạc bẽo có cân nặng mol nguyên tử là A = 108 g/mol, hóa trị n = 1

A.

Bạn đang xem: Bạc có nguyên tử khối là bao nhiêu

2,16 g

B. 4,32 mg

C. 4,32 g

D. 2,16 mg


Bài tập 1:

a. Tính xem cân nặng bằng gam của 1 đơn vị cacbon bằng bao nhiêu ? Biết cân nặng của nguyên tử carbon bằng 1,99.10-23 gam.

b.Tính trọng lượng bằng gam của nguyên tử Fe, nguyên tử Al

(Biết Al=27 đvc, Fe=56 đvc)

Bài tập 2:

a. Cách viết 2Al, 4H, 5Ca, 3O theo lần lượt chỉ ý gì?

b. Sử dụng chữ số cùng KHHH diễn đạt các ý sau: bố nguyên tử silumin, năm nguyên tử sodium, sáu nguyên tử Iron, bảy nguyên tử Phosphorus

Bài tập 3: Nguyên tử của nhân tố A bao gồm 16 p . Hãy cho biết:

1. Tên và kí hiệu của A.

2. Số e của A.

3. Nguyên tử A nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử Hiđrogen và Oxygen.

Bài tập 4: Nguyên tử X nặng gấp đôi lần nguyên tử Oxygen. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy thêm X là yếu tắc nào?

Bài 5: so sánh xem nguyên tử Sulfur nặng nề hay nhẹ hơn, bởi bao nhiêu lần so với:

 a. Nguyên tử Oxygen

 b. Nguyên tử Copper

 c. Nguyên tử Magnesium


Lớp 8 hóa học
0
1
Gửi bỏ

Bài tập 1:

a. Tính xem trọng lượng bằng gam của 1 đơn vị chức năng cacbon bởi bao nhiêu ? Biết khối lượng của nguyên tử carbon bởi 1,99.10-23 gam.

b.Tính cân nặng bằng gam của nguyên tử Fe, nguyên tử Al

(Biết Al=27 đvc, Fe=56 đvc)

Mng giúp em vs ạ

 


Lớp 8 chất hóa học
0
1
nhờ cất hộ Hủy

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của bạc bẽo bằng 107,02 lần nguyên tử khối của hiđro. Nguyên tử khối của hiđro bằng 1,008. Nguyên tử khối trung bình của bạc là

A. 107,02.

B. 107,88.

C. 108,00.

Xem thêm: Cực Trị Hàm Hợp Là Gì ? Hướng Dẫn Các Bước Tìm Số Cực Trị Của Hàm Hợp $Y=F(U)

D. 108,86.


Lớp 10 chất hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Đáp án B

Nguyên tử khối vừa phải của bội bạc là

MAg = 107,02. 1,008 ≈ 107, 88


Đúng 0

bình luận (0)

Biết nguyên tử cacbon có cân nặng bằng 1,9926.10-23 gam. Trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?

ai góp mk với


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi bỏ

(m_C=1,9926.10^-23left(g ight))

(Rightarrow1đvC=dfrac1,9926.10^-2312approx1,66.10^-24)

(m_Mg=1,66.10^-24.24=3,984.10^-23left(g ight))


Đúng 1

comment (0)

Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Cân nặng tính bởi gam của nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?

Ai góp mk với a


Lớp 8 chất hóa học
0
1
gửi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
usogorsk.com